Zavod za ispitivanje hrane i prehrane

bann_HR

 

Aktivnosti Zavoda su usmjerene na promicanje metoda za procjenu kvalitete hrane i prehrane. Znanstveno-istraživačkim i stručnim radom djelatnika Zavoda obuhvaćeno je proučavanje fizikalnih i kemijskih parametara kakvoće kao i proučavanje opasnosti vezanih uz hranu i prehranu.  
Specifična područja istraživanja na koja su djelatnici Zavoda intenzivnije usmjereni obuhvaćaju:

  • Analizu kemijskog sastava i prehrambene vrijednosti hrane
  • Ispitivanje senzorskih svojstava novih proizvoda
  • Ispitivanje mikrobiološke i kemijske kontaminacije hrane i načina sprječavanja iste
  • Procjenu prehrambenih i životnih navika različitih skupina

Zavod od 2000. godine surađuje s Hrvatskom gospodarskom komorom, Županijskom komorom Osijek i Hrvatskim pčelarskim savezom i provodi analizu meda za potrebe državnog natjecanja. U ožujku 2005. godine, Zavod  je od  Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva imenovan ovlaštenim laboratorijem za ispitivanje kakvoće meda i drugih pčelinjih proizvoda (N.N. 41/2005).
Prenošenje stečenih znanja studentima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija se ostvaruje kroz specifične kolegije u okviru Katedri okupljenih oko užeg srodnog područja kroz teorijsku i praktičnu nastavu.

 

Predstojnica Zavoda:izv. prof.. dr. sc. Ines Banjari

 

 

Naslovnica Zavod za ispitivanje hrane i prehrane