Zavod za procesno inženjerstvo

Misija Zavoda je prenošenje znanja studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, te provođenje znanstvenoistraživačkog i stručnog rada iz procesnog inženjerstva. Osim toga misija Zavoda je i promicanje procesnog inženjerstva u području biotehnologije, prehrambene i kemijske tehnologije, a posebno u proizvodnji i preradi namirnica za ljudsku prehranu.

U području visokog obrazovanja studentima se prenose znanja iz inženjerske termodinamike; prijenosa tvari i energije; jediničnih operacija; reakcijskog inženjerstva; numeričkih metoda; bioprocesnog inženjerstva; modeliranja, optimizacije i automatizacije; ekološkog inženjerstva; inženjerstva organskih i anorganskih  materijala, projektiranja uređaja i industrijskih procesa te iz srodnih disciplina.

Znanstvenoistraživački i stručni rad usko je vezan uz discipline koje se predaju studentima, a trenutno su aktualna istraživanja iz područja sušenja, ekstrakcije, prijenosa topline i tvari, toplinskih svojstava materijala, unapređenja zdravstvene sigurnosti u proizvodnji i preradbi žitarica, te iz nedestruktivnih metoda analiza u procesima proizvodnje i čuvanja hrane.

Predstojnica Zavoda: izv.prof. dr. sc. Natalija Velić

U okviru Zavoda za procesno inženjerstvo ustrojene su sljedeće Katedre: Djelatnici na katedri
Katedra za tehnološke operacije prof. dr. sc. Ana Bucić-Kojić
  prof. dr. sc. Srećko Tomas
  prof. dr. sc. Mirela Planinić
  Gordana Šelo, mag. ing., asistent
Katedra za termodinamiku i reakcijsko inženjerstvo izv. prof. dr. sc. Sandra Budžaki
  izv. prof. dr. sc. Marina Tišma
  Marta Ostojčić, mag.ing.proc., asistent
Katedra za modeliranje, optimiranje i automatizaciju doc. dr. sc. Frane Čačić Kenjerić
  prof. dr. sc. Damir Magdić
  izv. prof. dr. sc. Jasmina Lukinac Čačić
  Davor Varga, tehnički suradnik
Katedra za projektiranje tehnoloških procesa i konstrukcijske materijale prof. dr. sc. Darko Velić
Katalog opreme prof. dr. sc. Stela Jokić
Katedra za bioprocesno inženjerstvo prof. dr. sc. Vinko Krstanović
  doc. dr. sc. Kristina Mastanjević
  izv.prof. dr. sc. Natalija Velić
  Tanja Mađarević Pavetićmag.ing.,univ.spec.techn.aliment, stručni suradnik

 

Naslovnica Zavod za procesno inženjerstvo