Zavod za procesno inženjerstvo

Misija Zavoda je prenošenje znanja studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija, te provođenje znanstvenoistraživačkog i stručnog rada iz procesnog inženjerstva. Osim toga misija Zavoda je i promicanje procesnog inženjerstva u području biotehnologije, prehrambene i kemijske tehnologije, a posebno u proizvodnji i preradi namirnica za ljudsku prehranu.

U području visokog obrazovanja studentima se prenose znanja iz inženjerske termodinamike; prijenosa tvari i energije; jediničnih operacija; reakcijskog inženjerstva; numeričkih metoda; bioprocesnog inženjerstva; modeliranja, optimizacije i automatizacije; ekološkog inženjerstva; inženjerstva organskih i anorganskih  materijala, projektiranja uređaja i industrijskih procesa te iz srodnih disciplina.

Znanstvenoistraživački i stručni rad usko je vezan uz discipline koje se predaju studentima, a trenutno su aktualna istraživanja iz područja sušenja, ekstrakcije, prijenosa topline i tvari, toplinskih svojstava materijala, unapređenja zdravstvene sigurnosti u proizvodnji i preradbi žitarica, te iz nedestruktivnih metoda analiza u procesima proizvodnje i čuvanja hrane.

Predstojnica Zavoda: izv. prof. dr. sc. Marina Tišma

U okviru Zavoda za procesno inženjerstvo ustrojene su sljedeće Katedre: Djelatnici na katedri
Katedra za tehnološke operacije izv. prof. dr. sc. Ana Bucić-Kojić
  prof. dr. sc. Srećko Tomas
  izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić
  Gordana Šelo, mag. ing. proc.
Katedra za termodinamiku i reakcijsko inženjerstvo izv. prof. dr. sc. Sandra Budžaki
  izv. prof. dr. sc. Marina Tišma
  Marta Ostojčić mag. proc. ing.
Katedra za modeliranje, optimiranje i automatizaciju doc. dr. sc. Frane Čačić Kenjerić
  prof. dr. sc. Damir Magdić
  doc. dr. sc. Jasmina Lukinac Čačić
  Davor Varga, tehnički suradnik
Katedra za projektiranje tehnoloških procesa i konstrukcijske materijale prof. dr. sc. Darko Velić
Katalog opreme izv. prof. dr. sc. Stela Jokić
  prof. dr. sc. Mate Bilić
Katedra za bioprocesno inženjerstvo doc. dr. sc. Kristina Mastanjević
  prof. dr. sc. Vinko Krstanović
  izv.prof. dr. sc. Natalija Velić

 

Naslovnica Zavod za procesno inženjerstvo