Samostalne katedre

 

Nastava stranih jezika u funkciji struke omogućuje studentu mobilnost i uključivanje u nastavni proces izvan matične zemlje, osposobljava ga za permanentno učenje i praćenje strane stručne literature, seminara, savjetovanja i kongresa inozemnih znanstvenika i stručnjaka.

Predsjednica katedre:

mr. sc. Lidija Obad, viši predavač

Članovi katedre:

mr. sc. Lidija Obad, viši predavač

doc. dr. sc. Antonija Šarić

Vanjski suradnici:

Zoran Škrinjarić, prof., pred.

preddiplomski studij

diplomski studij

poslijediplomski studij

 

 

Naslovnica Samostalne katedre