PDF-Telefonski imenik

Nastavno osoblje

Zaposlenik Zavod Prostorija / zgrada Telefon Mail
izv. prof. dr. sc. Đurđica Ačkar   21/18 31 224 391 / 337 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Babić Jelka  oec.   45/18 31 224 370 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Jurislav Babić   7/20 31 224 304 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marija Banožić, mag. ing. preh.     31 224 320 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof.. dr. sc. Ines Banjari ZHP 16/18 31 224 339 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Veronika Barišić, mag. ing. techn. aliment.   21/18 31 224 402 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Andrej Bašić Palković, tehnički suradnik   85/18 31 224 346 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Mate Bilić   13/18 31 224 396 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Blanka Bilić Rajs, mag. ing., asistent

  41/18 31 224 364 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Ana Bucić-Kojić   43/18 31 224 334 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Lahorka Budić   11/18 31 224 303 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Sandra Budžaki   32/18 31 224 315 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Valentina Bušić   78/18 31 224 327 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivanka Cindrić   73/18 31 224 377  
Biljana Crevar, dipl.ing., tehnički suradnik   69/18 31 224 329 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Milica Cvijetić Stokanović dipl. ing.,stručni suradnik

  77/18 31 224 345

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

prof. dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić   36/18 31 224 340 / 332 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Frane Čačić Kenjerić   Trg Sv. Trojstva 3 31 224 375 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivana Dodlek Šarkanj, dipl. ing.   40/18 31 224 364 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ana Domaćinović, dipl.ing., stručni suradnik   Trg Sv. Trojstva 3 31 224 328 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Lidija Dujmović   51/18 31 224 318 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Ivana Flanjak   14/18 31 224 394 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač   78/18 31 224 327 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Grabić Bernardica   66/18 31 224 372 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marijana Grec, mag.ing.   61/18 31 224 337 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić   80/18 31 224 326 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Kristina Mastanjević   57/18 31 224 356 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Jovica Hardi   25/18 31 224 310 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivana Ivić, mag. ing., asistent     31 224 355 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Maja Ižaković, mag. ing., asistent     31 224 355 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron   84/18 31 224 325 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Martina Jakovljević, mag.nutr.     31 490 401 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Stela Jokić   12/20S 31 224 320 / 333 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Antun Jozinović   48/18 31 224 336 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Marko Jukić   46/18 31 224 308 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Snježana Keleković,dipl. ing., viši stručni suradnik   Trg Sv. Trojstva 3 31 224 371 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Tomislav Klapec   19/20S 31 224 387 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mario Komar, asistent   71/18

31 224 401 / 379

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Daliborka Koceva Komlenić   23/18 31 224 359 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Mirela Kopjar   26/18 31 224 309 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Tihomir Kovač, poslijedoktorand ZPKE 71/18 31 224 378

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

prof. dr.sc. Dragan Kovačević   79/18 31 224 324 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Petra Matić, dipl.ing.   85/18 31 224 346 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Vinko Krstanović   56/18 31 224 356 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Ante Lončarić   22/20S 31 224 350 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Melita Lončarić, mag. ing. proc.   71/18 31 224 401 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Mirela Lučan   47/18 31 224 368 / 490 409 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Jasmina Lukinac Čačić   13/20S 31 224 397 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Damir Magdić ZPI 17/18 31 224 330 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tera Mandić, viši tehničar   33/18 31 224 360 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Tihana Marček ZHP 20/20S 31 224 389 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Krešimir Mastanjević   Trg Sv. Trojstva 3 31 224 373 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Maja Molnar ZPK 81/18 31 224 342 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Borislav Miličević   Trg Sv. Trojstva 3 31 224 388 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Tihomir Moslavac   29/18 31 224 313 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Nela Nedić Tiban   33/18 31 224 314 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Marija Nujić, poslijedoktorand ZPK 80/18 31 224 377 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marta Ostojčić, mag. ing. proc.   22/20S 31 224 354 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jelena Panak Balentić, mag. ing.   61/18 31 224 337 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Daniela Paulik, tehnički suradnik   18/20S 31 224 386 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Hrvoje Pavlović   49/18 31 224 344 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Antonija Perl Pirički   14/18 31 224 394 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Anita Pichler   31/18 31 224 319 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Akademkinja Vlasta Piližota   27/18 31 224 311 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Mirela Planinić   6/20 31 224 398 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dijana Podravac, mag. nutr., asistent   52/18 31 224 365 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Ljiljana Primorac   14/18 31 224 323 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Vedran Slačanac   25/18 31 224 366 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Ivica Strelec   81/18 31 224 367 / 329 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Antonija Šarić   11/18 31 224 302 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
doc. dr. sc. Bojan Šarkanj ZPKE 19/20S 31 224 341 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Gordana Šelo, mag. ing., asistent     31 224 354 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ana Škorvaga   52/18 31 224 365 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Drago Šubarić   Trg Sv. Trojstva 3 31 224 150 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ana Šušak, dipl. ing.   24/18 31 224 392 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv. prof. dr. sc. Marina Tišma   43/18 31 224 358 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
dr. sc. Ivana Tomac   85/18 31 224 346 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Srećko Tomas   10/18 31 224 335 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Davor Varga, tehnički suradnik   8/18 31 224 338 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
izv.prof. dr. sc. Natalija Velić   57/18 31 224 356 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
prof. dr. sc. Darko Velić   12/18 31 224 352 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Sanja Zec Zrinušić, dipl.ing., stručna suradnica

dr. sc. Indira Kosović (zamjena)

    31 224 351

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zajedničke službe

Zaposlenik Radno mjesto Prostorija / zgrada Telefon Mail
Maja Babić, dipl. oec. Voditelj ureda za financijsko računovodstvene poslove 5/20 31 224 306 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marin Biskupović Stručni referent za arhivu 11/20 31 224 300 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jadranka Ćurčić Namještenik/telefonist 11/20 31 224 300 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Tihomir Dumančić Informatički referent 8/18 31 224 338 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ruzica Jakšetić Voditelj ureda za kadrovske poslove 12/20P 31 224 361 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ana Malovac, mag. iur. Stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove 12/20P 31 224 393 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dražen Marček, inf. Voditelj ureda za informatiku i računalnu mrežu 8/18 31 224 338 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Jasna Marković, dipl. oec. Voditelj studentske referade 65/18 31 224 331 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Vesna Pavičić Voditelj ureda za likvidaturu 9/20 31 224 347 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivana Lauš, dipl. ing. Voditelj odjeljka za unaprjeđivanje kvalitete 8/20 31 224 383 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Janja Perić, dipl. iur Tajnik Fakulteta 4/20 31 224 307 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nataša Živković Voditelj ureda za obračun plaće i blagajnu 9/20 31 224 305 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Renata Rašić Voditelj za studentske poslove 65/18 31 224 353 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Maja Staničić, mag. oec. Stručni suradnik za međunarodnu suradnju 8/20 31 224 316 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Dubravka Varga, oec. Voditelj ureda za knjigovodstvo 10/20 31 224 317 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ivana Vuković, dipl. oec.

Voditelj ureda za nabavu 9/20 31 224 395 Ivana.Vuković@ptfos.hr
Ljubica Zorman Voditelj ureda dekana 3/20 31 224 304 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
         
Knjižnica        
Sanda Hasenay, knjižničarska savjetnica Voditelj knjižnice 11/20P 31 224 343 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ivana Šuvak-Pirić, dipl. knjiž. Diplomirani knjižničar 11/20P 31 224 343 Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
         
Pomoćno osoblje  
Predrag Bukvić Domar 18/18 31 224 390  
Ankica Gašpar Spremačica 9/18    
Sanja Ivković Spremačica 9/18    
Marija Kocić Spremačica 9/18    
Renata Lučić Spremačica 9/18