Zavod za prehrambene tehnologije

Misija Zavoda je prenošenje temeljnih inženjerskih znanja iz branše prehrambene tehnologije studentima. Na osnovi najnovijih spoznaja i suvremenih procesa, studenti će završetkom studija suvereno ovladati vještinom proizvodnje raznovrsnih prehrambenih proizvoda, vrhunske ukupne kakvoće i visoke nutritivne vrijednosti.

Trenutno, u okviru 11 Katedri na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, uz edukaciju polaznika, provodi se znanstvenoistraživački rad iz područja prehrambene tehnologije i procesa proizvodnje namirnica, te stručni rad na projektiranju specijaliziranih postrojenja prehrambene industrije.

Zavod objedinjuje respektabilan broj vrhunskih znanstvenika i potvrđenih nastavnika. Oni svojim višegodišnjim iskustvom u visokom obrazovanju, te usavršavanjem na mnogim institucijama u zemlji i inozemstvu osiguravaju stabilnost provođenja nastavnog plana i programa. Značajno je istaknuti veliki broj mladog znanstveno-nastavnog kadra, koji je sposoban i spreman preuzeti veliku odgovornost za razvoj Zavoda, uz jačanje strukovnih specifičnosti pojedinih katedri.

Predstojnik Zavoda:izv. prof. dr. sc. Đurđica Ačkar
+385 31 224 391 | dackar@ptfos.hr

U okviru Zavoda za prehrambene tehnologije ustrojene su sljedeće Katedre: Djelatnici na katedri
Katedra za prehrambeno inženjerstvo

izv. prof. dr. sc. Anita Pichler

  prof. dr. sc. Tihomir Moslavac
 

Ivana Ivić, mag. ing., asistent

Katedra za tehnologije prerade žitarica prof. dr. sc. Marko Jukić
  prof. dr. sc. Daliborka Koceva Komlenić
  Ana Šušak, dipl. ing.
Katedra za tehnologiju voća i povrća prof. dr. sc. Mirela Kopjar
  prof. dr. sc. Nela Nedić Tiban
  doc. dr. sc. Ante Lončarić
  Tera Mandić, viši tehničar
Katedra za tehnologiju ugljikohidrata doc. dr. sc. Antun Jozinović
  prof. dr. sc. Drago Šubarić
  prof. dr. sc. Jurislav Babić
  prof. dr. sc. Borislav Miličević
  izv. prof. dr. sc. Đurđica Ačkar
  Daniela Paulik, tehnički suradnik
Katedra za mljekarstvo doc. dr. sc. Mirela Lučan
  izv. prof. dr. sc. Vedran Slačanac
  prof. dr. sc. Jovica Hardi
Katedra za tehnologiju mesa i ribe doc. dr. sc. Krešimir Mastanjević
  prof. dr.sc. Dragan Kovačević
  Ana Domaćinović, dipl.ing., stručni suradnik

 

Naslovnica Zavod za prehrambene tehnologije