Katedra za bioprocesno inženjerstvo

U okviru kolegija koji se izvode na Katedri za bioprocesno inženjerstvo studenti stječu osnovna znanja iz bioprocesnog inženjerstva s posebnim naglaskom na (biotehnološku) proizvodnju hrane te primjenu bioprocesa u zaštiti okoliša. Zaposlenici Katedre bave se istraživanjima kojima je cilj unapređenje biotehnoloških metoda u proizvodnji hrane i pića (posebno u proizvodnji slada i piva). Nadalje, predmet istraživanja je i primjena osnovnih biotehnoloških principa s ciljem zaštite pojedinih sastavnica okoliša (obrada otpadnih voda, korištenje otpadnog lignoceluloznog materijala kao jeftinih adsorbensa i njihova biološka obrada).

Predsjednik Katedre:
doc. dr. sc. Kristina Mastanjević

preddiplomski studij

diplomski studij

poslijediplomski studij

 

  • Dostignuća u tehnologiji slada i piva
  • Upravljanje otpadnim tvarima prehrambene industrije

 

Naslovnica Zavod za procesno inženjerstvo Katedra za bioprocesno inženjerstvo