Statut Studentskog zbora

Pravilnik za provedbu studentskih izbora

Konačni rezultati izbora 2019


studentski.zbor@ptfos.hr


Na temelju konačnih rezultata studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, koji su održani 6.lipnja 2019., za članove Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek i njihove zamjenike izabrani su:

Redni broj

Ime i prezime člana

Ime i prezime zamjenika

1.

David Kožul Marko Kolarić

2.

Sara Kovačević

Marina Barišić

3.

Martina Hederić Leonarda Vego

4.

Lea Heric

Ivana Cikać

5.

Josip Juričić Josip Jelinić

6.

Patricija Pernar

Petra Antunović

7.

Katarina Zeko

Ivana Ujlaki
8. Ema Salopek Kristina Kelemen
9. Valentina Vidakušić Tomislav Klobučar
10. Vice Tomičić Katarina Galušić
11. Željka Balog Dario Horki
 

Na konstituirajućoj sjednici Studentskog zbora Prehrambeno-tehnološkog Fakulteta Osijek izabrani su:

predsjednik Studentskog zbora

zamjenik predsjednika Studentskog zbora

Josip Juričić

Sara Kovačević
 

Redni broj

članovi Fakultetskog vijeća

1.

Josip Juričić

2.

David Kožul

3.

Sara Kovačević

4.

Martina Hederić

5.

Lea Herić

6. Patricija Pernar
7. Katarina Zeko
8. Ema Salopek
9. Vice Tomičić

 

 

Redni broj

predstavnik u Studentskom zboru Sveučilišta u Osijeku

1.

Patricija Pernar

 
Naslovnica Studentski zbor