Preddiplomski

Sveučilišni preddiplomski studij Prehrambena tehnologija


RASPORED UPISA UJESENSKOM UPISNOM ROKU

za upis u I. nastavnu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija

Prehrambena tehnologija u akademskoj godini 2017./2018. 

 

KANDIDATI KOJI SU OSTVARILI PRAVO UPISA:

 1. Matej Vidović (upisni broj: 2228)
 2. Antonia Ciberlin (upisni broj: 1132) 

 

Termini i provedba upisa

Upisi će se provoditi u petak, 22. rujna 2017. u 9:00 sati, u Studentskoj referadi (F. Kuhača 18, I. kat desno).

Sve dodatne obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 031/224-331; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Ukupni troškovi upisa iznose 555,00 kn, a kandidati će ih moći  uplatiti na mjestu upisa. Ukupni troškovi upisa uključuju:

 

Za upis je potrebno slijedeće:

 1. Svjedodžba o položenoj državnoj maturi, odnosno Potvrda o položenim ispitima državne mature (original) 
 2. Svjedodžba o završnom radu (za kandidate koji nisu završili gimnaziju) - preslika 
 3. Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (samo kandidati koji su svoje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan RH)
 4. jedna fotografija veličine 4 x 6 cm (crno-bijela ili u boji)
 5. preslika osobne iskaznice (obje strane)
 6. potvrda o uplati ukupnih troškova upisa (ukoliko su plaćeni prije upisa putem žiro-računa) 
 7. potvrda o uplati školarine (samo za kandidate koji su već studirali ili su stranci) 
 8. kemijska olovka. 

 

 

Opis i program studijskog programa

 

Uvjeti upisa na preddiplomski studij

Uvjet za upis na studij je završena četverogodišnja srednja škola te položen obvezni dio državne mature.
Svi pristupnici za upis na studijski program rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju kategorija navedenih u sljedećoj tablici:

 

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) je sustav pomoću kojeg kandidati prijavljuju polaganje ispita državne mature i prijavljuju se za upis na odabrane studijske programe.

 

Dodatne detaljne informacije o postupku državne mature možete pronaći na mrežnim stranicama:

 

Prijave

Prijave za preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija odvijaju se istovremeno s odabirom ispita državne mature putem sustava NISpVU i to preko mrežne stranice: https://www.postani-student.hr/

Ovaj način prijave na preddiplomski studij vrijedi za:

 • maturante koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u 2017. godini,
 • pristupnici koji su mlađi od 25 godina, a srednjoškolsko obrazovanje su završili prije 2010.
 • strane državljane.

 

Sve dodatne obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 031/224-331, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., kao i na mrežnoj stranici: http://www.ptfos.unios.hr/upisi

 

Kontakt

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
F. Kuhača 20, 31000 Osijek
tel. 031/224 331
fax: 031/207 115
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web adresa: http://www.ptfos.unios.hr

Diplomski

Sveučilišni diplomski studiji
 
 
 
Program se izvodi sukladno potrebi a za iskaz interesa upisa zainteresirani kandidati mogu se javiti prodekanu za nastavu.
Informacija o izvođenju Programa bit će oglašena putem web stranice fakulteta.

Kontakt:
Prodekan za nastavu
prof.dr.sc. Daniela Čačić Kenjerić
Tel: 031 224 332
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Diplomski sveučilišni studiji:

 

Fakultetsko vijeće Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek na svojoj X. redovitoj sjednici, ak. god. 2016./2017., održane 13. srpnja 2017, donijelo je Odluku o uvjetima upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2017./2018.  

 

Uvjeti upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija

Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek u akademskoj godini 2017./2018.

 

PRIJAVE ZA UPIS

Pravo prijave za upis na diplomske sveučilišne studije Prehrambeno inženjerstvo, Procesno inženjerstvo i Znanost o hrani i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek imaju osobe koje su završile:

 • odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz područja Biotehničke znanosti, polja Prehrambena tehnologija i Biotehnologija (vrijedi za sve diplomske studije), odnosno polja Nutricionizam (vrijedi samo za diplomski studij Znanost o hrani i nutricionizam)
 • neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz područja:
  • Biotehničkih znanosti, polja Poljoprivreda/agronomija (osim studija agrarne ekonomike i mehanizacije)
  • Tehničkih znanosti, polja Temeljne tehničke znanosti i Kemijsko inženjerstvo
  • Interdisciplinarnih područja znanosti, studij Biotehnologija i istraživanje lijekova
  • Prirodnih znanosti, polja Kemija i Biologija
 • Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uz stjecanje 30 ECTS bodova.

 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK I UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ:

 • za pristupnike koji su završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij i Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek obavljati će se od 25. rujna do 4. listopada 2017. u skladu s Natječajem za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija u akademskoj godini 2017./2018., kojeg je raspisati Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (u privitku) 
 • za pristupnike koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij prijave za upis na diplomski studij traju od 18. rujna 2017. do 22. rujna 2017.

Svi pristupnici su obvezni prilikom prijave popuniti Prijavni obrazac (u privitku) te ga zajedno s priloženim dokumentima dostaviti u Studentsku službu Prehrambeno-tehnološkog fakultet Osijek, osobno ili preporučeno poštom na adresu: Prehrambeno-tehnološki fakultet OsijekF. Kuhača 18, 31000 Osijek (u skladu s rokovima navedenim u nastavku).  

Prijavnom obrascu je potrebno priložiti slijedeće:
 • domovnicu (hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti) (preslika)
 • rodni list (preslika)
 • presliku osobne iskaznice (s obje strane)
 • jednu fotografiju veličine 4x6 cm
 • diplomu / svjedodžbu / potvrdu o završenom preddiplomskom studiju (izvornik ili ovjerena preslika)
 • prijepis ocjena / dopunsku ispravu o studiju (supplement) (izvornik ili ovjerena preslika)
 • rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije (samo pristupnici koji su studij završili u inozemstvu)
 • ovjerenu presliku nastavnog plana i programa završenog preddiplomskog studija (samo pristupnici koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij).

 

UVJETI UPISA

Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija pristupnik stječe na temelju ostvarenih bodova na rang listi u okviru upisne kvote pojedinog studija pri čemu se rang liste formiraju na temelju razredbenog postupka.

Pristupnici koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij, a ostvarili su pravo upisa temeljem razredbenog postupka, diplomski studij mogu upisati uz upis razlikovnih predmeta u ovisnosti o završenom preddiplomskom studiju i programu diplomskog studija koji upisuju.

Razlikovne predmete pri upisu na diplomski studij određuje Povjerenstvo za preddiplomsku i diplomsku nastavu nakon uvida u natječajnu dokumentaciju pristupnika. Pristupnik koji upiše diplomski studij uz razlikovne predmete obavezan je participirati u troškovima izvođenja nastave i održavanja ispita razlikovnih predmeta u iznosu od 3.685,00 kuna.

Pristupnici koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij, a završili su i Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, diplomski studij mogu upisati bez upisa razlikovnih predmeta i obveze polaganja razredbenog ispita, ukoliko ostvare pravo upisa temeljem razredbenog postupka.

 

RAZREDBENI POSTUPAK

Razredbeni postupak se sastoji od: polaganja razredbenog ispita (samo pristupnici sa završenim preddiplomskim stručnim studijem), vrednovanja/bodovanja postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju, trajanju preddiplomskog studija i kompatibilnosti završenog preddiplomskog studija, kako slijedi:

                                    broj bodova = (A + 3/B) + C +D

gdje je:

A –  težinski prosjek ocjena preddiplomskog studija izražen na tri decimale (suma umnožaka ocjena ispita i pripadajućih ECTS bodova svih predmeta podijeljena s ukupnim brojem ECTS bodova); ocjene ostvarene polaganje ispita na Programu za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uzimaju se u obzir kod izračuna težinskog prosjeka

B –  vrijeme za koje je kandidat završio preddiplomski studij izraženo u godinama studiranja kao cijeli broj (npr. 3, 4, 5…)

C – faktor kompatibilnosti studija (za odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij C = 10; za neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij C = 7)  

D –  0,8 bodova za osobe koje su završile Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek

 

TERMINI UPISA

Upisi pristupnika koji su temeljem razredbenog postupka ostvarili pravo upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija provodit će se 5. i 6. listopada 2017.

Ukupni troškovi upisa iznose 555,00 kn, a kandidati će ih moći  uplatiti na mjestu upisa. Ukupni troškovi upisa uključuju:

 

UPISE KVOTE

 • diplomski sveučilišni studij Prehrambeno inženjerstvo:
  • 50 redovitih studenata
 • diplomski sveučilišni studij Procesno inženjerstvo:
  • 20 redovitih studenata
 • diplomski sveučilišni studij Znanost o hrani i nutricionizam:
  • 20 redovitih studenata

 

KONTAKT

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
F. Kuhača 18, 31000 Osijek
tel. 031/224 353
fax: 031/207 115
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web adresa: http://www.ptfos.unios.hr

 

Studiji

Od akademske 2005./2006. godine Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek provodi visoko obrazovanje na tri obrazovne razine na kojima izvodi nastavu prema nastavnim planovima i programima, koji su usklađenim sa srodnim fakultetima unutar EU prema Bolonjskoj deklaraciji, te upisuje studente na:

Shematski prikaz obrazovnih razina i vrsta studija, te akademskih naziva i akademskih stupnjeva, koji se stječu završetkom sveučilišnih studija na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek

upisi_2011