Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju

Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju organiziran je u tri katedre čiji djelatnici kroz nastavni i znanstveno‐istraživački proces prenose znanja i vještine vezane uz temeljne i primijenjene prirodne znanosti studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Uz navedeno, Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju prati i usvaja nova saznanja i spoznaje u području kemije, biokemije, molekularne biologije, toksikologije, biotehnologije, prehrambene i kemijske tehnologije, i dr.

Znanstveno‐istraživački i stručni rad zaposlenika Zavoda usko je vezan uz discipline koje se predaju studentima, a trenutno su prioritetna istraživanja iz područja mikotoksikologije, organske sinteze potencijalno biološki aktivnih tvari, izolacije i analize biološki aktivnih tvari različitim instrumentalnim tehnikama, ispitivanja međusobne interakcije biološki aktivnih tvari, kemije i tehnologije vode te biokemijske analitike hrane.

 

Predstojnik Zavoda: doc. dr. sc. Valentina Bušić

U okviru Zavoda ustrojene su sljedeće katedre: Djelatnice i djelatnici katedre
Katedra za kemiju i ekologiju izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić
  izv. prof. dr. sc. Maja Molnar
  izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač
  doc. dr. sc. Valentina Bušić
  dr. sc. Marija Stjepanović, poslijedoktorand
  Mario Komar, asistent
  Martina Jakovljević, mag.nutr.
  Ivanka Cindrić, teh. suradnik
Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron
  dr. sc. Ivana Tomac
  Petra Matić, dipl.ing.
  Andrej Bašić Palković, tehnički suradnik
Katedra za biokemiju i toksikologiju
prof. dr. sc. Ivica Strelec
  prof. dr. sc. Tomislav Klapec
  dr. sc. Tihomir Kovač
  Biljana Crevar, dipl.ing., tehnički suradnik

 

Naslovnica Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju