NACIONALNI PROJEKTI / NACIONAL PROJECTS

Projekti financirani iz EU Strukturnih fondova/ EU funding projects

Projekti Hrvatske zaklade za znanost/ Croatian Science Foundation funding projects

Ostali znanstveni projekti / Other scientific projects

Projekti financirani od Sveučilišta u Osijeku/ University of Osijek funding projects

Projekti financirani od MZOS, RH, 2007.–2013.

Stručni projekti/ Professional projects

MEĐUNARODNI PROJEKTI/ INTERNATIONAL PROJECTS

 

Projekti financirani iz EU Strukturnih fondova/ EU funding projects
 

Razvoj i uspostava interdisciplinarnog diplomskog studija „Biotehnologija“ na engleskom jeziku

 

BioProspecting Jadranskog mora


Ulaganje u inovativna rješenja i razvoj niskoenergetske sušare

 

Razvoj inovativnog procesa biološke obrade poljoprivrednog otpada u proizvodnji bioplina - ProBioTech

 

Pojavnost mikotoksina u hrvatskim žitaricama  - CroMycoScreen

 

Projekti Hrvatske zaklade za znanost/ Croatian Science Foundation funding projects


Razvoj održivog integriranog procesa proizvodnje biološki aktivnih izolata iz proizvodnih ostataka prehrambene industrije

 

Zelene tehnologije u sintezi heterocikličkih spojeva

 

Primjena kakaove ljuske u proizvodnji čokolade i srodnih proizvoda (COCOCHOCO)

 

Primjena inovativnih tehnika ekstrakcije bioaktivnih komponenti iz nusproizvoda biljnoga podrijetla

 

 

Utjecaj prehrambenih vlakana na bioraspoloživost polifenola istraživanjem adsorpcije i simuliranih probavnih procesa, in vitro


 

 

Trehalose: fruit product quality improvement

 

FUNEXFOOD (HRZZ-IP-2013-11-1321)

 

 

Ostali znanstveni projekti / Other scientific projects

Proizvodnja biološki aktivnih ekstrakata tropa grožđa na ekološki prihvatljiv način

Nutritional properties of old, neglected apple cultivars from Slavonia region, important for their preservation

The monitoring of nitrate, nitrite and nitrosamines in meat products of the Croatian market and investigate the influence of sodium isoascorbate (E316) on the amount of nitrite residues in traditional fermented (dry) sausages

 

Projekti financirani od Sveučilišta u Osijeku/ University of Osijek funding projects

Development of high valued products based on medicinal plant extracts

Application of gas plasma and ultrasound in starch modification processes

Antiaflatoxigenic effec of flavonoid quercetin

Ekstrakcija aktivnih tvari iz biljnog materijala primjenom superkritičnog CO2

Određivanje acetiliranih oblika i maskiranog oblika deoksinivalenola u žitaricama i proizvodima od žitarica

Praćenje utjecaja ekstruzije na udio hidroksimetilfurfurala i akrilamida u snack proizvodima s dodatkom nusproizvoda prehrambene industrije

Sinteza i biološka aktivnost novih derivata dipikolinske kiseline

Uklanjanje arsena iz vode pomoću nanočesticama funkcionaliziranog adsorbensa

Razvoj novih ekološki prihvatljivih metoda sinteze derivata vitamina b6

Upotreba nusproizvoda prehrambene industrije u proizvodnji obogaćenih i funkcionalnih ekstrudiranih proizvoda i poluproizvoda

Utjecaj biološke obrade tropa grožđa na ekstrakciju polifenola

Utjecaj fulerena na inhibiciju sinteze aflatoksina

Optimizacija proizvodnje visokokvalitetnog konopljinog ulja

Krioprotekstorsko djelovanje β-glukana na miofibrilarne proteine

Karakterizacija polifenola u starim kultivarima jabuka

 

Projekti financirani od MZOS, RH, 2007.–2013.

Razvoj integriranih postupaka i procesa dehidratacije bioloških materijala - 113 - 0000000 - 3497

Razgradnja huminskih kiselina podzemnih voda naprednim oksidacijskim procesima - 113 - 0000000 - 3495

Prehrana i  životne navike u očuvanju zdravlja - 113 - 0000000 - 0548

Modeliranje i simuliranje procesa sušenja i ekstrakcije u proizvodnji hrane - 113 - 1130471 - 0338

Prijenos topline i toplinska svojstva pri procesiranju hrane - 113 - 1130471 - 0451

Nedestruktivne metode u procesima proizvodnje i čuvanja hrane - 113 - 1130471 - 0592

Sinergističke smjese u antifungalnoj i antimikotoksigenoj zaštiti hrane - 113 - 1130473 - 0334

Razvoj procesa proizvodnje visokokvalitetne hrane - 113 - 1130473 - 0340

Razvoj novih modificiranih škrobova i primjena u prehrambenoj industriji - 113 - 1130473 - 0571

Funkcionalna svojstva raznih vrsta mlijeka i sirutke fermentiranih probioticima - 113 - 1130475 - 0336

Unapređenje procesa proizvodnje hrane - 113 - 1130475 - 0565

Unapređenje kakvoće, trajnosti i funkcionalnosti proizvoda na bazi pšenice - 113 - 1130475 - 2722

Unapređenje zdravstvene sigurnosti u proizvodnji i preradbi žitarica - 113 - 1780691 - 0538

 

Stručni projekti/ Professional projects

Potencijalna primjena kumarina kao fungicida

Doprinos zaštiti izvornosti i autentičnosti meda uljane repice (Brassica sp.) kroz određivanje mikro i makro elemenata

Inovativni eko-koncept iskorištavanja tropa grožđa

Karakterizacija matične mliječi

Mogućnost komercijalnog iskorištenja krutog otpada iz proizvodnje vina u Osječko-baranjskoj županiji

Mogućnost prerade ljekovitog bilja primjenom suvremenih tehnoloških procesa

Mogućnost primjene bezglutenskih žitarica u proizvodnji kukuruznih snack proizvoda i modificiranih brašna

Pakiranje jabuka u modificiranoj atmosferi i iskorištenje ostatka nakon prerade jabuka

Poliamini kao markeri tolerancije suše kod pšenice

Proizvodnja hladno prešanog ulja preradom raznih uljarica i stabilizacija ulja prirodnim antioksidansima

Unapređenje i standardizacija postupka proizvodnje vina i rakije od meda

Utjecaj različitih postupaka dimljenja na koncentracije policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH) u slavonskoj kobasici

Procjena rizika na zdravstvenu ispravnost svježih i polutvrdih sireva na tržnicama RH

Zdravlje je IN II

Razvoj i standardizacija proizvodnje ekoloških kupinovih vina

Unaprjeđenje tehnologije i komercijalizacija tradicionalnih mesnih proizvoda (tmp)

Razvoj membranskog filtera i primjene membranske filtracije u prehrambenoj industriji - TP - 01 / 113 - 01

Unapređenje procesa zamrzavanja hrane - TP-01/113-01

Istraživanje postupaka slađenja domaćih sorti pšenice - TP-01/0113-03

Istraživanje metoda za nedvojbenu identifikaciju meda - TP-02/0113-07

Unaprjeđenje i standardizacija tehnologije proizvodnje konjske salame

Unaprjeđenje tehnologije i standardizacija kvalitete voćnih rakija

Prioritetni programi razvitka prerade i skladišteja poljoprivrednih proizvoda u Republici Hrvatskoj

Unapređenje postupaka pripreme i konzerviranja voća i povrća za tržište

Razvoj upitnika za procjenu prehrambenih navika na području RH

Unaprjeđenje i standardizacija tehnološkog postupka proizvodnje polutvrdog i bijelog sira na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima Osječko-baranjske županije; proizvodnja zaštićenog, autohtonog sira specifičnih svojstava“

Određivanje mikotoksina i metabolita u urinu trudnica

Ekonomična analiza ohratoksina A u vinu

Unaprjeđenje kvalitete i sigurnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Očuvanje kakvoće meda tijekom procesiranja i skladištenja

Recepture krmiva otpornijih na rast plijesni i sintezu mikotoksina

Razvoj i unaprjeđenje kapsuliranih proizvoda na bazi ekstrakata bilja

Sušenje slavonskih autohtonih i ekoloških proizvoda

Razvoj novih proizvoda na bazi gljive bukovače

Istraživanje o preradi, skladištenju i čuvanju poljoprivrednih proizvoda

Mogućnost komercijalnog iskorištenja komine grožđa u istočnoj Slavoniji

Proizvodnja bioetanola iz poljoprivrednog otpada

Džem od dubrovačke ljute naranče

Ušećerene – kandirane jabuke

Razvoj i standardizacija proizvodnje ekoloških kupinovih vina

 

MEĐUNARODNI PROJEKTI/ INTERNATIONAL PROJECTS

Separacija aktivnih komponenta iz nusproizvoda prehrambene industrije – kakao ljuske i formulacija praškastih produkata

Obrana protiv bioterorizma: Metode za prevenciju i kontrolu

Application of high pressure technologies in the extraction of plant material

Synthesis and characterization of some chalcone based heterocyclic compounds and their biological screening as potential in-vitro antioxidant agents

COMPARATIVE STUDY ON THE IMPACT OF POVERTY ON UNDERWEIGHT AND OBESITY, AND DIETARY AND LIFESTYLE HABITS AMONG SCHOOLCHILDREN IN THE CITIES OF PODGORICA AND OSIJEK

Unaprjeđenje kvalitete i sigurnosti hrvatskih i slovenskih tradicionalnih mesnih proizvoda (TMP)

PANONSKA PČELA - Umrežavanje pčelara i harmonizacija standarda u proizvodnji meda i zdravlja pčela prema EU standardima s ciljem prekograničnog gospodarskog razvoja

Quality and stability development of confectionery filling

JAČANJE VEZA SVEUČILIŠTE - INDUSTRIJA U PODRUČJU SIGURNOSTI I KVALITETE HRANE

ISEKI_Mundus 2 Internationalization and Sustainability of ISEKI_Food Network

HELP - Higher Education Learning Partnership

Starch isolation from domestic cereal varieties and modified starches development for food industry

Mycotoxin synthesis inhibition by collaboration with Chinese Herbs and the application in food industry for the purpose of food protection

Studies on the isolation and identification of lactic acid bacteria from natural fermented yak and goat milk and their probiotic effects

Bioactive Components Produced by Bifidobacteria During Fermentation and Their Effects on Entero and Urogenital Pathogens

Fruit and vegetable juices fermented with bifidobacteria: fermentation kinetics, composition and antagonistic action against selected intestinal and urogenital pathogens

Razvoj procesa proizvodnje visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda - 0113001

Unapređenje proizvodnje nutritivno visokovrijedne hrane - 0113002

Kakvoća i sigurnost hrane i prehrane - 0113003

Unapređenje procesa proizvodnje visokokvalitetne hrane i pića - 0113004

Suvremene metode sušenja u prehrambeno - procesnom inženjerstvu - 0113005

Interakcije u sustavu metalni ambalažni materijal-hrana - 113006

Modeliranje i optimiranje procesa zamrzavanja hrane - 0113008

Arsen u vodi za piće istočne Hrvatske - 0113009


Identifikacija botaničkog podrijetla i analiza kemijskih parametara meda s područja Hrvatske i Makedonije. Voditelj: Prof.dr. Ljiljana Primorac

STANJE I FUNKCIJA VODE PRI FAZNIM PRIJELAZIMA TIJEKOM DEHIDRATACIJE I SMRZAVANJA PREHRAMBENIH PROIZVODA

HRVATSKO TALIJANSKI PROJEKT - UNAPREĐENJE PROCESA PROJEKTA U SVRHU PRODUŽENJA VREMENA TRAJANJA ( STABILNOSTI ) MINIMALNO OBRAĐENOG VOĆA I POVRĆA

CERT-ING

 

 


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA: Razvoj integriranih postupaka i procesa dehidratacije bioloških materijala - 113-0000000-3497

VODITELJ PROJEKTA: Dr. sc. Mate Bilić, red. prof.

SURADNICI NA PROJEKTU: Doc. dr. sc. Darko Velić, dr. sc. Mirela Planinić

Sažetak projekta:

Dehidratacija bioloških materijala je vrlo složen fizikalni proces koji uključuje prijenos mase i topline u višefaznom sustavu. Biljno tkivo se u većini slučajeva podvrgava različitim metodama obrade prije same provedbe dehidratacije u cilju smanjenja promjena izazvanih pripremom bioloških materijala, procesom dehidratacije, kao i promjena koje nastaju tijekom njihovog skladištenja. Kako različiti biološki materijali pokazuju specifično ponašanje tijekom provedbe navedenih operacija nužno je definirati optimalne procesne parametre kojima se poboljšavaju nutritivna i organoleptička svojstva dehidratiranih proizvoda. Ovakav zahtjev postaje naročito važan na području Slavonije i Baranje, obzirom na značajno povećanje površina za voćarsku i povrtlarsku proizvodnju. U tom cilju bi se proveo razvoj integriranih postupaka i procesa dehidratacije voća (jabuka, marelica kruška i šljiva) i povrća (mrkva, peršin, celer, paprika) na osnovu kinetičkih parametara i pokazatelja o očuvanju nutritivnih, organoleptičkih i biološko aktivnih svojstava. Kinetika dehidratacije odabranih uzoraka determinirala bi se kontinuiranim praćenjem: promjene mase uzoraka, temperaturnog profila materijala i medija za sušenje, te profila vlage uz računalnu kontrolu procesa. U svrhu ubrzavanja kinetike dehidratacije, sprečavanja enzimske aktivnosti kao i neenzimskih promjena tijekom procesa sušenja, primijenili bi se različiti fizikalno-kemijski postupci prethodne obrade uzoraka, te bi se ovisno o primijenjenom postupku predložila i odgovarajuća rješenja. Za procjenu pojedine metode, te za praćenje utjecaja procesnih parametara na svojstva dehidratiranih uzoraka primijenile bi se standardne analitičke metode; termogravimetrija, rehidratacija, kolorimetrija, volumetrija, te tekućinska kromatografija visokog učinka (HPLC). Nadalje, istraživanje predviđa praćenje utjecaja pojedinih metoda dehidratacije i postupaka prethodne obrade na antioksidativna svojstva ispitanih bioloških materijala. Energetskom analizom i razvojem sustava za povećanje toplinske efikasnosti kroz rekuperaciju energije, prije svega za konvekcijsko sušenje,  izradio bi se jedinstveni model integracije topline u procesu, te se na osnovu velikog broja mjerenja detaljno, matematički, opisao cjelokupni sustav. Sveukupne spoznaje proizašle iz provedenog istraživanja poslužile bi kao baza za izradu vlastite računalne simulacijske aplikacije.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA Razgradnja huminskih kiselina podzemnih voda naprednim oksidacijskim procesima 113-0000000-3495

VODITELJ PROJEKTA Prof. dr. sc. Mirko Kuleš

TRAJANJE PROJEKTA 3 godine

SURADNICI NA PROJEKTU

 1. Doc.dr.sc. Damir Hasenay
 2. Mr.sc. Mirna Habuda-Stanić
 3. Mr.sc. Željka Romić

ZNANSTVENI NOVACI

 1. Brankica Kalajdžić, dipl.ing.,

Sažetak projekta:

Osiguranje zdrave vode za piće jedan od glavnih prioriteta današnjice, a svakim danom taj je cilj sve teže ostvariti. Štetne otpadne tvari industrije i poljoprivrede koje završe u okolišu doprinose zagađenju voda, a neki kontaminanti posljedica su interakcije hidrološkog ciklusa i kako biosfere tako i geosfere. Prirodne vode širom svijeta sadrže prirodne organske tvari (NOM), ali njihova koncentracija varira među lokacijama. NOM je kompleksna smjesa organskog materijala u kojoj prevladavaju huminske kiseline. NOM mijenja estetske karakteristike vode kao što su okus, miris i boja, a štetni utjecaj NOM-a najviše dolazi do izražaja tijekom kloriranja vode kada nastaju štetni dezinfekcijski nusprodukti. Cilj ovog Projekta je ispitati mogućnost primjene naprednih oksidacijskih procesa (AOP) za razgradnju i uklanjanje huminskih kiselina, kao i općenito NOM-a, iz vode. AOP-i se zasnivaju na stvaranju hidroksilnih radikala, snažnog oksidacijskog sredstva, koji reagiraju velikom brzinom s većinom organskih sastojaka. U istraživanju će se primijeniti AOP-i na bazi peroksida: Fenton proces (Fe2+/H2O2), proces tipa Fentona (Fe/H2O2), foto-Fenton proces (UV/Fe2+/H2O2) i foto-oksidacija s vodikovim peroksidom (UV/H2O2).  Ispitivanja će se provesti s modelnim otopinama standardne huminske kiseline kao i s realnim uzorcima podzemne vode bogate NOM-om. Očekuje se visoka djelotvornost AOP-a u razgradnji i uklanjanju huminskih kiselina iz vode. Učinkovitost razgradnje odredit će se praćenjem mineralizacije te pomoću UV-Vis i fluorescentne spektroskopije. Nakon optimizacije svakog pojedinog primijenjenog AOP-a, odabrat će se najučinkovitiji AOP za obradu huminskih kiselina podzemnih voda.

Kako se problem povišene koncentracije huminskih kiselina u podzemnoj vodi ne može u potpunosti riješiti primjenom konvencionalnih postupaka obrade vode, postoji mogućnost primjene rezultata ovog Projekta s ciljem rješavanja tog problema.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA Prehrana i  životne navike u očuvanju zdravlja - 113 - 0000000 - 0548

VODITELJ PROJEKTA Prof. dr. sc. Milena Mandić

TRAJANJE PROJEKTA 3 godine

SURADNICI NA PROJEKTU

 1. Prof. dr. sc. Ljiljana Primorac
 2. Doc. dr. sc. Daniela Kenjerić
 3. Doc. dr. sc. Antonija Perl Pirički
 4. Dr. sc. Greta Krešić
 5. Mr. sc. Mihela Dujmović
 6. Mr. sc. Branka Haničar
 7. Ivana Flanjak, dipl. ing.
 8. dr. sc. Mirna Mandić Puljek
 9. Martina Nedeljko, dipl. ing.
 10. Ivana Novak, dipl. ing.

 

Sažetak projekta:

Evidencije i smjernice Svjetske zdravstvene organizacije ukazuju da je prehrana vanjski čimbenik kojim se zdravlje može očuvati i poboljšati. U Hrvatskoj je zauzet jasan stav da se svim sredstvima treba poraditi na poboljšanju prehrane, sprječavanju preuzimanja negativnih trendova sa Zapada u širenju potrošnje brze, energijom prebogate hrane. No, nastojanja nisu jednostavna, što je vidljivo iz niza dokumenata donesenih na državnom nivou (Hrvatska poljoprivreda na raskrižju, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Zagreb, 1997; Hrvatska politika prehrane, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 1999; Strategija razvoja Hrvatska u 21. stoljeću, Prehrana, Ured za strategiju razvitka Republike Hrvatske, 2001). Bitka će biti izgubljena ako se u nastojanju posustane, jer će pojave vezane uz nepravilnu prehranu, kao kronične nezarazne bolesti, svakodnevno rasti, a izdavanja za liječenje posljedica nepravilne prehrane bit će sve veća.

Cilj ovoga projekta je dijetetičkim ispitivanjima o kakvoći prehrane i životnim navikama dati znanstveni pristup u uvid i mogućnosti rješavanja ove ozbiljne situacije. Kroz tri godine istraživanja planira se obuhvatiti nekoliko populacija, kao osjetljiva dojenačka, ali i odrasle-studenska i radna.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA Modeliranje i simuliranje procesa sušenja i ekstrakcije u proizvodnji hrane - 113 - 1130471 - 0338

VODITELJ PROJEKTA dr.sc. Srećko Tomas, red.prof.

TRAJANJE PROJEKTA 3 godine

SURADNICI NA PROJEKTU

 1. Prof. dr. sc. Mate Bilić
 2. Mirela Planinić, dipl. inž.

ZNANSTVENI NOVACI

 1. Ana Bucić, dipl. inž.

Sažetak projekta:

Suvremeno prehrambeno procesno inženjerstvo zahtjeva iznalaženje kontinuiranih kvantitativnih matematičkih modela u slučajevima kada ne postoje teoretski modeli za pojedine jedinične operacije/procese. Sušenje i ekstrakcija spadaju u jedinične operacije za koje postoje poluempirijski ili empirijski matematički modeli samo za pojedine slučajeve što ograničava njihovu primjenjivost. Stoga će se provjeriti primjenjivost takvih modela za opis procesa sušenja i kruto-tekuće ekstrakcije u proizvodnji prehrambenih proizvoda odnosno iznalaziti će se novi/prihvatljiviji poluempirijski ili empirijski modeli. U tu svrhu utvrdit će se eksperimentalnim putem, u laboratorijskom mjerilu, ovisnosti pojedinih veličina iz modela o odgovarajućim procesnim parametrima kako bi osim za testiranje pojedinog modela poslužili i za simuliranje procesa sušenja i kruto-tekuće ekstrakcije u proizvodnji hrane. Pri tome će se služiti matematičkim alatima tj. numeričkom matematikom (metodama regresije, interpolacije i sl.). Pokusi sušenja provest će se u konvekcijskom, infracrvenom i vakuum sušioniku te sušioniku s fluidizirajućem slojem, pri čemu će se određivati utjecaj procesnih parametara (temperatura, vlažnost i brzina strujanja zraka za sušenje, vlažnost i veličina uzorka) na kinetiku sušenja. Pokusi kruto-tekuće ekstrakcije provodit će se na univerzalnom sistemu za ekstrakciju uz ispitivanje utjecaja procesnih parametara (temperatura i vrijeme ekstrakcije, vrsta i koncentracija otapala, omjer kruto-tekuće, svojstva i obrada materijala) na kinetiku, doseg i prinos ekstrakcije. Za ocjenu kvalitete procesa sušenja određivat će sadržaj pojedinih nutrijenata u materijalu prije i nakon sušenja kao i senzorska ocjena, te će se ispitivati rehidratacijska sposobnost sušenog prehrambenog materijala. Uspješnost provedbe ekstrakcije utvrđivat će se kvalitativnom i kvantitativnom analizom dobivenog ekstrakta iz svježeg i sušenog materijala. Spektrofotometrijske metode i HPLC tehnika korist će se za provedbu gore navedenih analitičkih ispitivanja.

Očekuje se da će se uz dobivanje kvalitetnih prehrambenih proizvoda sušenjem i ekstrakcijom pronaći i dovoljno dobri matematički modeli koji će se moći primijeniti i kao osnova za optimizaciju i upravljanje procesima proizvodnje hrane (koji sadrže sušenje i/ili ekstrakciju) u poluindustrijskom odnosno industrijskom mjerilu. Tako bi se poboljšala energetska i ekonomska učinkovitost u procesima proizvodnje hrane kao i kvaliteta prehrambenih proizvoda.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA Prijenos topline i toplinska svojstva pri procesiranju hrane - 113 - 1130471 - 0451

VODITELJ PROJEKTA Prof. dr. sc. Bernarda Šeruga

TRAJANJE PROJEKTA 3 godine

SURADNICI NA PROJEKTU

 1. Mr. sc. Sandra Budžaki
 2. Doc. dr. sc. Damir Magdić


Sažetak projekta:

Tehnološki postupci i procesi u proizvodnji i preradi hrane sastoje se od čitavog niza procesa čiju glavninu čine toplinski procesi. Količina prenesene topline tijekom procesiranja vezana je uz mehanizme prijenosa topline i toplinska svojstva hrane. Poznavanje toplinskih svojstava hrane važno je za izradu procesne opreme, vođenje, modeliranje, optimiranje i simuliranje. Osim toplinskih svojstava važna su i fizikalna svojstva kao i prijenos tvari. Literaturni podaci o mehanizmima prijenosa topline i toplinskim svojstvima hrane tijekom procesiranja ukazuju na potrebu za daljim i specifičnim istraživanjima. Zbog nepostojanja standardnih metoda određivanja toplinskih svojstava hrane, postojeće metode modificiraju se uzimajući u obzir prirodu hrane, promjene tijekom njena procesiranja i temperaturni raspon. Toplinska svojstva mogu se odrediti i računanjem. Toplinska svojstva funkcija su i kemijskog sastava hrane na čemu se temelje jednadžbe za izračunavanje. One uključuju toplinska svojstva pojedinih sastojaka u ovisnosti o temperaturi, i to proteina, masti, ugljikohidrata, pepela, i vode.

Ciljevi ovog projekta su: razvoj i validacija određenih metoda i uređaja za određivanje toplinskih svojstava različitih vrsta tijesta i kašaste hrane na bazi voća i povrća; pronalaženje funkcionalne ovisnosti toplinskih svojstava o sastavu hrane u temperaturnom intervalu 50 do 200 °C, te opisivanje fenomena prijenosa topline i tvari uključenih u proces.

Za potpunije razumijevanje procesa odrediti će se i druge parametre koji definiraju i karakteriziraju procese prženja, pečenja, sterilizacije i pasterizacije, a u svrhu predviđanja, vođenja i optimiranja prijenosa topline i tvari. Očekivani rezultati istraživanja doprinijeti će boljem razumijevanju navedenih procesa, te primjeni rezultata u izradi procesne opreme i kao osnova za energetsko optimiranje i modeliranje procesa. Također će poslužiti za validaciju upotrebljene metode i uređaja, te za izradu modela za predviđanje toplinskih svojstava hrane. Rezultati će se provjeravati primjenom standardnih metoda i postupaka na istim materijalima i pod istim uvjetima. Kako je prehrambena industrija veliki potrošač energije vrlo je važno poznavati toplinska svojstva i mehanizme prijenosa topline kao i mogućnosti racionalizacije energetskih utrošaka što ujedno doprinosi očuvanju okoliša.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA Nedestruktivne metode u procesima proizvodnje i čuvanja hrane - 113 - 1130471 - 0592

VODITELJ PROJEKTA Doc. dr. sc. Damir Magdić

TRAJANJE PROJEKTA 3 godine

SURADNICI NA PROJEKTU

 1. Prof. dr.  sc. Bernarda Šeruga
 2. Prof. dr. sc. Jozsef Felfoldi
 3. Doc. dr. sc. Laszlo Baranyai
 4. Mr. sc. Sandra Budžaki
 5. Mr. sc. Diana Kujundžić
 6. Jasmina Lukinac dipl. inž.

ZNANSTVENI NOVACI

 1. Dr. sc. Frane Čačić, dipl. inž.


Sažetak projekta:

U ovom istraživanju planirani su razvoj i primjena nedestruktivnih metoda analize koje se temelje na analizi elektromagnetskih valova.  Za početak će se istraživanje provoditi u području vidljivog i čujnog, a kasnije i IC te UV dijela spektra. Odzivni frekvencijski spektar elektromagnetskih valova bit će određen primjenom brze Fourierove transformacije zvučnog signala u vremenskoj domeni te računalnom analizom slike uzorka u različitim vremenskim intervalima i tehnološkim fazama procesa.

Zbog biološke različitosti sirovina u prehrambenoj industriji potrebno je neprekidno praćenje utjecaja procesa na svojstva proizvoda. Eliminiranje degradativnih promjena pri proizvodnji i skladištenju moguće je ostvariti analizom uvijek istog uzorka, a upravo je to svrha razvoja i prilagodbe nedestruktivnih metoda analize. Time je omogućena on-line analiza u realnom procesu i trenutno dobivanje podataka o promjenama teksture i drugih svojstava namirnice.

Tijekom procesiranja i čuvanja događaju se fizičke, fizikalne, kemijske i biokemijske promjene tijekom kojih se mijenjaju nutritivne vrijednosti i organoleptička svojstva namirnica. Promjena sastava i svojstava uzrokuje promjenu apsorpcije i refleksije elektromagnetskih valova. Na temelju 30-ak tisuća provedenih analiza boje i odziva zvučnog impulsa na voću i proizvodima od brašna i mlijeka, sa sigurnošću se može tvrditi da je ciljanim razvojem tehnika i metoda moguće optimirati procese proizvodnje i čuvanja uz očuvanje poželjnih nutrijenata i organoleptičkih svojstava hrane. U istraživanjima koje su predlagatelji projekta proveli na ovome području kao uzorci su korišteni sljedeći materijali: jabuke, kruške, bijeli, crni i raženi kruh, slastice, jajčane smjese, keksi, polutvrdi i tvrdi sirevi, mesne prerađevine i kemijske emulzije.

Istražene metode bit će standardizirane za pojedinu skupinu uzoraka i realne tehnološke procese, a svi rezultati validirani usporedbom sa rezultatima dobivenim standardnim analitičkim metodama. Unaprjeđenje tehnoloških postupaka i procesa osigurat će povećanu sigurnost opskrbe kvalitetnom hranom, a provedivo je za široku lepezu prehrambenih proizvoda.

Rezultati istraživanja bit će korišteni za unaprjeđenje tehnoloških procesa i kao primjeri za prezentaciju u nastavi iz područja modeliranja, optimiranja i automatizacije procesa. U cilju širenja spoznaja o primjeni elektromagnetskih valova u prehrambenom inženjerstvu novim primjerima primjene bit će obogaćena postojeća web stranica.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA Sinergističke smjese u antifungalnoj i antimikotoksigenoj zaštiti hrane - 113 - 1130473 - 0334

VODITELJ PROJEKTA Prof. dr. sc. Tomislav Klapec

TRAJANJE PROJEKTA 3 godine

SURADNICI NA PROJEKTU

 1. Mr. sc. Ivica Strelec
 2. Mr. sc. Valerija Dunkić Jurin

ZNANSTVENI NOVACI

 1. Bojan Šarkanj, dipl. inž.

Sažetak projekta:

Ključne polazišne spoznaje: Kontaminacija hrane plijesnima je neizbježna i često dovodi do kvarenja i/ili nakupljanja mikotoksina u hrani. Osim izravnih šteta hranjivoj vrijednosti namirnica, plijesni mogu izazvati infekcije i mikotoksikoze kod ljudi. Nedostaci tradicionalnih i novih (kemijskih) tehnika konzerviranja uključuju dugotrajnost postupka, neekonomičnost, korozivnost, i/ili etičke probleme. Potreba za prihvatljivijim opcijama spriječavanja rasta plijesni i sinteze mikotoksina u namirnicama postaje očita. Ciljevi i hipoteza: Projektom bi se formulirale i ispitala učinkovitost smjesa tvari sinergističkog antifungalnog i antimikotoksigenog djelovanja poput masnih kiselina srednjeg lanca i njihovih glicerida, sastojaka i frakcija eteričnih ulja, flavonoida, kao i sintetskih i umjetnih antioksidanasa. Mnogi od ovih spojeva imaju slično djelovanje na fungalnu stanicu, uključujući promjene na staničnoj membrani ili pojačavanje oksidativnog stresa. Ujedno bi se pratile aktivnosti pojedinih enzima bitnih za rast stanice u nepovoljnim uvjetima u ovisnosti o razini mikotoksina i primijenjenim tretmanima, čime bi se pokušala rasvjetliti uloga odabranih enzima u metabolizmu mikotoksina. Utvrdila bi se i mogućnost usmjeravanja reakcija posmeđivanja gore navedenim spojevima s ciljem veće mikrobne i mikotoksikološke otpornosti namirnica. Očekivani rezultati Optimalnim kombiniranjem bi se mogao postići učinak koji bi nadmašivao zbroj pojedinačnih učinaka komponenti smjese što je već primjećeno kod niza prirodnih smjesa poput eteričnih ulja. Primjena takvih smjesa bi dovela do značajnog smanjenja ili spriječavanja rasta plijesni i nakupljanja mikotoksina u hrani. Način provjere rezultata: Formulirane smjese bi se primjenile na odabranim namirnicama uz kontaminaciju patogenim sojevima najrelevantnijih rodova plijesni, te bi se pratio njihov rast i nakupljanje najvažnijih mikotoksina pri uobičajenim uvjetima čuvanja. Važnost istraživanja Razvile bi se metode učinkovitije zaštite namirnica. Principi antifungalnog sinergizma bi se, uz male modifikacije, mogli primijeniti i u antibakterijskom konzerviranju hrane. Ispitivanja aktivnosti enzima u ovisnosti o razini mikotoksina bi omogućila bolje razumijevanje fiziologije plijesni i bolju zaštitu namirnica. Modulacija reakcija posmeđivanja bi mogla rezultirati novim minimalno procesiranim i drugim proizvodima. Prirodnost i funkcionalnost mnogih od sastojaka bi pomogla razvoju sigurnije i zdravije hrane.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA Razvoj procesa proizvodnje visokokvalitetne hrane - 113 - 1130473 - 0340

VODITELJ PROJEKTA Vlasta Piližota - redovni profesor

TRAJANJE PROJEKTA 3 godine

SURADNICI NA PROJEKTU

 1. Prof. dr. sc. Drago Šubarić
 2. Prof. dr. sc. Janez Hribar
 3. Prof. dr. sc. Luigi Palmieri
 4. Đurđica Ačkar, dipl. ing.

ZNANSTVENI NOVACI

 1. Dr. sc. Nela Nedić Tiban
 2. Mirela Kopjar, dipl. ing.


Sažetak projekta:

Zbog djelomične zabrane upotrebe sulfita, kao inhibitora posmeđivanja svježeg voća i povrća, u prehrambenoj industriji su već primijenjene mnoge zamjene za sulfite (askorbinska i eritorbinska kiselina i njihove, natrijeve soli, u kombinaciji a limunskom i drugim dodacima). U svrhu pronalaženja novih inhibitora posmeđivanja, i uvjeta procesiranja, za svježe izrezano voće i povrće, dio istraživanja u ovom projektu će biti posvećen pronalasku učinkovitih ili novih inhibitora posmeđivanja koji će imati GRAS (opće potvrđeni kao neškodljivi) svojstva. U isto vrijeme ti inhibitori bi trebali omogućiti sprječavanja preživljavanja patogenih mikroorganizama. U tu svrhu će se primijeniti i nove sinergističke smjese prirodnih i sintetskih spojeva (masne kiseline i njihovi gliceridi, frakcije eteričnih ulja, flavonoidi, antioksidansi) koje će se primijeniti na svježe voće i povrće.

Produženje trajnosti prehrambenih proizvoda na duže vrijeme od onoga koje se može postići tradicionalnim metodama konzerviranja (npr. pasterizacijom) biti će jedan od ciljeva ovog projekta. Neke prerađevine od voća i povrća biti će podvrgnute tretiranju visokim hidrostatskim tlakom u svrhu inaktivacije mikroorganizama i enzima, bez primjene kemijskih sredstava, kako bi se sačuvala njihova kvaliteta (boja, aroma, fizička svojstva) i prehrambena vrijednost jednaka ili bolja od one pasteriziranih proizvoda. U isto vrijeme posebna će pozornost biti posvećena utvrđivanju je li visoki tlak trajno uništio mikroorganizme ili samo oštetio njihove stanice. To je osnovno pitanje koje treba odgovor kako bi se postigla sigurnost hrane.

Dio istraživanja će biti posvećen pronalaženju boljih receptura već postojećih proizvoda, kojima bi se poboljšala senzorska (aroma, okus), reološka (viskoznost, konzistencija), termofizička (temperatura i toplina zamrzavanja) i fizička svojstva, a dodatkom različitih hidrokoloida, škrobova, modificiranih i rezistentnih škrobova iz različitih sirovina.

Posebna pozornost će se posvetiti uvjetima procesiranja, konzerviranja, i pakiranju.

Sirovina, većinom voće i povrće, koje će se upotrijebiti za ova istraživanja biti će podvrgnuto analizama osnovnih sastojaka, određivanju udjela fenolnih spojeva, pigmenata, aromatičnih spojeva i drugih sastojaka zavisno o procesu konzerviranja. Zbog niza korisnih utjecaja na ljudsko zdravlje posebno će se ispitati antioksidacijska aktivnost antocijana i drugih fenola u voću i povrću, pomoću analitičkih metoda koje su u zadnje vrijeme razvijene.

NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA Razvoj novih modificiranih škrobova i primjena u prehrambenoj industriji - 113 - 1130473 - 0571

VODITELJ PROJEKTA Prof. dr. sc. Drago Šubarić

TRAJANJE PROJEKTA 3 godine

SURADNICI NA PROJEKTU

 1. Prof. dr. sc. Vlasta Piližota
 2. Dr. sc. Borislav Miličević
 3. Đurđica Ačkar, dipl. ing.

ZNANSTVENI NOVACI

 1. Jurislav Babić, dipl. ing.

Sažetak projekta:

Škrob predstavlja značajan dodatak u prehrambenoj industriji koji se koristi u svrhu postizanja i poboljšanja određenih svojstava prehrambenih proizvoda. Kod primjene škroba u nativnom stanju postoje određena ograničenja koja su vezana prije svega za retrogradaciju i nestabilnost u kiseloj sredini, a što rezultira sinerezom i nestabilnom teksturom, kao i problemi vezani za želatinizaciju, malu stabilnost pri visokim temperaturama, promjenu viskoznosti i sl. Da bi se poboljšala funkcionalna svojstva škroba provode se različiti postupci modifikacije, gdje se primjenom različitih kemijskih, fizikalnih i enzimskih postupaka ili njihovom kombinacijom mogu proizvesti modificirani škrobovi funkcionalnih svojstava različitih od nativnog škroba. Posebnu skupinu predstavljaju rezistentni škrobovi (RS) koji se intenzivno istražuju u posljednje vrijeme, kako zbog značajnog utjecaja na ljudsko zdravlje, tako i zbog djelovanja na svojstva proizvoda u koje se dodaju, kao i jestivi filmovi na bazi škroba.
Cilj ovoga projekta je primjenom kemijskih, fizikalnih i enzimskih postupaka te njihovom kombinacijom prirediti nove modifikate škroba te definirati njihovu primjenu u proizvodnji hrane. Kao sirovine koristit će se nativni škrobovi kukuruza (obični i «voštani»), pšenice, krumpira i tapioke. Kao metode modifikacije primjenit će se umrežavanje, esterifikacija, oksidiranje, kontrolirana degradacija te kombinacija navedenih metoda. Dio istraživanja na projektu odnosit će se na određivanje RS u biljnom materijalu, postupke pripreme i njihovu primjenu te na pripremu jestivih filmova i omotača na bazi škroba sa antimikrobnim sredstvima i antioksidansima. Modificiranjem škrobova će se utjecati na viskoznost, temperaturu želatinizacije, povećanje stabilnosti, postizanje specifičnih funkcionalnih svojstava, otpornost na procese zamrzavanja/odmrzavanja, otpornost na niske pH, stabilnost pri procesiranju hrane (utjecaj visokog tlaka, termičke obrade, ekstruzija...) i dr. Karakterizacija modifikata provest će se određivanjem parametara želatinizacije i retrogradacije, viskoznosti, čvrstoće gela, kapaciteta bubrenja, topljivosti, sinereze, stabilnosti, zadržavanja arome, čvrstoće filma, probavljivosti te analizom svojstva proizvoda dobivenih dodatkom škroba. Modificirani škrobovi će se primijeniti u kreiranju prehrambenih proizvoda (konditorskih, na bazi voća i povrća, mlijeka, mesa, snack proizvoda, smrznute hrane) u svrhu poboljšanja kvalitete i stabilnosti proizvoda.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA Funkcionalna svojstva raznih vrsta mlijeka i sirutke fermentiranih probioticima - 113 - 1130475 - 0336

VODITELJ PROJEKTA Prof. dr. sc. Jovica Hardi

TRAJANJE PROJEKTA 3 godine

SURADNICI NA PROJEKTU

 1. Doc. dr. sc. Vedran Slačanac
 2. Judit M. Rezessy-Szbo

ZNANSTVENI NOVACI

 1. Mirela Lučan, dipl. ing.

Sažetak projekta:

Predloženo istraživanje temelji se na rezultatima studija koji potvrđuju funkcionalnu vrijednost mlijeka fermentiranog probioticima, te studija koje ističu nutritivnu i terapijsku vrijednost kozjeg mlijeka. Sirutka kao biološki visokovrijedan nusproizvod mljekara, može se koristiti za dobivanje fermentiranih proizvoda dobrog okusa, te visoke prehrambene i dijetetske vrijednosti. Rezultati nekih istraživanja ukazali su na jaki antimikrobni potencijal meda, ali ima vrlo malo studija o prebiotičkim svojstvima meda.

Svrha ovog istraživanja je povećanje i maksimalno očuvanje funkcionalnih i senzorskih svojstava probioticima fermentiranog kravljeg, kozjeg i sojinog mlijeka tijekom dugotrajnijeg skladištenja. Potrebno je utvrditi i optimizirati parametre fermentacije kozjeg i sojinog mlijeka odabranim probiotičkim sojevima. Fermentacija mlijeka i sirutke provest će se probiotičkim bakterijama rodova Lactobacillus (L. acidophilus, L. casei, L. plantarum) i Bifidobacterium (B. longum, B. bifidum Bb-3 i B. lactis). Dodatkom meda u mlijeko želi se ubrzati proces fermentacije kravljeg, kozjeg i sojinog mlijeka, ali i povećati antimikrobni potencijal prema psihrofilnim patogenim bakterijama Yersinia enterocolitica i Listeria monocytogenes. Kao dodatak će se koristiti dvije vrste bagremovog meda s područja Slavonije i Bilogore, u različitim udjelima.

Cilj je utvrditi optimalni udio meda obzirom na funkcionalna i senzorska svojstva gotovog proizvoda. Antagonistički utjecaj sastojaka svih fermentiranih proizvoda na rast odabranih patogena, bit će ispitivan primjenom dviju vlastitih originalno razvijenih i razrađenih in vitro metoda, te testom osjetljivosti na prisutnost probiotičkih bakterija. U svim priređenim uzorcima tijekom 30 dana čuvanja na temperaturi od 4 do 8 °C određivat će se: broj probiotičkih bakterija, ukupna kiselost, pH vrijednost, te udio funkcionalnih i antimikrobnih spojeva (kratko i srednje lančane masne kiseline, mliječna kiselina, octena kiselina). Jedan od pravaca istraživanja je ispitivanje mogućnosti i utvrđivanje parametara fermentacije sirutke od kozjeg i kravljeg mlijeka odabranim probiotičkim sojevima. Uz to, usporedit će se sastavi i antimikrobni potencijali hladno (mikrofiltracijom) i toplinski sterilizirane sirutke.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA Unapređenje procesa proizvodnje hrane - 113 - 1130475 - 0565

VODITELJ PROJEKTA Prof. dr. sc. Andrija Pozderović

TRAJANJE PROJEKTA 3 godine

SURADNICI NA PROJEKTU

 1. Doc. dr. sc. Tihomir Moslavac

ZNANSTVENI NOVACI

 1. Danijela Josipović, dipl. ing.
 2. Anita Pichler, dipl. ing.

KONZULTANTI NA PROJEKTU:

Prof.dr. Gyula Vatai

Sažetak projekta:

Najvažniji faktori kvalitete hrane su miris (aroma), okus, boja, reološka svojstva i konzistencija. Tijekom procesa prerade hrane dolazi do degradacije i gubitka pojedinih sastojaka hrane, posljedica toga su promjene gore navedenih svojstava. Ciljevi suvremene prehrambene tehnologije su da te promjene budu što manje, da se hrana što manje procesira, da se što je moguće više očuvaju izvorna svojstva hrane.

U ovom projektu provest će se istraživanje primjene membranskih procesa (RO, NF, UF i MF) u prehrambenoj industriji. Također će se istraživati reološka svojstva tekuće i polutekuće hrane kod različitih temperatura i tijekom smrzavanja. Aroma prehrambenih proizvoda je važan faktor njihove kvalitete. Degradacija i gubitak sastojaka arome tijekom procesa prerade može se nadoknaditi rekuperacijom arome u procesu prerade ili dodatkom posebno proizvedene arome. Naročito veliki gubitak arome je tijekom koncentriranja uparavanjem tekućih namirnica. Ovaj nedostatak se nadoknađuje primjenom hvatača arome za rekuperaciju i koncentriranje arome iz vodenog aromatskog kondenzata. Primjenom reverzne osmoze (RO) za koncentriranje tekućih namirnica aroma se u velikoj mjeri zadržava. Na temelju ove činjenice i naših prethodnih istraživanja provest će se istraživanje mehanizama zadržavanja sastojaka arome voća tijekom koncentriranja model otopina i vodenog aromatskog kondenzata reverznom osmozom. Također će se istraživat primjena RO za koncentriranje prirodnih aroma iz aromatskog vodenog kondenzata umjesto do sada primjenjivanih termičkih procesa u hvatačima arome. Ovo istraživanje ima značenje za unapređenje procesa rekuperacije i koncentriranja arome te razvoj novih procesnih rješenja. Razvojem novih tipova membrana i modula znatno se povećala mogućnost primjene UF i MF za filtraciju tekućih namirnica. Istraživat će se proces membranske filtracije (UF i MF) tekućih namirnica (voćnih sokova, vodenih ekstrakata, macerata i drugih tekućina). Reološka svojstva tekućih i polutekućih namirnica su vrlo važan faktor kvalitete tih proizvoda. Reološka svojstva hrane kod niskih temperatura su važna za proces smrzavanja tih proizvoda. Ta svojstva ovise o vrsti i kemijskom sastavu namirnica te procesnim parametrima smrzavanja. Poznavanje ovih svojstava je važno za kvalitetu proizvoda te za vođenje i unapređenje procesa smrzavanja i razvoj novih procesnih rješenja. Također će se istraživat utjecaj udjela pojedinih sastojaka i dodataka (hidrokoloida, modificiranih škrobova i drugih dodataka) te procesnih parametara na reološka svojstva voćnih kaša i dresinga kod različitih temperatura i tijekom smrzavanja. Pored toga istraživat će se korelacija između termofizičkih svojstava i reoloških svojstava navedenih sistema kod niskih temperatura. Predloženo istraživanje u ovom projektu ima važnost za unapređenje procesa rekuperacije i koncentriranja arome, unapređenje primjene membranske filtracije u prehrambenoj industriji, poboljšanje reoloških svojstava hrane i unapređenje procesa smrzavanja tekuće i polutekuće hrane. Za provedbu istraživanja koristit će se laboratorijski uređaj za RO i poluindustrijski uređaj za membransku filtraciju. Rezultati će se provjeravati primjenom plinske kromatografije s MS, mjerenjima na reometru i uređaju za DSC!


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA Unapređenje kakvoće, trajnosti i funkcionalnosti proizvoda na bazi pšenice - 113 - 1130475 - 2722

VODITELJ PROJEKTA Prof. dr. sc. Žaneta Ugarčić-Hardi

TRAJANJE PROJEKTA 3 godine

SURADNICI NA PROJEKTU

 1. Prof. dr. sc. Emmerich Berghofer
 2. Mr. sc. Ivica Strelec

ZNANSTVENI NOVACI

 1. Mr. sc. Daliborka Koceva Komlenić
 2. Marko Jukić, dipl. ing.

Sažetak projekta:

Sve veći zahtjevi tržišta za poboljšanjem kakvoće, trajnosti i funkcionalnosti proizvoda na bazi pšenica postavljaju pred prehrambenu industriju i znanstvenu zajednicu potrebu za kompleksnijim pristupom rješavanju tog problema. Starenje pekarskih proizvoda i time izazvani značajni gubitci  u pekarskoj industriji, usporavanje procesa starenja dodatkom aditiva ili modifikacijom operacija u samom procesu proizvodnje, upotreba kiselog tijesta, te upotreba smrznutih poluproizvoda i kakvoća tako pripremljenih proizvoda, neki su od problema koje je potrebno riješiti. Ispitivanja bi se provela na zrnu pšenice kao osnovnoj sirovini i pekarskim proizvodima. Enzimski potencijal i sastav upotrijebljenih pšenica ispitao bi se u ovisnosti o kemijskim i biokemijskim promjenama koje se dešavaju u zrnu tijekom skladištenja, a utječu na tehnološku kakvoću i funkcionalna svojstva proizvoda. Dodatak aditiva, primjena fermentacije kiselim tijestom, te optimiranje tehnoloških parametara proizvodnje uporabili bi se za poboljšanje kakvoće, arome, okusa i trajnosti pekarskih proizvoda. Ispitivala bi se kakvoća zamrzavanih i nezamrzavanih kruhova dobivenih kemijskim i biološkim zakiseljavanjem. Primijenile bi se i uhodale priznate metode za praćenje procesa starenja pekarskih proizvoda, te razvile nove metode. Proučila bi se svojstva rezistentnog škroba tijekom procesiranja te uvele nove formulacije za razvoj različitih funkcionalnih proizvoda. Istražile bi se i razvile operacije i procesi koji bi omogućili primjenu neiskorištenih pekarskih proizvoda u ponovnoj proizvodnji, i time doveli do smanjenja gubitaka u pekarskoj industriji. Budući da su proizvodi na bazi pšenice velikim udjelom zastupljeni u prehrani stanovništva, razvoj novih suvremenih tehnologija, te istraživanje utjecaja različitih nutritienata na kakvoću, trajnost i funkcionalna svojstva proizvoda od velikog su značaja za gospodarski razvoj.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA Unapređenje zdravstvene sigurnosti u proizvodnji i preradbi žitarica - 113 - 1780691 - 0538

VODITELJ PROJEKTA Doc. dr. sc. Vinko Krstanović

TRAJANJE PROJEKTA 3 godine

SURADNICI NA PROJEKTU

 1. Dr. sc. Vesna Šimunić- Mežnarić
 2. Mr. sc. Božidar Blažeka
 3. Marina Tišma, dipl. ing.
 4. Natalija Velić, dipl. ing.

Sažetak projekta:

Patogene vrste plijesni Fusarium značajno narušavaju zdravstvenu ispravnost i tehnološku kakvoću žitarica, pri čemu izrazitu agresivnost u našem agroklimatskom području pokazuju Fusarium graminearum i Fusarium culmorum. Oni su proizvođači jednog od kvantitativno najzastupljenijih mikotoksina deoksinivalenola (DON), te također vrlo raširenog toksina zearalenona (ZEA). DON predstavlja osobito veliki problem jer se zbog svojih fizikalno-kemijskih osobina vrlo teško može ukloniti tijekom preradbe žitarica tako da velikim dijelom prelazi u gotove proizvode. Zbog toga su nadležna tijela EU od 2002. do danas putem nekoliko direktiva poštrila regulativu i smanjila dozvoljene koncentracije za DON i ZEA u proizvodima za ljudsku prehranu i ishranu stoke, te obvezale zemlje članice i kandidate na provedbu monitoringa i poduzimanja mjera za smanjenje zagađenosti žitarica navedenim plijesnima i toksinima. Pouzdani način njihovog suzbijanja je razvoj otpornijih sorti i/ili poduzimanje učinkovitih agrotehničkih mjera.

Cilj je ovog istraživanja izvršiti znanstveni uvid u rasprostranjenost F. graminearuma i F. culmoruma na žitaricama, te njihovu sposobnost proizvodnje DON-a i ZEA-a u statistički relevantnom razdoblju na odgovarajućem broju lokacija tzv. «critical control point-CCP» u poljoprivredno najintenzivnijem području Hrvatske, Slavoniji i Baranji. Nadalje, kako će se istraživanje provoditi i na sortnim pokusima Bc Instituta u Zagrebu njegovi rezultati će poslužiti kao osnova selekcionarima i oplemenjivačima žitarica za razvoj genotipski otpornijih sorti koje sukladno tomu imaju značajno manju potrebu za primjenom fitofarmaceutskih sredstava zaštite, a time i ekološki prihvatljiviju proizvodnju. Također će se ustanoviti i odnos između inicijalne zagađenosti žitarica i konačne koncentracije DON-a i ZEA-a u gotovim proizvodima za biotehnološke procesa preradbe žitarica kod kojih procesni uvjeti osobito pogoduju razvoju navedenih plijesni i posljedično povećanju koncentracije navedenih toksina (siliranje, slađenje). Istražiti će se i mogućnosti što učinkovitijeg suzbijanja razvoja ovih plijesni pomoću prirodnih i sintetskih antifungalnih i antimikotoksigenih tvari. Rezultati ovog istraživanja omogućiti će znanstveno utemeljenu procjenu stanja u našim poljoprivredno najintenzivnijim područjima i usporedbu sa ostalim europskim zemljama koje su takav monitoring provele ili upravo provode, a biti će i polazna osnova za razvoj genotipski otpornijih sorti.

 

B. TEHNOLOGIJSKI PROJEKTI


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA:
Razvoj membranskog filtera i primjene membranske filtracije u prehrambenoj industriji - TP - 01 / 113 - 01

GLAVNI ISTRAŽIVAČ:
Prof. dr. Andrija Pozderović

POPIS SVIH SURADNIKA I KONZULTANATA:
Mr. Tihomir Moslavac, asistent
Danijela Krznarić, dipl. ing., mlađi asistent Anita Plejić, dipl. ing., mlađi asistent Tera Mandić, tehnički suradnik

Sažetak:
Membranski procesi, mikrofiltracija, ultrafiltracija , nanofiltracija i reverzna osmoza su novi tehnologijski procesi koji nalaze sve širu primjenu u mnogim granama industrije. Razvoj novih materijala za membrane i novih modula kroz posljednjih 15 godina omogućio je široku primjenu ovih procesa, posebno u prehrambenoj industriji i biotehnologiji. Istraživanja u okviru ovog projekta će se provesti na već izrađenom poluindustrijskom pilot uređaju vlastite konstrukcije za mikrofiltraciju (MF) i ultrafiltraciju (UF) sa primjenom tri različita modula (cijevni keramički, spiralni i kapilarni) i različitim tipovima membrana. Istraživat će se membranska filtracija vina, voćnih sokova, piva i koncentriranje mlijeka i sirutke. Primjenit će se moduli i membrane poznatih svjetskih proizvođača, SCT U.S. Filter, Romicon, Mavibran. Na temelju rezultata istraživanja izradit će se konačni prototip uređaja (membranskog filtera) pogodnog za UF i MF navedenih medija u malom gospodarstvu i industrijskim pogonima. Pilot postrojenje koje će biti izrađeno koristit će se za demonstriranje primjene membranske filtracije u pogonima prehrambene industrije, biotehnologije i u malom gospodarstvu. Nakon toga bit će pronađena tvrtka koja će komercijalno proizvoditi prvi hrvatski membranski filter.

Cilj:
Usvajanje i primjena novih tehnologija, razvoj i usvajanje primjene membranske filtracije u prehrambenoj industriji i biotehnologiji. Razvoj i izgradnja vlastitog prototipa uređaja za membransku filtraciju, voćnih sokova, vina, piva, mikrofiltraciju i ultrafiltraciju mlijeka i sirutke.Transfer i primjena znanja i rezultata istraživanja u proizvodnju. Unapređenje procesa filtracije voćnih sokova, vina, piva i proizvodnje proizvoda od mlijeka.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA
Unapređenje procesa zamrzavanja hrane - TP-01/113-01

GLAVNI ISTRAŽIVAČ:
Prof. dr. sc. Vlasta Piližota

TRAJANJE PROJEKTA:
2 godine 6 mjeseci

POPIS SURADNIKA I KONZULTANATA:
Vlasta Piližota - redovni profesor
Srećko Tomas - izvanredni profesor
Dragan Kovačević- docent
Drago Šubarić - docent
Jasna Kordić - asistent
Nela Nedić Tiban- asistent
Jurislav Babić - mlađi asistent
Mirela Kopjar - mlađi asistent
Tera Mandić - tehnički suradnik

Sažetak:
U svrhu proizvodnje tzv. zdrave hrane primjenjuju se različite metode konzerviranja. Među njima posebice treba istaći konzerviranje zamrzavanjem. U svrhu očuvanja ili poboljšanja nutritivnih ili tehnoloških svojstava smrznute hrane primjenjuju se različiti krioprotektori. Tijekom istraživanja provelo bi se ispitivanje kriostabilizacije miofibrilarnih proteina mesa, te učinak navedenih tvari na stabilnost, reološka svojstva i strukturu različitih tipova mliječnih krema i sladoleda. Kao kriostabilizatori koristili bi se različiti ugljikohidrati, hidrokoloidi i soli u udjelima propisanim Pravilnikom o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama (NN 122/2000). Krioprotektorska djelotvornost određivala bi se u ovisnosti o procesnim parametrima: različitim brzinama zamrzavanja, različitim brzinama smicanja, te vremenima i temperaturama skladištenja smrznutih uzoraka. Krioprotektorska djelotvornost dodanih tvari određivala bi se: - određivanjem temperature i entalpije denaturacije proteina, - mjerenjem reoloških svojstava te određivanjem masenog udjela leda i vode i termofizikalnih svojstava. Rezultati istraživanja bi mogli poslužiti za optimiranje procesnih parametara i projektiranje uređaja za zamrzavanje, te optimiranje količina dodataka u svrhu kriostabilizacije hrane.

Ciljevi:

 1. optimirati vrste i količine dodataka radi kriostabilizacije smrznute hrane
 2. optimiranje procesnih parametara tijekom zamrzavanja hrane i skladištenja smrznute hrane
 3. razvitak i testiranje metoda za procjenu krioprotektorske djelotvornosti

NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA:
Istraživanje postupaka slađenja domaćih sorti pšenice - TP-01/0113-03

GLAVNI ISTRAŽIVAČ:
Dr. sc. Srećko Tomas, izv. prof.

ŠIFRA ZNANSTVENE GRANE:
4.03.02. Biotehnologija - inženjerstvo

PREDVIĐENO TRAJANJE PROJEKTA:
2 godine

SURADNICI NA PROJEKTU:
Majda Virant, Tomislav Klapec, Vinko Krstanović, Ljiljana Unbehend, Lidija Lenart, Daliborka Koceva-Komnenić, Darko Velić, Natalija Škugor

TEHNIČKO OSOBLJE: Jelka Babić

KONZULTANTI: Vladimir Marić, Žaneta Ugarčić-Hardi, Slobodan Tomasović, Georg Dresdner

Sažetak:
Iako je primarno krušarica u razvijenim europskim zemljama se znatne količine pšenice koriste za proizvodnju pšeničnog slada. Osim za proizvodnju piva pšenični slad je važna pomoćna ili dopunska sirovina u mnogim industrijama. Među njima treba istaknuti pekarstvo, konditorsku, farmaceutsku, industriju alkoholnih pića i stočne hrane. Kod nas je taj aspekt primjene pšenice posve nepotrebno zanemaren za što nema agroekoloških i ekonomskih razloga. Da bi se pšenica mogla selekcionirati i sustavno uzgajati za potrebe proizvodnje slada, piva i alkoholnih pića nužno je znanstvenim metodama izvršiti razvrstavanje domaćih sorti u kvalitativne grupe (I-IV) kako je to urađeno za zapadnoeuropske pšenice (Narziss, 1999). Nakon tog prvog stupnja selekcije zavisno od rezultata za pojedine sorte, ali i daljnje namjene slada provesti će se dodatna istraživanja prema specifičnim zahtjevima određene industrije. Za proizvodnju pivarskih i sladova za industriju alkoholnih pića nastavit će se istraživanja s pšenicama I kvalitativne grupe. To su sorte od čijih se sladova dobivaju sladovine s malom viskoznošću i slabom razgradnjom bjelančevina, uz zadovoljavajuće standardne pokazatelje kvalitete prema zahtjevima Europ. Brew. Conv. (EBC) i Midd. Europ. Brew. Analys. Commiss. (MEBAK). S najboljima među njima provesti će se pokusna proizvodnja piva. Rezultati istraživanja dati će prvu znanstveno-stručnu klasifikaciju domaćih pšenica za potrebe navedenih industrija.

Ciljevi projekta:
Izrada nacrta za katalog hrvatskih sorti pšenica kao industrijske sirovine (stvaranje osnove za buduću detaljnu klasifikaciju namjenskih sorti pšenica za industriju) Istraživanje i pronalaženje domaćih sorti pšenice pogodnih za proizvodnju pivarskog i drugih namjenskih sladova Razvrstavanje domaćih sori u kvalitativne grupe (I-IV) prema njemačkoj znanstveno-stručnoj klasifikaciji za potrebe industrijske primjene i selekcionara. Istraživanje pšenica I grupe prema specifičnim zahtjevima industrije slada, piva i alkoholnih pića, te utvrđivanje najpogodnijih sorti za potrebe navedenih industrija. Proširivanje temeljnih spoznaja o domaćim sortama pšenica kao sirovini za industrijsku preradu

Doprinos tehnologijskom razvitku Hrvatske: Rezultati istraživanja imali bi konkretnu primjenivost u industriji slada, piva i alkoholnih pića, te sjemenarskim institucijama za proizvodnju namjenskih sladarskih sorti pšenice.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA:
Istraživanje metoda za nedvojbenu identifikaciju meda - TP-02/0113-07

GLAVNI ISTRAŽIVAČ:
Dr. sc. Milena L. Mandić, red. prof.

TRAJANJE PROJEKTA:
2 godine i 6 mjeseci

SURADNICI NA PROJEKTU:
Dr. sc. Primorac Ljiljana, doc.
Dr. sc. Tomislav Klapec, doc.
Dr. sc. Mirjana Sabo, doc
Dr. sc. Antonija Perl
Daniela Kenjerić, dipl. ing.
Frane Čačić, dipl ing.

KONZULTANTI NA PROJEKTU:
Dragutin Bodakoš
Drago Bubalo

TEHNIČKO OSOBLJE:
Natalija Horvat

SAŽETAK:
Med je prirodni proizvod koji se zbog svog sastava sve više upotrebljava u ljudskoj prehrani. Danas kada je u svijetu sve jači trend organske hrane njegovo je značenje naročito veliko. Naime u procesu proizvodnje meda ne primjenjuju se postupci koji bi narušili njegov prirodni sastav niti mu se išta dodaje. Sav med koji dolazi na tržište mora zadovoljavati kriterije pripadajućeg pravilnika (NN 20/2000.), a kako na tržište dolazi kao poliflorni ili monoflorni a razlike u cijeni različitih vrsta meda su značajne uvijet za stavljanje proizvoda u promet je njegovo pravilno deklariranje. Međutim još uvijek nije utvrđena instrumentalna analitička metoda kojom bi se moglo utvrditi botaničko podrijetlo već se u tu svrhu upotrebljava razmjerno neprecizna analiza cvjetnog praha. Prema nekim saznanjima određivanje sastava i količine flavonoida u medu moglo bi se koristiti upravo u tu svrhu. Cilj ovog projekta je sakupiti uzorke monoflornih vrsta meda karakteristične za naše podneblje i odrediti im sastav i količinu flavonoida te utvrditi pravilnosti i specifičnosti u pojedinim vrstama meda. Uvođenje ove analize kao rutinske pri određivanju parametara kakvoće meda prvizvođačima bi bilo olakšano deklariranje, potrošačima bi se udovoljilo u njegovom odabiru, te bi se omogućilo znanstveno klasificiranje meda.

CILJEVI:

 • utvrđivanje monoflornosti meda važećom metodom analize cvjetnog praha
 • istraživanje odgovarajuće metode za HPLC analizu flavonoida iz meda
 • identifikacija i kvantifikacija flavonoida u medu
 • određivanje flavonoida koji su specifični "markeri" za pojedine monoflorne vrste meda
 • određivanje pravilnikom propisanih parametara kakvoće na vrstama meda karakterističnim za naše podneblje

 


 

Naziv projekta:
UNAPRJEĐENJE TEHNOLOGIJE I KOMERCIJALIZACIJA TRADICIONALNIH MESNIH PROIZVODA (TMP)

Voditelj: Prof. dr. sc. Dragan Kovačević

Sažetak projekta na hrvatskom jeziku:

Cilj je ovog projekta unaprjeđenje tehnologije proizvodnje, optimiranje recepture i standardizacija kvalitete slavonskog kulena, slavonske domaće kobasice i konjske kobasice, optimiranjem tehnoloških parametara (vrijeme, temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka) tijekom proizvodnje u automatiziranoj komori za zrenje te tijekom svih proizvodnih faza (dimljenja, sušenja, fermentacije i zrenja): a) određivanjem fizikalno-kemijskih svojstva (vode, proteina, masti, NaCl, kolagena, aktivnosti vode, pH, nitrata i boje), b) određivanjem utjecaja pojedinih dodataka na razvoj mikrobne populacije u proizvodima, c) određivanjem mikrobiološke ispravnosti, d) određivanjem ukupnog broja mikroorganizama i identifikacijom BMK i bakterija iz roda Staphylococcus i e) senzorskom analizom gotovih proizvoda. Na osnovi provedenog istraživanja izradile bi se "specifikacije proizvoda" kao dokumenti u postupku registracije zaštite oznakama zemljopisnog podrijetla ili izvornosti. S obzirom da Hrvatska nema nijednog proizvođača starter kultura te da su dosadašnja istraživanja pokazala da mikroorganizmi u uvoznim starter kulturama koje se koriste u proizvodnji, nisu kompatibilni autohtonoj mikrobnoj populaciji u navedenim proizvodima, u sklopu projekta odredila bi se autohtona mikrobna populacija i potencijalne autohtone funkcionalne starter kulture mikroorganizama koje bi se zaštitile patentom, a njihova proizvodnja komercijalizirala.

Suradnici na projektu:
Doc. dr s. Jadranka Frece,
Prof. dr. sc. Drago Šubarić,
Prof. dr. sc. Ljiljana Primorac,
Doc. dr s. Ksenija Markov,
dr. sc. Krešimir Mastanjević
Kristina Suman dipl. ing.

Partneri:
Ravlić UTD
Obrt „Kulin"

Trajanje projekta: 2 godine (2011-2013)

 

OSTALI PROJEKTI

 


NAZIV PROJEKTA:

Razvoj upitnika za procjenu prehrambenih navika na području RH

VODITELJ PROJEKTA:

Dr. sc. Milena L. Mandić, red. prof.

SURADNICI NA PROJEKTU:
Dr. sc. Ljiljana Primorac, red. prof.
Dr. sc. Antonija Perl Pirički, izv. prof.
Dr. sc. Daniela Čačić Kenjerić, doc.
Ines Banjari, dipl. ing.
Martina Nedeljko, dipl. ing.

SAŽETAK:
Uvid u prehrambene navike predstavlja inicijalnu točku za poduzimanje aktivnosti usmjerenih na promociju pozitivnih i naglašavanje važnosti mijenjanja negativnih navika. Dobar uvid može se dobiti jedino uz primjenu adekvatnog upitnika, a ukoliko se na cijelom području koristi isti upitnik, moguće je nadalje provoditi komparaciju grupa kreiranih temeljem različitih kriterija. Zbog toga je osnovni cilj projekta kreiranje upitnika za procjenu prehrambenih navika stanovništva na području cijele RH.

CILJ PROJEKTA:
Razvoj upitnika za procjenu prehrambenih navika na području RH.

USTANOVA  NOSITELJ PROJEKTA:
Prehrambeno-tehnološki fakultet
Čelnik ustanove, dekan: dr. sc. Drago Šubarić, red. prof.
Zavod na kojem se izvodi projekt: Zavod za ispitivanje hrane i prehrane

FINANCIRANJE PROJEKTA:

Hrvatska agencija za hranu


NAZIV PROJEKTA:

"Unaprjeđenje i standardizacija tehnološkog postupka proizvodnje polutvrdog i bijelog sira na poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima Osječko-baranjske županije; proizvodnja zaštićenog, autohtonog sira specifičnih svojstava“.

VODITELJ PROJEKTA:
Dr. sc. Vedran Slačanac, doc., Tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda

SURADNICI NA PROJEKTU:

Dr. sc. Jurislav Babić, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Dr. sc. Zvonko Antunović, red. prof., Poljoprivredni fakultet Osijek
Dr. sc. Anđelko Opačak, red. prof., Poljoprivredni fakultet Osijek
Dr. sc. Draženka Gutzmirtl, Hrvatski Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS) Osječko-baranjske županije
Emilija Frižon, dipl. inž., Hrvatski Zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu (HZPSS) Osječko-baranjske županije
Mirela Lučan, dipl. inž. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek
Krešimir Mastanjević, dipl. inž. Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

SAŽETAK:
Broj proizvođača sira na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG) Osječko-baranjske županije raste iz godine u godinu. Proizvođači sira na OPG-ima s jedne strane zainteresirani su za poboljšanje kakvoće svoga proizvoda i proširenje palete sireva, a s druge strane žele pripremni dočekati zakonske norme koje će EU pred njih postaviti u bližoj budućnosti. Iako norme EU za male proizvođače sira nisu ni približno tako rigorozne kao za velike mljekarske industrije i cijeni se izvornost i autohtonost sireva proizvedenih na takvim malim gospodarstvima, inzistira se na standardizaciji postupka proizvodnje sira i ujednačenoj kakvoći sireva. Standardizacija podrazumijeva precizno definiranje parametara u svim fazama proizvodnje sira. Nakon definiranja standardnog postupka proizvodnje pojedine vrste sira, od osobite je važnosti da se proizvođač pridržava postavljenih parametara tijekom proizvodnje. Održanje ujednačene kakvoće sira, ali i garancija da je ta kakvoća stvarno ujednačena tijekom cijelog proizvodnog ciklusa teško je izvodivo na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima bez suradnje neke znanstvene ili stručne institucije. Cilj ovog projekta upravo je kod proizvođača na obiteljskim gospodarstvima Osječko-baranjske županije, a koji su tijekom 2007. g. prošli Program edukacije proizvođača sira na OPG-u, uvesti standardizaciju postupka proizvodnje polutvrdog sira te bijelog kriška sira. Pri tome se želi proizvesti nekoliko vrsta polutvrdog sira, različitog režima zrenja i s različitim dodacima. To podrazumijeva stalnu prisutnost članova istraživačkog tima na odabranim OPG-ima, sve dok postupak proizvodnje ne bude potpuno standardiziran i postane rutina za proizvođače. U svrhu analize i održavanja kakvoće proizvedenih sireva na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu kontinuirano bi se obavljala mikrobiološka i analitička testiranja. Sve gore navedeno omogućava preciznu deklaraciju točno određene vrste sira, točno određenog sastava, što na tržištu diže rejting i cijenu siru. Uz sve navedeno, cilj projekta je proizvesti autohtoni sir specifičnih svojstava, koji će svojim sastavom, okusom, mirisom, teksturom i aromom karakterizirati upravo Osječko-baranjsku županiju. Konačno, u daljnjem postupku cilj je zakonski zaštiti taj sir i predstaviti ga kao brand malih proizvođača sira u Osječko-baranjskoj županiji.

NOSITELJ PROJEKTA:
Prehrambeno-tehnološki fakultet u Osijeku
Franje Kuhača 18
31 000 Osijek


Naziv projekta: 

UNAPRJEĐENJE I STANDARDIZACIJA TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE KONJSKE SALAME

Voditelj: Prof. dr. sc. Dragan Kovačević

Sažetak projekta na hrvatskom jeziku:

Cilj je ovog projekta unaprjeđenje i standardizacija tehnologije proizvodnje konjske salame. U sklopu projekta kod nekoliko proizvođača na obiteljskim gospodarstvima s područja grada Pakraca pratit će se tradicionalna tehnologija proizvodnje te provesti mjerenje: a) tehnoloških parametara (vrijeme, temperatura, relativna vlažnost i brzina strujanja zraka) i b) fizikalno-kemijskih svojstava (w (vode, proteina, masti, NaCl, kolagena), aktivnosti vode, pH, teksture i boje) tijekom svih proizvodnih faza (pripreme nadjeva, dimljenja, sušenja, fermentacije i zrenja) te će se odrediti mikrobiološka ispravnost i provesti senzorsko ocjenjivanje gotovih proizvoda. Također u sklopu aktivnosti na projektu planirano je osnivanje udruge proizvođača konjske salame, organizacija natjecanja i edukacijskih seminara za proizvođače te izrada „Elaborata o unaprjeđenju i standardizaciji tehnologije proizvodnje konjske salame" kao jednog od dokumenata u postupku zaštite konjske salame oznakom zemljopisnog podrijetla.

Suradnici na projektu:
dr. sc. Krešimir Mastanjević
Kristina Suman dipl. ing.

Partneri:
Poduzetnički centar Pakrac d.o.o. Pakrac

Trajanje projekta: 16 mjeseci (2011-2012)

 


Naziv projekta:
Unaprjeđenje tehnologije i standardizacija kvalitete voćnih rakija

Voditelj: prof. dr. sc. Drago Šubarić

Suradnici na projektu:
prof. dr. sc. Jurislav Babić,
doc. dr. sc. Đurđica Ačkar

Sažetak projekta:
Proizvodnja prirodnih voćnih rakija je jedini segment proizvodnje jakih alkoholnih pića koji u zadnjih nekoliko godina pokazuje rast proizvodnje i plasmana. Prirodne voćne rakije predstavljaju vrijedne proizvode koji imaju veliku prliku u domaćoj turističkoj ponudi, ali i kao vrijedan izvozni proizvod. Međutim, na tržištu ovih proizvoda vlada prilično nesređeno stanje zbog nepostojanja definirane tehnologije proizvodnje ovih proizvoda, odnosno nepostojanja standara kakvoće koji bi potrošačima jamčili stalnost kvalitete. Poticanje voćarske proizvodnje u Republici Hrvatskoj nameće i brigu o preradi voća što obuhvaća i proizvodnju voćnih rakija, rad na standardizaciji kvalitete istih, odnosno razvoj opreme i postupaka proizvodne, kao i marketinšku pripremu proizvoda (sukladno Pravilniku HGK o vizualnom označavanju proizvoda - znak "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko"). Sve ove aktivnosti će dovesti do sređivanja stanja na tržištu kao i unapređenja pozicije domaće voćarske proizvodnje na tržištu EU kroz kvalitetno pozicioniranje autohtonih proizvoda na bazi voća, standardizirane kakvoće proizvoda te definiranog tehnološkog postupaka i opreme potrebne za proizvodnju kvalitetnog proizvoda stalne kakvoće.
Cilj ovoga projekta je istraživanje proizvodnje voćnih rakija i destilata na bazi kruške, šljive i jabuke, s posebnim osvrtom na utjecaj sorte voća i uvjeta primarne obrade (enzimski teretmani), kao i utjecaja parametara provođenja pojedinih faza tehnološkog procesa proizvodnje na kakvoću gotovog proizvoda. Rezultat rada na projektu biti će definiranje parametara kakvoće voćnih rakija proizvedenih iz različitih sirovina, prijedlog tehnologije i opreme u svrhu proizvodnje voćnih rakija i destilata visoke i stalne kvalitete te marketinška priprema proizvoda (znak "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko").
Kao sirovine u ovome istraživanju koristit će se autohtone i kultivirane sorte voća koje uspijevaju u regiji. Na svim uzorcima provest će se analize kemijskog sastava (etanol, ukupni ekstrakt, ukupni SO2, kiselost, aldehidi, esteri, viši alkoholi, furfurol, metanol, željezo i bakar), plinskokromatografske analize tvari arome (head space tehnika plinske kromatografije) te senzorska ocjena uzoraka (deset obučenih ispitivača).
Istraživanja će se provesti u laboratorijima Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku te u pogonu Obrta za tradicionalnu proizvodnju Đanić u Podgoraču.

 

 


 

Naziv projekta:
Prioritetni programi razvitka prerade i skladišteja poljoprivrednih proizvoda u Republici Hrvatskoj

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Andrija Pozderović

Suradnici na projektu:
Dr.sc. Anita Pichler, dipl. ing.
Kristina Paragović, dipl. ing.

Sažetak projekta

Predloženi projekt je nastavak dosadašnjih istraživanja na području strateških pravaca razvoja prerade i skladištenja poljoprivrednih proizvoda. Prema podacima dosadašnjih istraživanja RH uvozi značajne količine pojedinih vrsta hrane za koje postoje svi preduvjeti za vlastitu proizvodnju za domaće potrebe kao i za izvoz.
Poljoprivreda i prehrambena industrija odnosno prerada poljoprivrednih proizvoda su jedna od prioritetnih gospodarskih grana Hrvatske. Pored turizma to su prirodni resursi koji bi trebali biti prioritetni pravci razvitka gospodarstva RH. Poljoprivredna proizvodnja bez odgovarajuće prerade poljoprivrednih proizvoda će se suočiti sa čitavim nizom ograničenja i nedovoljnom valorizacijom poljoprivrenih proizvoda. Preradom poljoprivrednih proizvoda ne samo što se bolje valoriziraju ti proizvodi već se i oplemenjuju, višim stupnjem finalizacije dodaje im se nova vrijednost, dodatno se zapošljava stanovništvo i Hrvatska se oslobađa uvoza hrane. Sadašnja prerada i skladištenje poljoprivrednih proizvoda u Hrvatskoj, a posebno u Slavoniji, Baranji i Srijemu nije dovoljno razvijena s obzirom na prirodne mogućnosti za poljoprivrednu proizvodnju. Razvoj prehrambene industrije se mora temeljiti na poljoprivrednoj proizvodnji, a razvoj te proizvodnje mora se uskladiti prema potrebama prerade tih proizvoda. Neke grane prerade poljoprivrednih proizvoda su nedovoljno razvijene, a neke ne postoje u cijeloj Hrvatskoj. Ne postoje značajni pogoni proizvodnje smrznute hrane, ne postoje dovoljni rashladni kapaciteti odnosno hladnjače i pogoni za prihvat i konzerviranje odnosno skladištenje hlađenjem svježeg voća i povrća. Također ne postoje dovoljni kapaciteti za preradu soje, proizvodnju kvalitetnog i namjenskog pšenićnog i kukuruznog brašna, preradu brašna, proizvodnju i preradu mlijeka i mesa, tvornice za mokru preradu kukuruza u škrob, hidrolizate i modifikate škroba. Hrvatska zaostaje u odnosu na Europu i Svijet u proizvodnji i potrošnji smrznute hrane i primjeni hlađenja za konzerviranje hrane. Sa svojim potencijalima u poljoprivredi Hrvatska od ukupne godišnje potrošnje smrznute hrane koja je deset puta manja od one u Europi uvozi 60% te hrane. Osim smrznute hrane Hrvatska uvozi značajne količine svježeg povrća i voća. Od ukupne proizvodnje voća i povrća vrlo malo se organizirano otkupi, pakira, skladišti i plasira na tržište na odgovarajući suvremen način. Osnovni razlog ovakvog stanja je nedostatak odgovarajućeg rashladnog skladišnog prostora sa odgovarajućom opremom za prihvat, razvrstavanje, skladištenje, pakiranje i distribuciju.
U okviru ovog projekta nastavit će se sa istraživanjem proizvodnje, otkupa, uvoza, izvoza i potrošnje pojedinih prehrambenih proizvoda i na temelju tih podataka i suvremenih trendova u preradi definirati će se prioritetni programi prerade poljoprivrednih proizvoda. Također će se dati prijedlog strategije proizvodnje poljoprivrednih proizvoda u Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu.

Trajanje projekta: 2011-2012

 

 


 

Naziv projekta:
Unapređenje postupaka pripreme i konzerviranja voća i povrća za tržište

Voditelj: Prof. dr. sc. Vlasta Piližota

Suradnici na projektu:
Dr. sc. Nela Nedić Tiban, doc.
Dr. sc. Mirela Kopjar, doc.
Ante Lončarević, dipl. ing.
Tera Mandić, teh. suradnik

Trajanje projekta: 2011-2012


 

Naziv projekta: Određivanje mikotoksina i metabolita u urinu trudnica.

Voditelj: Prof. dr. sc. Tomislav Klapec

Sažetak projekta:

Projektom će se utvrditi izloženost trudnica s područja Osijeka i okolice najrelevantnijim mikotoksinima i njihovim metabolitima: deoksinivalenol, deoksinivalenol-3-O-glukuronid, deoksinivalenol-15-O-glukuronid, de-epoksi-deoksinivalenol, nivalenol, T-2 toksin, HT-2 toksin, zearalenon, zearalenon-14-O-glukuronid, α- i β-zearalenol, fumonizini B1 i B2, ohratoksin A i aflatoksin M1. Analizirat će se uzorci prvog jutarnjeg urina 40 trudnica u trećem trimestru trudnoće. Metode uključuju HPLC ili LC-MS/MS tehnike, ovisno o analiziranom spoju. Navedeni spojevi su potencijalno štetni za fetus. Također, nejasno je kako promjene metabolizma, raspodjele i izlučivanja toksikanata u trudnoći utječu na rizik izloženosti ovim spojevima. Analizom omjera metabolita i izvornog spoja u urinu trudnica u odnosu na literaturne podatke za netrudne žene može se dobiti preliminarni uvid u rizik za fetus. Predložene aktivnosti u okviru projekta dio su istraživanja kojima će se ispitati kontaminacija žitarica i izloženost populacije dosad neistraženim mikotoksinima u Republici Hrvatskoj te njihovim najvažnijim maskiranim oblicima. U tom kontekstu je dogovorena je i suradnja s Centrom za analitiku mikotoksina Sveučilišta BOKU, Beč, Austrija.

Suradnici na projektu:Bojan Šarkanj, dipl.ing.,  Ines Banjari, dipl.ing.  doc.dr.sc. Ivica Strelec

Partneri:Hrvatska agencija za hranu                                 

Trajanje projekta:1 godina (2012)

 


 

Naziv projekta: Ekonomična analiza ohratoksina A u vinu

Voditelj: Prof. dr. sc. Tomislav Klapec

Sažetak projekta:

Projektom se predlaže razvoj odgovarajuće metode za jeftinu, pouzdanu i brzu uslugu analize uzoraka vina (također mošta i soka od grožđa) na česti kontaminant – ohratoksin A, čije najviše dozvoljene koncentracije su regulirane važećim Pravilnikom (NN 78/2011). Preinakama analitičke metodologije plan je ponuditi uslugu s cijenom otprilike tri puta nižom od uobičajene tržišne cijene ovakvih analiza.

Suradnici na projektu: Bojan Šarkanj, dipl.ing., Sanja Zec Zrinušić, dipl. ing.

Partneri: Osječko-baranjska županija

Trajanje projekta: 1 godina (2012)


 

 

Naziv projekta: Unaprjeđenje kvalitete i sigurnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

Voditelj: Prof. dr. sc. Jurislav Babić

Sažetak projekta:

Veliki problem u proizvodnji/preradi poljoprivredno-prehrambenihproizvoda na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG-ima) i u malim poduzećima je održavanje konstantne kvalitete proizvoda te ispunjavanje uvjeta koje propisuje Zakon o hrani (NN 46/07) te Pravilnici vezani za proizvodnju i kontrolu hrane (Pravilnik o higijeni hrane Pravilnik o higijeni hrane životinjskog podrijetla, Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla te Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja).

U Republici Hrvatskoj, svi subjekti koji sudjeluju u tzv. lancu hrane „od polja do stola“ (od primarne proizvodnje do distribucije na tržištu) moraju u svojim objektima provoditi preventivne postupke samokontrole bazirane na načelima HACCP sustava (Zakon o hrani, NN 46/07).Jedan od osnovnih preduvjeta uspješne implementacije HACCP sustava je edukacija osoblja koje u bilo kojoj fazi sudjeluju u lancu hrane. Pravilna primjena HACCP sustava jamči unaprjeđenje kvalitete i sigurnosti poljoprivredno-prehrambenihproizvoda.

Ovim projektom bi se provela edukacija i pružila stručna pomoć OPG-ima i malim proizvođačima/prerađivačima poljoprivredno-prehrambenih proizvoda kao što su proizvođači vina, suhomesnatih proizvoda, mliječnih prerađevina, prerađivači voća i povrća i sl. s ciljem unaprjeđenje kvalitete i sigurnosti poljoprivredno-prehrambenih proizvoda te ispunjavanje uvjeta propisane zakonske regulative.Postizanje navedenih ciljeva rezultirat će povećanje konkurentnosti OPG-a i malih poduzeća, smanjenje troškova proizvodnje, povećanjem sigurnosti prehrambenih proizvoda i olakšanom sljedivošću u lancu proizvodnje, veća dohodovna vrijednost, razvoja ruralnih područja i agroturizma, samozapošljavanje i dr.

U tu svrhu provele bi se slijedeće aktivnosti:

 • organizacija radionica za najmanje 20 polaznika u kojima bi polaznici pohađali program edukacije „Uspostava sustava sigurnosti hrane u ugostiteljskim objektima i malim poduzećima“;
 • savjetovanje i pomoć pri rješavanju praktičnih problema u proizvodnji i preradi poljoprivredno-prehrambenihproizvoda;
 • savjetovanje i pomoć pri provođenju higijensko-sanitarnih mjera u proizvodnji, preradi i posluživanju poljoprivredno-prehrambenih proizvoda;
 • izrada „Vodiča za unaprjeđenje kvalitete i sigurnosti poljoprivredno-prehrambenihproizvoda za OPGi mala poduzeća“.

Spomenuta edukacija „Uspostava sustava sigurnosti hrane u ugostiteljskim objektima i malim poduzećima“ je verificirani program edukacije Senata Sveučilišta u Osijeku koju provodi Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije u sklopu programa cjeloživotnog obrazovanja.

Projekt će provoditi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko – baranjske županije.

Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Drago Šubarić, doc. dr. sc. Đurđica Ačkar, Kristina Valek, dipl.ing., Antun Jozinović, mag.ing.

Partneri: Osječko-baranjska županija

Trajanje projekta: 1 godina (2012)


Naziv projekta: Očuvanje kakvoće meda tijekom procesiranja i skladištenja

Voditelj: dr.sc.  Ljiljana Primorac, red. prof.

Sažetak projekta:

Med, kao i svi ostali  prehrambeni proizvodi, prilikom plasiranja na tržište mora udovoljavati propisima. Kakvoća meda u Republici Hrvatskoj regulirana je Pravilnikom o medu i Pravilnikom o kakvoći uniflornog meda. Prije stavljanja na tržište, med gotovo uvijek prolazi neki oblik procesiranja, kako od strane pčelara tako i od strane industrije. Procesiranje meda dovodi do promjena u njegovu sastavu koje se nastavljaju tijekom skladištenja. Cilj ovog projekta je odrediti optimalne uvjete procesiranja i vrijeme skladištenja u kojem med zadržava svoja pozitivna svojstva i udovoljava propisima. Rezultati projekta  bi se koristili za edukaciju  pčelara o utjecaju procesiranja i skladištenja na kakvoću meda,  s ciljem postizanja što bolje kakvoće meda i većeg udjela hrvatskih i slavonskih proizvoda na nacionalnom tržištu i šire.

Suradnici na projektu: dr.sc. Ivana Flanjak

Partneri: Osječko-baranjska županija

Trajanje projekta: 1 godina (2012)


Naziv projekta: Recepture krmiva otpornijih na rast plijesni i sintezu mikotoksina

Voditelj:  Dr.sc. Tomislav Klapec; redoviti profesor

Sažetak projekta: 

Cilj projekta je razvoj recepture krmiva koja će biti otpornija na rast plijesni i nakupljanje mikotoksina. Razmnožavanje plijesni dovodi do smanjenja hranjive vrijednosti krmiva uz sintezu mikotoksina što može prouzročiti znatne gospodarske štete uslijed štetnih učinaka na rast, razmnožavanje i produktivnost stoke, te ugroziti zdravstvenu ispravnost životinjskih proizvoda. Prethodna istraživanja su utvrdila mogućnost primjene uobičajenih antioksidanasa (BHA, BHT, i dr.) u kontroli rasta plijesni i sinteze mikotoksina. Projektom će se utvrditi najoptimalnija (jeftina & učinkovita) kombinacija antioksidanasa koja dovodi do snažnog smanjenja prisutnosti plijesni i smanjenja koncentracije najrelevantnijh mikotoksina u stočnoj hrani.

Suradnici na projektu: doc. dr. sc. Hrvoje Pavlović; dr. sc. Gabriella Kanižai

Partneri: „Baretid“ d.o.o. Osijek

Trajanje projekta: 2005. – 2007.


Naziv projekta: Razvoj i unaprjeđenje kapsuliranih proizvoda na bazi ekstrakata bilja

Voditelj: Dr. sc. Drago Šubarić, redoviti profesor

Sažetak projekta:

Cilj projekta je poboljšanje postojeće tehnologije proizvodnje kapsula na bazi ekstrakata ljekovitog bilja kao i osmišljavanje novih proizvoda (kapsule na bazi ekstrakata ljekovitog bilja i mješavina bilja) i njihova registracija pri Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi  RH. Pri kreiranju proizvoda vodit će se računa o svojstvima materijala koji se koristi (aktivne tvari, homogenost, brzina tečenja, sipkost,…), a pri postizanju fizikalnih svojstava materijala koristit će se različite modificirane tvari vodeći računa da se eliminiraju problemi koji se često javljaju u ovoj tehnologiji.

Uvođenjem novih kapsuliranih proizvoda te poboljšanjem postojeće tehnologije proizvodnje kapsula na bazi ekstrakata ljekovitog bilja utjecat će se na kvalitetu proizvoda, a korištenjem novih tvari za postizanje svojstava i na cijenu. Novim asortimanom kao i poboljšanjima u proizvodnji očekuje se i mogućnost izvoza na inozemno tržište.

Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Jurislav Babić

Partneri: Bioterra d.o.o.

Trajanje projekta: 2010. - 2011.


Naziv projekta: Sušenje slavonskih autohtonih i ekoloških proizvoda

Voditelj: dr.sc.  Srećko tomas, red. prof.

Sažetak projekta:

Istočna Slavonija, nekada isključivo područje, u novije vrijeme sve više se usmjerava prema uzgoju i ostalih poljoprivredno-prehrambenih kultura (voće i povrće). Slijedom toga povećale su se potrebe za kapacitetima prerade i konzerviranja istih. U porastu je „otpor“ konzumenata prema kemijskim konzerviranim prehrambenim proizvodima, dok s druge strane raste interes za visoko kvalitetnim dehidriranim proizvodima s dobrim rehidracijskim svojstvima. Sušenje se ubraja među najstarije i najraširenije metode konzerviranja hrane pri čemu je bitno proizvesti higijenski i zdravstveno ispravan proizvod očuvane kakvoće i produljenog vijeka trajanja.

Gotovo sve domaće potrebe potrošača i prerađivača za sušenim voćem i povrćem podmiruju se uvozom iz razvijenih zemalja dok znatan dio domaćih primarnih proizvoda propada zbog pomanjkanja prerađivačkih kapaciteta. Rješavanje navedenog problema u smislu razvoja novih te rekonstrukcije postojećih tehnoloških zastarjelih sušionica prilagođenih za preradu tih poljoprivrednih proizvoda (na malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima) osiguralo bi bolji plasman domaćih proizvoda na domaćem i inozemnom tržištu te dalo poticaj daljnjem razvoju voćarstva i povrtlarstva.

S ciljem modeliranja i optimizacije, a potom i automatizacije procesa sušenja provedena su laboratorijska istraživanja (Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Zavod za procesno inženjerstvo) čimbenika koji imaju utjecaj na kinetiku sušenja i kvalitetu sušenog proizvoda. Tako su ispitivani utjecaji različite obrade svježih uzoraka (kemijska i/ili fizikalna), različitog načina sušenja (konvekcijsko sušenje, sušenje u fluidizirajućem sloju, halogeno sušenje) te različitih uvjeta sušenja (temperatura, brzina strujanja zraka) na neke od parametara kakvoće (boju, promjenu volumena i rehidratacijsku sposobnost).

Suradnici na projektu: Prof. dr. sc. Mate Bilić; Mirela Planinić, dipl. ing.; Ana Bucić-Kojić, dipl. ing. i Darko Velić, dipl. ing.

Partneri: „Baretid“ d.o.o. Osijek

Trajanje projekta: 2004. - 2006.


Naziv projekta: Razvoj novih proizvoda na bazi gljive bukovače

Voditelj: Dr. sc. Nela Nedić Tiban, izv. prof.

Sažetak projekta:

Promjene u načinu prehrane, kao i svijest potrošača o zdravlju, dovele su do sve većeg konzumiranja namirnica manje kalorične vrijednosti (u koje spadaju gljive i različito voće i povrće). Prednost gljiva je njihova niska energetska vrijednost, nizak sadržaj ukupnih masnoća, kao i odsutstvo kolesterola i soli. Gljive po svojim karakteristikama predstavljaju idealnu dijetalnu hranu, a osim toga sadrže i visok udio minerala i vitamina. Na osnovi literaturnih podataka poznato je da gljive sadrže tvari brojnih bioloških svojstava, primjerice: tvari antibakterijskog, antivirusnog, antitumorskog te imunostimulacijskog učinka. Bez obzira jesu li u svježem stanju, marinirane ili osušene, gljive se lako i brzo pripremaju i kombiniraju s drugim namirnicama.

Plemenita gljiva bukovača (Pleurotus ostreatus) zauzima sve važnije mjesto u prehrani stanovništva. Pozitivna iskustva hrvatskih gljivara najbolji su dokaz da potražnja za bukovačom raste, te da se ova vrsta gljiva pravilnom pripremom i adekvatnom tehnologijom i znanjem može uspješno proizvoditi. Realizacijom ovog projekta bi se razvili novi proizvodi na bazi gljiva - bukovače u slano-kiselom naljevu, koktel bukovače u slano-kiselom naljevu sa dodatkom različitih začina (luk, papar, gorušica, kopar, i dr.), budući da prema našim spoznajama postoji veliki interes potrošača prema takvim proizvodima. U okviru projekta će se pokrenuti prerada gljive bukovače prema određenim recepturama kako bi se utvrdili omjeri pojedinih sastojaka u marinadama, i u konačnici dobili proizvodi visoke kakvoće. Pojedini proizvodi bi se pakirali u različita pakiranja (po masi, obliku i vrsti ambalaže). Mogući dnevni viškovi gljiva riješiti će se sušenjem, te će se tako sušena bukovačamoći plasirati kao kvalitetna sirovina za prehrambenu industriju, ali i kao gotovi proizvod namijenjen potrošačima.

Suradnici na projektu: Dr. sc. Drago Šubarić, red. prof.; Dr. sc. Jurislav Babić, doc.; Dr. sc. Đurđica Ačkar; Tera Mandić

Partneri: Paško-Distribucija d.o.o

Trajanje projekta: 2007.– 2010.


Naziv projekta: Istraživanje o preradi, skladištenju i čuvanju poljoprivrednih proizvoda

Voditelj projekta:prof. dr. sc. Srećko Tomas

Sažetak projekta:

Za očuvanje izvorne kakvoće nekog poljoprivredno-prehrambenog proizvoda, odnosno za sprječavanje njegovog kvarenje i degradacije, potrebno je provesti konzerviranje. Sušenje predstavlja jedno od najraširenijih metoda konzerviranje prehrambenih proizvoda. Poznavanje kinetike sušenja predstavlja temelj za pravilno vođenje i optimiranje procesa sušenja. Kinetika sušenja različitih bioloških materijala istraživati će se u ovisnosti o procesnim parametrima pojedinih, suvremenih metoda sušenja kao što su vakuum sušenje, halogeno (IR) sušenje, sušenje u fluidiziranom sloju i mikrovalno sušenje, te njihova usporedba s klasičnim konvekcijskim sušenjem. Eksperimentalni rezultati poslužiti će za provjeru prihvatljivosti postojećeg eksponencijalnog matematičkog modela ili za pronalazak novog prihvatljivog matematičkog modela kako bi se na taj način omogućila analiza i simuliranje kinetike sušenja. Rezultati će se provjeravati ponavljanjem istraživanja pri istim procesima parametrima za isti istraživani materijal. Analiza prikladnosti matematičkih i fizikalno-kemijskih modela za opis kinetike sušenja prehrambenih proizvoda provesti će se korištenjem vlastitih i komercijalnih računalnih programa. Predloženo istraživanje je od velikog značaja jer sušenje ima vrlo bitnu ulogu u prehrambenom procesnom inženjerstvu budući da se gotovo svi prehrambeni proizvodi suše najmanje jednom tijekom proizvodnje. Kako se tijekom sušenja troši puno energije i vremena, ovo istraživanje će ukazati na mogućnost optimizacije i automatskog vođenja sušenja različitih prehrambenih proizvoda, kako u velikim industrijskim postrojenjima tako i u malim obiteljskim gospodarstvima, a naročito kod prerade organsko-bioloških sirovina proizvedenih u Slavoniji i Baranji. Također će se istraživati proces sušenja pekarskog kvasca kao biokatalizatora. Osim biološko tehnoloških često su prisutni i ekonomski efekti koji u mnogome odlučuju u korist potrebe konzerviranja prehrambenih proizvoda sušenjem. Također, treba dodati da osušene prehrambene proizvode naša zemlja u velikoj mjeri uvozi, te je potrebno osmisliti proizvodnju na efikasan način kako bi se smanjio ili eliminirao uvoz, te se povećao izvoz.

Suradnici na projektu: Prof. dr. sc. Mate Bilić; doc. dr. sc. Mirela Planinić.; doc. dr. sc. Ana Bucić-Kojić doc. dr. sc.  i prof. dr. sc. Darko Velić, dipl. ing.

Partneri:„Baretid“ d.o.o. Osijek

Trajanje projekta:2006. - 2008.


Naziv projekta: Mogućnost komercijalnog iskorištenja komine grožđa u istočnoj Slavoniji

Voditelji projekta: prof. dr. sc. Mate Bilić i prof. dr. sc. Srećko Tomas

Sažetak projekta:

Izraditi će se pred fizibiliti studija: „Mogućnost komercijalnog iskorištenja komine grožđa u istočnoj Slavoniji„. Ova studija obuhvatiti će: analiziranje površina pod vinovom lozom pet slavonskih županija, analiziranje sortimenta proizvedenog grožđa te procjenjivanje proizvodnje grožđa i komine, analiziranje količine sjemenki grožđa u komini, procjenjivanje sadržaja ulja i ekstrakata u sjemenkama, analiziranje dostupne tehnologije iskorištenja sjemenki, postupaka sušenja i pročišćavanja sjemenki grožđa, analiziranje mogućnosti kombinirane proizvodnje hladno prešanog ulja i ekstrakata proantocijanida te mogućnost proizvodnje i drugih proizvoda od sjemenki, analiziranje procjena tržišta za hladno prešano ulje i ekstrakte sjemenki u okruženju i šire te procjena ukupnog ulaganja u tehnologiju i predstavljanje rezultata Projekata na javnim znanstvenim i stručnim skupovima. 


 

Naziv projekta: Proizvodnja bioetanola iz poljoprivrednog otpada

Voditelj: doc. dr. sc. Marina Tišma

Sažetak projekta: Poznato je da se bioetanol (bioetanol prve generacije) može proizvoditi iz šećernih sirovina (šećerna repa i šećerna trska) i polisaharidnih sirovina (pšenica, kukuruz, raž i ječam). Poljoprivrednici su širom svijeta počeli uzgajati mnoge poljoprivredne kulture radi proizvodnje bioetanola. Međutim, obzirom da se ove kulture upotrebljavaju u prehrani ljudi, njihova upotreba za proizvodnju goriva može dovesti do nestašice i/ili povećanje cijene hrane. Kako bi se to spriječilo, traže se alternativne sirovine za proizvodnju bioetanola, što dovodi do razvoja bioetanola druge generacije, u čijem se procesu proizvodnje kao sirovine upotrebljavaju otpadni lignocelulozni materijali porijeklom iz poljoprivredne i šumarske industrije, poput slame, kukuruzovine, drvenih otpadaka i slično. Za razliku od šećernih sirovina, ove sirovine se prethodno moraju hidrolizirati (kemijskim ili biološkim procesima) do jednostavnih šećera iz kojih se potom može proizvesti bioetanol. Velika istraživanja u svijetu se danas provode u području istraživanja bioloških odnosno biotehnoloških procesa (istraživanje novih mikroorganizama, proizvodnja lignolitičkih enzima ili genetska modifikacija već postojećih mikroorganizama) u cilju razgradnje lignoceluloze, kao jeftinog supstrata za proizvodnju bioetanola.

U sklopu ovog projekta istraživat će se količina i sastav poljoprivrednog otpada lignoceluloznog sastava koji godišnje nastane u Osječko-baranjskoj županiji, a mogao bi se upotrebljavati kao sirovina za proizvodnju bioetanola. Uz kemijsku analizu otpada (određivanje udjela lignina, celuloze, hemiceluloze, jednostavnih šećera i ostalo), provela bi se preliminarna istraživanja mogućnosti upotrebe poljoprivrednog otpada kao supstrata za uzgoj gljiva bijelog truljenja sa ciljem razgradnje lignina i celuloze do jednostavnih šećera koji se potom mogu upotrebljavati za proizvodnju bioetanola. Tijekom provedbe ovog projekta koristila bi se i saznanja koja proizlaze iz istraživanja mogućnosti iskorištavanja otpadne drvne biomase i komunalnog otpada za proizvodnju bioplina, u kojima sudjeluje Zavod za procesno inženjerstvo Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek zajedno s Laboratorijem za bioseparacijske procesa Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i Centrom kompetencije za eko tehnologije koji djeluje pri Brodarskom institutu iz Zagreba.

 Suradnici na projektu: doc. dr. sc. Mirela Planinić, doc. dr. sc. Natalija Velić

Partneri: Osječko-baranjska županija

Trajanje projekta: 1 godina (2012-2013)


 

Naziv projekta: Džem od dubrovačke ljute naranče

Voditelj: Dr.sc. Vlasta Piližota, redoviti profesor

Sažetak projekta:

Projekt je imao za cilj pokrenuti proizvodnju džema od dubrovačkih ljutih naranči, na osnovi starih recepata, na obiteljskim gospodarstvima na kojima se uzgajaju naranče ali i napraviti standardnu recepturu po kojoj bi svi proizvođači proizvodili ujednačen proizvod. Namjera je bila dobivanje oznake izvornosti zemljopisnog podrijetla s naznakom "tradicionalni ugled".

Projekt je upravo to postigao, i omogućio osnivanje Udruge proizvođača džema od dubrovačke ljute naranče. Iz uspješno realiziranog projekta proizašla je organizacija tradicionalnog Festivala džema, pekmeza i marmelade, koji se održava svake godine, od 2007. godine u mjesecu listopadu u Dubrovniku.

Od nastanka same ideje za pokretanje projekta, u projektu su sudjelovali neprofitna udruga DEŠA iz Dubrovnika-Nositelj projekta), mr. Pavle Bakarić, Antun Kotlar (rukovoditeljem Odsjeka Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Dubrovačko-neretvanske županije), Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek (Voditelj projekta prof. dr. sc. Ljiljana Primorac) i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva.

Suradnici na projektu: Dr. sc. Kopjar Mirela, doc.; Mandić Tera, tehnički suradnik; Horvat Natalija, tehnički suradnik

Partneri: Udruga Deša iz Dubrovnika

Trajanje projekta: 2006. – 2008.


 

Naziv projekta: Ušećerene – kandirane jabuke

Voditelj: Dr.sc. Vlasta Piližota, redoviti profesor

Sažetak projekta:

Projekt je imao za cilj proizvodnju ušećerene (kandirane) jabuke (polovice), i standardizaciju proizvodnje te kvalitetno rješenje pakiranja i skladištenja, u prostoru hladnjače, koja je izgrađena u Kneževim Vinogradima. Time bi se ostvarili preduvjeti za stvaranje novog proizvoda zaštićenog robnom markom-žigom. Navedeni rezultati su trebali omogućiti ostvarenje najvažnijeg cilja a to je izlazak na domaće i strano tržište.

Svi postavljeni zadatci su obavljeni uspješno. Dobiven je stabilan proizvod (kandirane polovice jabuka), no nositelj projekta (''Baranjski voćnjaci'') je prije finalizacije projekta prodao imanje (2008.), tako da je projekt, na kraju uspješno završen s novim vlasnikom.

Suradnici na projektu: Prof. dr. sc. Drago Šubarić; Dr. sc. Kopjar Mirela, doc.; Mandić Tera, tehnički suradnik

Partneri: Baranjski voćnjaci d.o.o.

Trajanje projekta: 2005. - 2007.


 

Naziv projekta: Razvoj i standardizacija proizvodnje ekoloških kupinovih vina

Voditelj: prof. dr. sc. Darko Velić

Sažetak projekta na hrvatskom jeziku:

Zbog širokog raspona udjela pojedinih sastavnica kupinovog vina kao što su: ukupni antocijanini, polifenoli, galna kiselina, reducirajući šećeri, ukupni dušik, ukupna kiselosti, vitamini te minerali, provedenim istraživanjem doprinijelo bi se standardizaciji tehnološkog procesa proizvodnje kupinovog vina s ciljem ujednačavanja sastava i poboljšanja kvalitete. Istraživanje bi se provodilo u laboratorijskim i poluindustrijskim uvjetima.U radu bi se primijenile standardne analitičke metode, uz standardne EU metode analize i suvremene fizikalno-kemijske metode LC/MS/MS, GC-FID, GC-MS uz tehniku pripreme uzorka SPME za spojeve arome, odnosno HPLC-DAD i spektrofotometrija za analizu pojedinih biološki aktivnih spojeva. Usporedno s fizikalno-kemijskim provela bi se i senzorska analiza odgovarajućih uzoraka po pojedinim fazama istraživanja. Rezultati istraživanja trebali bi dati jasnu ovisnost kakvoće o uvjetima proizvodnje, njege (zrenja) i čuvanja kupinovih vina. Dobivene spoznaje mogle bi se primijeniti u proizvodnji ekoloških kupinovih vina kao namirnice s visokim udjelom biološki aktivnih sastojaka. Također, cilj projekta je usporediti dobivene koncentracije pojedinih sastavnica kupinovog vina s njihovim maksimalno dozvoljenim koncentracijama (MDK) u vinu, koje su propisane pravilnicima kroz nacionalno zakonodavstvo i zakonodavstvo Europske unije, s ciljem cilju zaštite potrošača i proizvođača. Uzimajući u obzir sve navedeno utjecalo bi se na povećanje dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivrednih proizvođača.

Suradnici na projektu:

prof. dr. sc. Mate Bilić

doc. dr. sc. Vlatka Petravić-Tominac

doc. dr. sc. Natalija Velić

dr. sc. Stela Jokić

dr. sc. Daniela Amidžić Klarić, mag. pharm.

Ivan Miličević, dipl. ing. agr.

Partneri:
OPG „Dorkić“

Trajanje projekta: 2 godine (2012-2014)


C.) MEĐUNARODNI PROJEKTI

PROJECT TITLE:
ISEKI_Mundus 2 Internationalization and Sustainability of ISEKI_Food Network

MAIN OBJECTIVES OF THE PROJECT:
The two main objectives of the ISEKI_Mundus 2 project are to:1) continue to contribute for the internationalization and enhancement of the quality of the European higher education in Food Studies, and 2) work towards the network sustainability, by extending the developments undergoing through theErasmus Academic Network ISEKI Food 3 (ref. 142822-LLP-1-2008-1-PT-ERASMUS-ENW ; http://www.esb.ucp.pt/iseki/) to other countries, and developing new activities towards the promotion of good communication and understanding between European countries and the rest of the world.

SUMMARY OF THE PROJECT:
The two main objectives of the ISEKI_Mundus 2 project are to:

1) Continue to contribute for the internationalization and enhancement of the quality of the European higher education in Food Studies, and
2) work towards the network sustainability, by extending the developments undergoing through the Erasmus Academic Network ISEKIFood3 (ref. 142822-LLP-1-2008-1-PT-ERASMUS-ENW ; http://www.esb.ucp.pt/iseki/) to other countries, and developing new activities towards the promotion of good communication and understanding between European countries and the rest of the world.

More specific objectives are: 1) Viability study on a worldwide implementation of an European Quality Assurance System for Food Study Programmes(EQAS_Food); 2) Facilitating Global Lifelong Long Learning in Higher Education in the field of Food Studies; 3) Development of a Platform for the International Cooperation And Mobility in the field of Food(PICAM_Food); 4) Development of Innovative Food Study Materials; 5) Sustainability work on ISEKI_Mundus Network; 6) Project dissemination and final conference. Further to these objectives, the ISEKI_Mundus 2 project will stimulate the development of further related projects between partners (under several programmes, Tempus, Mundus, FP7, EU*Canada, EU*USA, ICI ECP, and others), and promote the involvement of all partners on the activities undergoing in the ISEKI Food 3 Academic Network. The achievements of this project are mainly directed to the academic world and also to the other public (enterprises and public in general). This project is coordinated by the ISEKI_Food 3 (with 96 partners, from 28 European countries) and includes a total of 53 institutions, from 30 Non*EU countries.The main expected outputs of  this project are: implementation of EQAS_Food, web platforms, web databases, critical analysis reports, guides, teaching materials and methods (including books, e*learning courses) and a series of deliverables related with the project dissemination and exploitation. The final International Conference will be a major event on the presentation and world dissemination of project results. KEYWORDS:-

DURATION OF THE PROJECT:From 01/11/2008(day/month/year) to 30/09/2011(day/month/year)

LANGUAGE OF THE PROJECT: English

CO-ORDINATING INSTITUTION: *Catholic University of Portugal – College of Biotechnology Rua Dr. António Bernardino de Almeida 4200 – 072 Porto PortugalDirector: prof. Malcata Francisco Xavier

PROJECT CO-ORDINATOR:Prof. Cristina L.M. Silva*

PARTNERI NA PROJEKTU 96 partners, from 28 European countries + 53 institutions, from 30 Non*EU countries

CONTACT PERSON Faculty of Food Technology – dr. sc. Frane Čačić Kenjerić

FINANCIAL SUPPORT: European Community
Grant agreement No: 142822–LLP–1–2008–1–PT–ERASMUS-ENW


PROJECT TITLE: Higher Education Learning Partnership

PROJECT ACRONYM: HELP

MAIN OBJECTIVES OF THE PROJECT:
To establish learning partnerships (HELP) in South Eastern Europe between higher education and enterprises at the local level to:
-    Identify and prioritise the main learning and training needs to promote local enterprise development
-    Evaluate the existing learning and training opportunities at the local level and the ways these could be improved within HELPs in terms of the access, structure and content of learning and training programmes
-    Share experience of local HELPs at the regional level and explore existing models of partnership for knowledge exchange between education and enterprise
-    To increase the availability of relevant information at the regional level on the nature and extend of skill shortages affecting economic development
-    Prepare certified learning and training programmes within HELPs tailored to local enterprise development needs and priorities
-    Pilot, monitor and evaluate the learning and training programmes, especially the potential for sustainability based on private provision
-    Disseminate results widely, particularly at the regional policy-making levels to support economic transition within South Eastern Europe

SUMMARY OF THE PROJECT:
The South East European region faces important challenges associated with economic an social reform. Notable consequences of this reform are increased unemployment, poverty and social exclusion. Further, the region has witnessed changing shares of employment in agriculture, manufacturing and the service sector. This in combination with occupational changes has given rise to the need for new or adapted skill sets in the labour market.

A major concern of this project is, through learning partnerships, to increase the quality and availability of those skills needed by enterprise and their labour forces to encourage innovation, increase competetiveness and raise productivity. The broad participation of stakeholders will increase the capacity of learning partnerships to improve the match between local skill requirements and training provision. Increasing the flexibility and responsiveness of adult learning provided by higher education institutions will make significant contributions to improving employability and competitivenes at local level and economic growth and opportunity at the regional level. Additionaly, this will offer a more coherent and integrated response to econmic concerns of competitivenes and employability and social issues of poverty and social exclusion.

Link to webpage

DURATION OF THE PROJECT:
up to 3 years

LANGUAGE OF THE PROJECT: English

CO-ORDINATING INSTITUTION:
Tessedik Samuel College, Hungary
Rector: Mr. Janos Puskas
Szarvas

PROJECT CO-ORDINATOR:
Michael Alderson
Head of International Development
Tessedik Samuel College, Hungary

PROJECT PARTNERS:
5 Countries involved (Hungary – co-ordinating institution, Croatia, Serbia, Romania, UK). From each partner country one higher education instution and different partners are involved.
1.    Tessedik Samuel College, Hungary
1.1.    Gallicop Poultry Hatching and Processing Company Limited (Enterprise)
1.2.    Körös-Völgye Alapítvány (Foundation to Support SMEs) (Non-governmental organisation)
2.    J.J. Strossmayer University of Osijek, Faculty of Food Technology, Croatia
2.1.    IPK Kandit d.d.
2.2.     Brewery Osijek
3.    University of Novi Sad, Serbia
3.1.     Centre for Strategic Economic Studies (Research Institution)
3.2.     Carlsberg Serbia, (Enterprise)
4.    Politehnica University of Timisoara, Romania
4.1.     Ministry for SME, Commerce, Tourism and Liberal Professions (Public Authority)
4.2.     SC Balbeary Treatment Buzias SA (Enterprise)
4.3.     Agora University (Higher Education Institution)
5.    Telford College of Arts and Technology, UK

CONTACT PERSON FOR PTFOS: prof. dr. Milena L. Mandić


NAZIV PROJEKTA: FOODLINKS - Jačanje veza Sveučilište-Industrija u području sigurnosti i kvalitete hrane

AKRONIM PROJEKTA: FOODLINKS

GLAVNI CILJEVI PROJEKTA:

 • Povezivanje i unapređenje odnosa između akademske zajednice i industrije;
 • Unapređenje prijenosa znanja u području sigurnosti i kvalitete hrane;
 • Razvoj i implementacija tečajeva (seminara) s ciljem promoviranja cjeloživotnog obrazovanja i poboljšanja znanja i vještina u području sigurnosti i kvalitete hrane;
 • Razvoj metodologije prijenosa znanja između akademske zajednice i industrije u području sigurnosti i kvalitete;
 • Uspostava 7 centara za unapređenje znanja i vještina u području sigurnosti i kvalitete hrane te zakonodavstva;

SAŽETAK PROJEKTA:

Projekt „Jačanje veza sveučilište - industrija u području sigurnosti i kvalitete hrane" (FODDLIKS) je financiran od strane Europske komisije iz programa TEMPUS-TACIS. Ukupna sredstva projekta iznose €1,174,164,00 Eura. Konzorcij od 15 partnera na projektu iz Hrvatske, Makedonije, Srbije, Austrije, Bugarske, Grčke, Portugala i Velike Britanije vodi sveučilište iz Lleide (Španjolska). Glavni ciljevi projekta su: povezivanje i unapređenje odnosa između akademske zajednice i industrije; unapređenje prijenosa znanja u području sigurnosti i kvalitete hrane; razvoj i implementacija tečajeva (seminara) s ciljem promoviranja cjeloživotnog obrazovanja i poboljšanja znanja i vještina u području sigurnosti i kvalitete hrane; razvoj metodologije prijenosa znanja između akademske zajednice i industrije u području sigurnosti i kvalitete; uspostava 7 centara za unapređenje znanja i vještina u području sigurnosti i kvalitete hrane te zakonodavstva.

TRAJANJE PROJEKTA: 3 godine

INSTITUCIJA KOORDINATOR:

Universitat de Lleida
Av. Rovira Roure, 191. 25198 Lleida, Spain

PROJEKT KOORDINATOR:

Javier Arantegui Jimenez
Universitat de Lleida, Spain
Department of Food Technology
Av. Rovira Roure, 191. 25198 Lleida, Spain

PARTNERI PROJEKTA:

 • Universidad de Lleida, Spain
 • BOKU University, Austria
 • Paulo & Beatriz - Consultores Associados, Porto, Portugal
 • Glasgow Caledonian University, Glasgow, UK
 • Aristotle University of Thessaloniki, Greece
 • Technological Educational Institute of Western Macedonia, Greece
 • University of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
 • University of Economics - Varna, Bulgaria
 • University St. Kliment Ohridski - Bitola, Macedonia
 • University Ss Cyryl Methodius, Skopje, Macedonia
 • University of Belgrade, Serbia
 • University of Novi Sad, Serbia
 • University of Zagreb, Croatia
 • University of Split, Croatia
 • University of Josip Juraj Strossmayer Osijek, Faculty of Food technology, Croatia

KONTAKT OSOBA: Prof.dr.sc. Ljiljana Primorac


Starch isolation from domestic cereal varieties and modified starches development for food industry

Voditelj projekta:
Prof. dr.sc. Drago Šubarić   

Suradnici na projektu:
Dr. sc. Jurislav Babić, doc
Dr. sc. Nela Nedić Tiban, doc.
Dr. sc. Đurđica Ačkar

Sažetak:
Škrob predstavlja važan sastojak hrane, bilo da se koristi kao aditiv u svrhu poboljšanja određenih svojstava bilo da dolazi kao sastojak sirovina. Danas se kao aditivi u prehrambenoj industriji uglavnom koriste modificirani škrobovi, budući da je primjena nativnog škroba vezana za određene probleme, prije svega za retrogradaciju i nestabilnost u kiselim uvjetima što rezultira sinerezom i nestabilnom teksturom kao i probleme vezane za želatinizaciju, termičku degradaciju, viskoznost i dr.
Modificiranje škroba može se provesti kemijskim, fizikalnim ili enzimskim putem, odnosno kombinacijom navedenih postupaka, što u konačnici rezultira promjenom svojstava, odnosno dobivanjem proizvoda željenih svojstava (sniženje temperature želatinizacije - topljivost u hladnoj vodi, porast/sniženje viskoznosti, povećanje stabilnosti, postizanje specifičnih funkcionalnih svojstava, porast otpornosti na procese smrzavanja/odmrzavanja, prozirnost paste, otpornost na snižen pH i dr.).
Svojstva modifikata škroba ovise o mnogo čimbenika, kao što su sirovina iz koje je dobiven (kukuruz, voštani kukuruz, krumpir, ...), postupak modifikacije (hidroliza, umrežavanje, oksidacija, itd.), stupanj polimerizacije, priroda zamjenske grupe (acetat, hidroksipropil, ...), stupanj supstitucije (DS), prisutnost stranih komponenti (proteini, masne kiseline, masti, fosforne komponente) i dr.
Cilj projekta je izoliranje škrobova iz različitih domaćih sorti žitarica (kukuruza, pšenice, raži, ječma i zobi) te razvijanje novih kemijski (oksidiranih, umreženih, esterificiranih, eterificiranih, ...) i fizikalno (ekstruzija) modificiranih škrobova. Karakterizacija modifikata provest će se određivanjem parametara želatinizacije i retrogradacije, viskoznosti, čvrstoće gela, kapaciteta bubrenja, topljivosti, sinereze, stabilnosti, zadržavanja arome, čvrstoće filma, probavljivosti te analizom svojstva proizvoda dobivenih dodatkom škroba. Modificirani škrobovi će se primijeniti u kreiranju prehrambenih proizvoda (konditorski, proizvodi na bazi voća i povrća, mlijeka, mesa, snack proizvodi i smrznuta hrana) u svrhu poboljšanja kvalitete i stabilnosti proizvoda.


 

Naziv projekta:Mycotoxin synthesis inhibition by collaboration with Chinese Herbs and the application in food industry for the purpose of food protection

Voditelj: Dr. sc. Hrvoje Pavlović, docent

Sažetak projekta:

Fungi are particularly widespread organisms in nature. Some are used for food production while others cause diseases of plants, animals and humans. A number of fungi produce toxic compounds – mycotoxins. Fungal food contamination is unavoidable and animals as well as humans are exposed to chronic and acute impact of mycotoxins. The project investigated efficacy of Chinese traditional medicinal herbs with addition of synthetic and natural substances at different water activity environment in order to reduce mycotoxin concentration. Antifungal effect of selected substances was investigated in in vitro (linear growth inhibition, changes of viable spore numbers as well as inhibition of spore germination) conditions. During research, the ability of selected substances to inhibit mould growth and mycotoxin production was assessed at different water activity levels in order to establish hurdle effect of different environmental conditions (water activity, selected substance and temperature).

Suradnici na projektu: dr.sc. Tomislav Klapec, izv. prof.; dr.sc. Suzana Kristek, izv. prof.; Dragana Kocevski, dipl. ing.; dr.sc. Muying Du, doc.; Chengjun Jing, predavač; dr. sc.  Jianquan Kan, red. prof; predavač Yijun Yu

Trajanje projekta:2007. - 2009.

 


 

Naziv projekta:Studies on the isolation and identification of lactic acid bacteria from natural fermented yak and goat milk and their probiotic effects

Voditelj: Dr. sc. Hrvoje Pavlović, docent

Sažetak projekta:

Bifidobacteria are often described as “probiotic” as they have beneficial effect on health of the host. Diet, antibiotic therapy, stress and other factors may disrupt delicate balance of gastrointestinal microflora. In this project different types of Chinese and Croatian milk (cow’s, goat’s, sheep’s and jak’s milk) were fermented by bifidobacteria and other lactic acid bacteria. During fermentation, specific parameters were studied: changes of pH value, lactic and other acids content as well as changes of probiotic cells concentrations. One of the most important parameter – changes of cell numbers during storage to ensure the therapeutic minimum was also analyzed.Since lactic acid bacteria act antagonistically to important human pathogens like Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Enterococcus faecalis and Listeria monocytogenes, inhibitory effect of fermented different milk types with addition of prebioti

Suradnici na projektu: dr.sc. Suzana Kristek, red. prof.; Dragana Kocevski, dipl. ing.; Vedran Gradvol, dipl. ing.; dr.sc. Muying Du, doc.; Chengjun Jing, predavač; dr. sc.  Jianquan Kan, red. prof; predavač Yijun Yu

Trajanje projekta:2009. - 2011.

 


 

Naziv projekta: Bioactive Components Produced by Bifidobacteria During Fermentation and Their Effects on Entero and Urogenital Pathogens

Voditelj: Dr. sc. Jovica Hardi, redoviti profesor

Sažetak projekta:

Nowadays the majority of the species used as a human probiotic refers to the genera Bifidobacterium and Lactobacillus, but these strains have to meet a lot of strict criteria. An important aspect is the inhibitory effect of bifidobacteria on other microbial populations. The mechanism of inhibition could be related to the production of organic acids (acetic and lactic acids); in addition some species excrete antimicrobial substance or bacteriocins with broad spectrum of activity. Meghrous and co-workers (1990) for the first time proved that bifidobacteria are able to produce antimicrobial substances which are classified as bacteriocins. Among thirteen strains of Bifidobacterium the authors found only one strain that produce a heat stable molecule of proteic nature which was active in broad range of pH (2-10) towards Grampositive bacteria including Lactococcus, Clostridium, Bifidobacterium and Lactobacillus, but it did not show activity against G negative bacteria such as Pseudomonas, Klebsiella, Serratia and Escherichia coli. Since then some authors also investigated the production of antimicrobial substances. The term bifidocin was firstly introduced by Yildirim and Johnson in 1998. In 1999 bacteriocin produced byBifidobacterium bifidum NCFB 1454 was isolated, characterised and registered as bifidocin B (Yildirim et al., 1999). Bifidobacteria can be cultivated in various raw materials originated from plant and animal sources. They synthesise fatty acids with short and medium chains. These short chain fatty acids (SCFA) and medium chain fatty acids (MCFA) have outstanding health promoting effects (Gibson & Roberfroid, 1995). In the last seven years within the frame of CEEPUS program with different projects two research groups had successful co-operation on the field of investigating probiotic dairy-products. Some researchers and students from the Department of Brewing and Distilling had visited the Croatian partner to do research dealing with probiotic bacteria and food microbiology. The Hungarian partner had also received a visiting professor from the Faculty of Food Technology, JJ Strossmayer University in Osijek to exchange experiences and methodology. The collaboration of proposed projects will be based on this international co-operation of the two groups.

Suradnici na projektu: dr. sc. Vedran slačanac, doc.; dr. sc. Hrvoje Pavlović. doc.; Mirela Lučan, dipl. ing.

Trajanje projekta:2005. – 2007.


 

Naziv projekta: Fruit and vegetable juices fermented with bifidobacteria: fermentation kinetics, composition and antagonistic action against selected intestinal and urogenital pathogens

Voditelj: Dr. sc. Jovica Hardi, redoviti profesor

Sažetak projekta:

Growth possibilities and activity of bifidobacteria in some fruit and vegetable juices. Definition of kinetic parameters in fruit and vegetable juices during the fermentation by selected bifidobacterial strains. Determination of production of organic acids in fruit and vegetable juices during the fermentation by bifidobacteria.Isolation of some organic acids from fermented juices. Examinations of inhibition degrees of selected pathogen growth by fermented fruit and vegetable juices. Determination of correlations between microbiological inhibitions of pathogens and biochemical processes during fermentation of juices with bifidobacteria. Identification of inhibitory effect for each of examined bifidobacterial strain, as well as for each type of fermented juice. Examination of inhibitory potential of isolated organic acids to growth of selected pathogens.

Suradnici na projektu: dr. sc. Vedran slačanac, doc.; dr. sc. Hrvoje Pavlović. doc.; Mirela Lučan, dipl. ing.

Trajanje projekta:2009. – 2011.

 

 


I. STANJE I FUNKCIJA VODE PRI FAZNIM PRIJELAZIMA TIJEKOM DEHIDRATACIJE I SMRZAVANJA PREHRAMBENIH PROIZVODA

HRVATSKO-TALIJANSKI PROJEKT - UNAPREĐENJE PROCESA PROJEKTA U SVRHU PRODUŽENJA VREMENA TRAJANJA (STABILNOSTI) MINIMALNO OBRAĐENOG VOĆA I POVRĆA

D) CERT-ING

Prehrambeno tehnološki fakultet u Osijeku osnovao je Centar za razvoj i tehnološki inženjering /CERT-ING/, poseban odjel u okviru fakulteta s ciljem uspostavljanja što bolje suradnje s gospodarskim subjektima i državnim institucijama.

Djelatnosti CERT-ING-a definirane su posebnim pravilnikom, a obuhvaćaju:

 • izradu programa razvoja
 • izradu analiza i ekspertiza iz prehrambeno tehnoloških i srodnih područja
 • izradu tehnološko investicijskih projekata, programa i elaborata
 • izrada stručnih prijedloga za rješavanje tehnoloških problema u postojećim tehnologijama
 • "consulting" poslovi
 • razvoj novih proizvoda i procesa (tehnologija)
 • optimiranje potrošnje energije, vode i drugih resursa
 • nadzor namirnica i sirovina
 • ispitivanje prehrane
 • ostali poslovi iz područja prehrane, kemijske i biokemijske tehnologije

Za obavljanje navedenih poslova CERT-ING-u je na raspolaganju nekoliko istraživačkih laboratorija, te referentna laboratorijska i informatička oprema. Također, ovisno o vrsti naručenog posla CERT-ING organizira stručne timove i imenuje voditelja izvođenja poslova (projekta), obvezno iz redova doktora znanosti u nastavnom zvanju (docenta, izvanrednih profesora i redovitih profesora). U stručne timove ovisno o zahtjevu posla (projekta) osim zaposlenika na PTF-u (doktora znanosti, magistra znanosti i diplomiranih inženjera) mogu se imenovati vanjski suradnici iz Hrvatske ili inozemstva, (ekonomisti, arhitekti, strojari, agronomi, biolozi, itd.), zavisno o prirodi i opsegu projekta koji se radi.

Surađujući s našim CERT-ING-om može se doći do novih rješenja i projekata uz minimalna ulaganja. Navodimo popis dijela opreme kojom raspolaže CERT-ING: - Plinski kromatograf sa head space injektorom i spektrometrom masa firme Hewlett Packard, - Plinski kromatograf sa head space injektorom firme Perkin Elmer, - Rotacioni viskozimetar sa kriostatkom jedinicom, - Laboratorijski uređaj za reverznu osmozu i ultrtafiltraciju sa pločastim membranama, - Laboratorijski uređaj za ultrafiltraciju i mikrofiltraciju sa cijevnim modulom i cijevnim membranama, sa spiralnim i kapilarnim modulom, - Sustav za mikrovalno razaranje - CEM-STAR sistem 2, - Sustav za elektrokemijska određivanja s rotirajućom i statičnom kapajućom živinom elektrodom, EG and G PAR, Model 303 A, - Sustav za određivanje aktivnosti ?-amilaze u žitu prema Falling Number metodi, Perten: Falling Number 1500, - Mikroskop trinokularni MBL 2100, s fototubusom, - Bakteriološki elektronski termostati (temperature 30 do 800), - IR-spektrometar FTIR 500, Perkin Elmer, - Komora za elektroforezu P 003, - Sustav za određivanje toplinske vodljivosti i specifične topline namirnica vođen računalom, - Spektrofotometar, SPECORD 200, 190-1100 nm, - Sustav za diferencijalnu termičku analizu, DTA, - Rotacioni viskozimetar PK 100 (Haake), - Miksograf, - Glutograf (Brabender), - Alveograf (Chopin), - Penetrometar SUR, - DSC (Differential Scaning Calorimetar), - HPLC - Varion s UV-Vis i fluoroscentnim detektorom, - Kjeldahl sustav za određivanje dušika u proteinima, - Oprema za mikrobiološku analizu, - Vakuum sušionik (VS-50 SC Kabič), - Halogeni analizator vlage (Mettler Toledo HR 73), - Konvekcijski tunelski sušionik (Armfield - Try Drier), - Sušionik za sušenje u fluidiziranom sloju, - Analizator dimnih plinova (TESTO 350), - Uređaj za mjerenje temperature i vlažnosti (TESTO 635), - Digitalni anemometar (Airflow LCA 6000), - Vlastiti računalni paketi za proračune kod sušenja: - STS kompjutorski paket program, "Programska podrška za modeliranje i numeričko interpretiranje kinetike procesa sušenja", - DST kompjutorski paket program " Programska podrška za modeliranje i numeričko interpretiranje ravnotežnih podataka binarnih destilacijskih sustava" - MD kompjutorski paket "Proračun sušenja raspršivanjem". - FLUID 200 ML kompjutorski vođen sustav za definiranje parametara mješ anja, mulgiranja i homogenizacije.

Ukoliko postoji interes za suradnju na gore navedenim poslovima može nas se kontaktirati na navedene telefone, fax. ili e-mail.

 


 

Naziv projekta:
QUALITY AND STABILITY DEVELOPMENT OF CONFECTIONERY FILLING

Voditelj: prof. dr. sc. Drago Šubarić

Suradnici na projektu:
prof. dr. sc. Jurislav Babić,
doc. dr. sc. Đurđica Ačkar

Konditorski proizvodi u svom sastavu imaju sve potrebne nutrijente (ugljikohidrati, masti, proteini, minerali, vitamini, voda i prehrambena vlakna), zastupljene u većem ili manjem udjelu, ovisno o vrsti proizvoda. Veliki udio u konditorskim proizvodima zauzima mast, čak i do 40%, koja može imati negativan utjecaj na zdravlje ljudi (kolesterol, trigliceridi, pretilost). Jedan od načina smanjenja udjela masti u konditorskim proizvodima, s ciljem smanjenja ukupne energetske vrijednosti ovih proizvoda, je zamjena masti modificiranim škrobovima, enzimski tretiranim proteinima, poliesterima saharoze, mikroglobularnim proteinima. Modificiranje škroba može se provesti kemijskim, fizičkim ili enzimskim putem, odnosno kombinacijom navedenih postupaka, što konačno rezultira promjenom svojstava, odnosno dobivanjem proizvoda željenih svojstava (sniženje temperature želatinizacije - topljivost u hladnoj vodi, porast/sniženje viskoznosti, povećanje stabilnosti, postizanje specifičnih funkcionalnih svojstava, porast otpornosti na procese zamrzavanja/odmrzavanja, prozirnost paste, otpornost na snižen pH i dr.). U istraživanju će se koristiti škrobovi izolirani iz sorti žitarica iz Hrvatske, kao i nativni škrobovi kukuruza (obični i voštani), škrob tapioke i pšenice. Modificirani škrobovi primijenit će se u kreiranju punjenja za konditorske proizvode u svrhu poboljšanja kvalitete i stabilnosti proizvoda. U današnje vrijeme sve je prisutniji trend upotrebe specijalnih, namjenskih masti koje će svojim sastavom odgovoriti zahtjevima nutricionista, prije svega u smjeru smanjenja aterogenih bolesti. Visok sadržaj masti u masnim punjenjima zahtijeva i uporabu pažljivo odabranih emulgatora kao sredstava za stabilitiranje sustava. Emulgatori su površinski aktivne tvari koje smanjuju površinsku napetost između dvije faze i, kao takvi, imaju različite funkcije. U proizvodima koji sadrže kontinuiranu masnu fazu emulgatori utječu na kristalizaciju masti, služe kao regulatori viskoznosti i ograničavaju polimorfne transformacije masne faze. Kako višefazni prehrambeni sustavi, kao što su masna punjenja, imaju tendenciju razdvajanja faza, koja je sa tehnološkog stajališta veoma nepoželjna, uporaba pravilno izabranog emulgatora, kao i smjese različitih emulgatora, od presudnog je značaja za postizanje željenih svojstava krajnjeg proizvoda. Jedan od ciljeva ovog projekta je ispitivanje mogućnosti zamjene dosadašnja dva najčešće upotrebljavana emulgatora u proizvodnji masnih punjenja s novom generacijom emulgatora, čime bi se optimirali troškovi proizvodnje.
Koncipirajući ovaj projekt na integralnom pristupu proizvodnje konditorskih punjenja, kroz pojedina istraživanja skupina suradnika okupljenih oko specifičnih projektnih zadataka izvršit će optimiranje proizvodnje funkcionalnih sirovina, prije svega modificiranih škrobova, kao i odabir namjenskih masti i emulgatora, u cilju kreiranja punjenja koja će imati optimalna odnosno funkcionalna svojstva.

Trajanje projekta: 2011-2012

 


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA Razvoj procesa proizvodnje visokokvalitetnih prehrambenih proizvoda - 0113001

GLAVNI ISTRAŽIVAČ Vlasta Piližota - redovni profesor

TRAJANJE PROJEKTA 3 godine

ISTRAŽIVAČI

 1. Vlasta Piližota Redovni profesor
 2. Drago Šubarić Docent

ZNANSTVENI NOVACI

 1. Nela Nedić Tiban Asistent
 2. Mirela Kopjar Mlađi asistent

TEHNIČKI SURADNIK Tera Mandić Tehnički suradnik

KONZULTANTI 1.Tomislav Lovrić Redovni profesor 2.Dragutin Fleš Redovni profesor

Sažetak projekta:
Procesna prehrambena industrija u razvijenim državama svijeta bilježi veliki napredak u rješavanju različitih procesnih parametara i konstrukcijskih rješenja. Potrošači (koji su iz dana u dan sve više obavješteni i educirani) pak, postavljaju sve veće zahtjeve proizvođačima hrane da prehrambeni proizvodi sadrže što je moguće više sastojaka potrebnih za zdravu prehranu. U procesu prerade, nastoji se osim očuvanja visokovrijednih sastojaka hrane, očuvati, u nekim slučajevima i poboljšati senzorska, reološka, fizička i termofizička svojstva proizvoda. Osim poboljšanja različitih svojstava, (kvalitetni) prehrambeni proizvodi se mogu dobiti, između ostalog, i sprječavanjem različitih negativnih promjena tijekom prerade (sirovina), rukovanja i čuvanja sirovina i gotovih proizvoda. Prehrambeni proizvodi sadrže, osim osnovnih sirovina iz kojih su proizvedeni, više ili manje drugih dodataka, koji se dodaju u svrhu dobivanja proizvoda odgovarajućih svojstava i stabilnosti. Prehrambene proizvode treba dobro upoznati i sa stanovišta kako se formiraju, transformiraju, a njihova proizvodnja, čuvanje, transport i prodaja moraju osigurati njihovu prehrambenu vrijednost i zdravstvenu ispravnost. U sklopu istraživanja proučavale bi se promjene tijekom proizvodnje i čuvanja prehrambenih proizvoda, minimalano procesiranih i onih višeg stupnja obrade. Klasični postupci proizvodnje i/ili konzerviranja bi se uspoređivali sa nekim novim netermičkim (blagim) postupcima. U proizvode bi se dodavali dodaci (sastojci) u svrhu održavanja i/ili poboljšavanja reoloških, fizičkih, termofizičkih i senzorskih svojstava. Poznavanje tih svojstava je od velike važnosti za dizajniranje operacija procesiranja hrane, dobivanje proizvoda visoke kakvoće, koje će potrošaći prihvatiti. Ništa manje nije važno poznavanje odnosa između elemenata strukture i svojstava proizvoda. Ta svojstva odražavaju međudjelovanje sastojaka i strukturalnih elemenata koje se zbiva na različitim razinama u hrani u različitim uvjetima. Rezultati istraživanja bi se provjeravali instrumentalnim, kemijskim i senzorskim metodama, kao i primjenom numeričkih metoda (matematičkih modela izvedenih na osnovi dobivenih podataka i ranijih spoznaja), a poslužili bi za optimiranje sastava prehrambenih proizvoda, procesnih parametara proizvodnje i čuvanja na niskim temperaturama (proizvodi na bazi voća i povrća, mliječni proizvodi i dr.), sobnoj temperaturi (proizvodi na bazi kakaa), i temperaturi zamrzavanja (proizvodi na bazi voća i povrća, mliječni proizvodi).

Opći cilj:

 • Rad na unapređenju metoda i postupaka netermičkog konzerviranja hrane (visokim tlakom,pulsirajuće električno polje).
 • Praćenje učinaka navedenih postupaka na promjenu svojstava hrane.
 • Sprječavanje negativnih promjena na tzv. minimalno procesiranom voću i povrću (istraživanje novih sredstava i unapređenje postupaka)
 • Istraživanje primjene različitih sredstava u svrhu poboljšanja senzorskih, reoloških, fizičkih i termofizičkih svojstava hrane (inulin, hidrokoloidi, sladila, inhibitori posmeđivanja) i
 • Praćenje promjena tijekom proizvodnje i čuvanja prehrambenih proizvoda te pronalaženje mogučnosti sprječavanja negativnih promjena, bilo različitim dodacima, bilo optimiranjem parametara proizvodnje i uvjeta čuvanja.

NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA: Unapređenje proizvodnje nutritivno visokovrijedne hrane - 0113002

GLAVNI ISTRAŽIVAČ: Dr. sc. Žaneta Ugarčić-Hardi, redovni profesor

ISTRAŽIVAČI:

 1. Sandra Budžaki Mlađi asistent
 2. Velimir Ferić
 3. Jovica Hardi Izvanredni profesor
 4. Jasminka Jukić
 5. Anđa Kuleš
 6. Anto Nevistić
 7. Nada Pitlik
 8. Bernarda Šeruga Izvanredni profesor
 9. Ivica Strelec Mlađi asistent
 10. Branko Uzelac

ZNANSTVENI NOVACI:

 1. Marko Jukić Mlađi asistent
 2. Daliborka Koceva Komlenić Asistent
 3. Vedran Slačanac Asistent

KONZULTANTI:

 1. Radomir Lastity Redovni profesor
 2. Ljubinka Vitale Redovni profesor
 3. Dorian Weipert Redovni profesor

Sažetak projekta:
Proizvodnja i razvoj novih prehrambenih proizvoda usmjereni su na unapređenje kakvoće prehrane i poticaj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. U tu svrhu potrebno je istražiti mogućnosti primjene novih suvremenih tehnologija u proizvodnji proizvoda na bazi žitarica i mlijeka, uz istraživanje utjecaja različitih nutritienata na reološka, senzorska i nutritivna svojstva proizvoda. U cilju dostizanja razine kakvoće europskih prehrambenih proizvoda, potrebno je optimirati procese proizvodnje, kao i uvesti nove tehnologije prerade na bazi mlječno - kisele fermentacije. Optimirati proces proizvodnje tekućeg kiselog tijesta kao poluproizvoda u proizvodnji kruha, proizvoda od lisnatog i vučenog tijesta. Optimirati sastav kiselog tijesta kao fermentacijskog medija, uključujući udjele brašna, kvasca, šećera i nutritienata. Primjenom starter kultura ispitati mogućnost kontrolirane proizvodnje kiselog tijesta radi poboljšanja okusa, arome, svježine i teksture različitih pekarskih proizvoda. Ispitati utjecaj sastava i procesnih parametara na reološka svojstva kiselog tijesta i kakvoću gotovih proizvoda. Ispitati utjecaj dodatka fungalne amilaze ne reološka i pecivna svojstva proizvoda na bazi pšeničnog i raženog brašna. Primjenom reoloških metoda ispitati utjecaj dodataka različitih poboljšivača na proces želatinizacije pšeničnog škroba. Ispitati utjecaj vrste škroba na toplinska svojstva tijesta, te odrediti optimalno vrijeme i temperaturu prženja u svrhu kreiranja novog proizvoda na bazi krumpirovog škroba. Ispitati utjecaj procesa zamrzavanja i udjela masnoće na senzorska svojstva proizvoda od smrznutog lisnatog tijesta. U procesima prerade mlijeka proučiti i postaviti pouzdane granice uspješnosti procesa mliječno-kisele fermentacije kod fermentiranih proizvoda. Uz primjenu različitih sojeva mikroorganizama i većeg broja poboljšivača /nutritienata povećati nutritivnu, a smanjiti energetsku vrijednosti mliječnih proizvoda, uz maksimiziranje probiotičkih učinaka na ljudski organizam. Primjenom mliječno-kiselih bakterija razviti novi fermentirani proizvod na bazi jogurta i pšeničnog brašna. U svrhu unapređenja selekcije sorti ječma ( namjenjenih prehrambenoj industriji) odredit će se aminopeptidaze kao i udjel proteina u različito pripremljenim ekstraktima.

Ključne riječi:
Proizvodnja hrane, funkcionalna hrana, prerada žitarica, reološka svojstva tijesta, kiselo tijesto, starter kulture, kinetika fermentacije i koagulacije, prebiotici, probiotici, fungalna amilaza, matematički model prženja, toplinska svojstva tijesta, pšenični škrob, krumpirski škrob, ječam, aminopeptidaze, proteini, PAGE, IEF, detekcija glikoproteina

Cilj projekta:
Unapređenje proizvodnje nutritivno visokovrijednih prehrambenih proizvoda na bazi žitarica i mlijeka. Praćenje i usmjeravanje kinetike mliječne fermentacije u proizvodnji novih tipova fermentiranih proizvoda iz kravljeg i kozjeg mlijeka. Utvrditi optimalni sastav i procesne parametre za proizvodnju kiselog tijesta. Reološkim i senzorskim ispitivanjima utvrditi kakvoću novih tipova pekarskih i mliječnih proizvoda. Utvrditi utjecaj vrste škroba na toplinska svojstva tijesta. Odrediti optimalno vrijeme i temperaturu prženja u svrhu kreiranja novog proizvoda. Odrediti opće karakteristike aminopeptidaza u različitim sastavima ječma. Razviti metode detekcije glikoproteina u proteinskim frakcijama u svrhu razlikovanja sorti ječma.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA:
Kakvoća i sigurnost hrane i prehrane - 0113003

GLAVNI ISTRAŽIVAČ
Dr.sc. Milena L. Mandić, red.prof.

SURADNICI:

 1. Dr. sc. Marija Halt,izv.prof.
 2. Mr.sc Vinko Krstanović, asistent, novak
 3. Dr. sc. Ljiljana Primorac, izv. prof.
 4. Mr. sc. Blaženka Drokan, istraživač
 5. Dr. sc. Tomislav Klapec, doc.
 6. Mr. sc. Hrvoje Pavlović, mlađi asistent, novak
 7. Dr. sc. Antonija Perl, docent
 8. Dr. sc. Daniela Kenjerić, mlađi asistent, novak
 9. Dr. sc. Lidija Lenart, asistent

KONZULTANT:
Dr.sc. Gerhard Stingeder, profesor, BOKU, Beč

Sažetak projekta:
Kao tranzicijska zemlja, Hrvatska se suočava s problemima vezanim uz kakvoću i sigurnost hrane i prehrane koji su karakteristični kako za zemlje u razvoju, tako i za razvijene zemlje. Poznati prehrambeni deficiti su odlika mnogih populacijskih skupina zemalja u razvoju, dok se neki od nedostataka još uvijek mogu ustanoviti i u visokorazvijenim zemljama (npr. nedostatak folne kiseline u trudnoći). Najznačajnije probleme vezane uz prehranu populacija visokorazvijenog svijeta ipak redstavljaju prehrambeni suficiti i kvalitativne promjene koje dovode do bolesti poput kardiovaskularnih bolesti i nekih vrsta raka. Veza između prehrane i bolesti je nepobitno potvrđena brojnim istrazivanjima. Sva epidemiološka istraživanja ovog tipa provedena u Hrvatskoj daju temelj formuliranju kvalitetne prevencijske zdravstvene i prehrambene politike na razini države. Najvažniji cilj ovog istrazivanja je upravo razvoj pouzdanog instrumenta za ispitivanje kakvoće prehrane u ciljanoj populaciji. Riječ je o upitniku učestalosti namirnica koji bi se nakon ispitivanja valjanosti i ponovljivosti,mogao primijeniti na većim uzorcima populacije. Izražunavanje opskrbe osnovnim hranjivim tvarima bi se provelo uz raspoložive nacionalne tablice sastava hrane primjenom kompjutorskog programa koji omogućava nadopunu istih rezultatima vlastitih analiza udjela nutrijenata u namirnicama. Konkretnije, projekt bi uključivao i određivanje opskrbe odrasle populacije mikroelementom selenijem, kao i utvrđivanje njegove uloge u etiologiji endemske nefropatije, unos prehrambenih vlakana (ukupnih, topljivih, netopljivih) uz istovremenu usporedbu vise metoda procjene unosa vlakana hranom, te konačno, opskrbu odrasle populacije vitaminima A i E. Odvojeno će se ispitati stupanj onečišćenja namirnica i sirovina plijesnima, potencijalnim producentima mikotoksina (aflatoksina, trihotecena, citrinina, sterigmatocistina, i dr.), te bakterijama porodice Enterobacteriaceae, producentima enterotoksina. Osim očite toksičnosti za potrosače, prisutnost nekih mikroorganizama u sirovinama prehrambene industrije (npr. žito) može dovesti do promjena njihova sastava i primjenjivosti ovih sirovina u namijenjene svrhe. Poznavanje stupnja kontaminiranosti različitih namirnica i sirovina mikroorganizmima i njihovim toksinima ujedno predstavlja temelj za donošenje jos nedefiniranih nacionalnih standarda (npr. kontaminacija mikotoksinima koje proizvode plijesni roda Fusarium).

Cilj:
Cilj projekta je razvoj pouzdanog instrumenta za procjenu kakvoće prehrane ciljanih populacija. Primjenom istog, odredit će se unos niza osnovnih hranjivih tvari za koje postoje podaci u nacionalnim tablicama sastava hrane, a uz nadopunu samostalno osmišljenog kompjutorskog programa (koji se temelji na podacima iz ovih tablica) vlastitim rezultatima analiza namirnica, utvrdit će se i opskrbljenost dodatnim nutrijentima poput selenija, prehrambenih vlakana, nekih vitamina, i dr. Ujedno će se ispitati kontaminacija različitih namirnica i sirovina za njihovu proizvodnju plijesnima i mikotoksinima, te akterjama porodice Enterobacteriaceae, producentima enterotoksina.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA:
Unapređenje procesa proizvodnje visokokvalitetne hrane i pića - 0113004

GLAVNI ISTRAŽIVAČ:
Prof. dr. Andrija Pozderović

POPIS SURADNIKA I KONZULTANATA:

 1. Mr. Tihomir Moslavac, asistent
 2. Danijela Krznarić, dipl. ing., mlađi asistent
 3. Anita Plejić, dipl. ing., mlađi asistent
 4. Tera Mandić, tehnički suradnik
 5. Miroslav Bošnjak, konzultant

Sažetak projekta:
Tjekom procesa prerade i konzerviranja hrane dolazi do degradacije i gubitka pojedinih sastojaka hrane. Posljedica toga su promjene arome, okusa, boje i reoloških svojstava. Ciljevi suvremene prehrambene tehnologije su da te promjene budu što manje, da se hrana što manje procesira, da se što je moguće više očuvaju biološki vrijedni sastojci hrane i pića. U okviru ovog projekta provesti će se istraživanja mehanizama zadržavanja i rekuperacije arome i drugih sastojaka hrane i vina tjekom procesa proizvodnje. Također će se istraživati reološka svojstva tekuće i polutekuće hrane kod niskih temperatura i tjekom smrzavanja. Aroma prehrambenih proizvoda je važan faktor njihove kvalitete. Degradacija i gubitak sastojaka arome tjekom procesa prerade može se nadoknaditi rekuperacijom arome u procesu prerade ili dodatkom posebno proizvedene arome. Naročito veliki gubitak arome je tijekom koncentriranja uparavanjem tekućih namirnica. Primjenom reverzne osmoze (RO) za koncentriranje tekućih namirnica aroma se u velikoj mjeri zadržava. Na temelju ove činjenice i naših prethodnih istraživanja provesti će se istraživanje mehanizama zadržavanja sastojaka arome voća tijekom koncentriranja model otopina reverznom osmozom. Istraživati će se primjena RO za koncentriranje prirodnih aroma voća umjesto do sada primjenjivanih termičkih procesa. Ovo istraživanje ima značenje za unapređenje procesa rekuperacije i koncentriranja arome i razvoj novih procesnih rješenja. Primjenom različitih modula, cijevnog, spiralnog i kapilarnog istraživati će se utjecaj procesa i procesnih parametara na zadržavanje arome i drugih sastojaka tijekom membranske i klasićne filtracije vina.//Reološka svojstva tekućih i polutekućih namirnica kod niskih temperatura su važna za proces smrzavanja tih proizvoda. Ta svojstva ovise o vrsti i kemijskom sastavu namirnica te procesnim parametrima smrzavanja. Poznavanje ovih svojstava je važno za vođenje i unapređenje procesa smrzavanja i razvoj novih procesnih rješenja. Istraživati će se utjecaj udjela pojedinih sastojaka i procesnih parametara na reološka svojstva kaše jabuke i modelnih otopina kod niskih temperatura i tijekom smrzavanja. Za provedbu istraživanja koristit će se laboratorijski uređaj za RO i poluindustrijski uređaj za membransku filtraciju. Rezultati će se provjeravati primjenom plinske kromatografije s masenom spektrometrijom i mjerenjima na rotacionom viskozimetru sa kriostatskom jedinicom.

Cilj projekta:
Unapređenje procesa rekuperacije arome u procesu koncentriranja tekućih namirnica razvojem novih procesnih rješenja kod kojih se ne primjenjuju visoke temperature, bolja je selektivnost procesa, manji utrošak energije. Proučiti mehanizme smrzavanja tekuće i polutekuće hrane i utjecaj sastava hrane i procesnih parametara na reološka svojstva tjekom smrzavanja. Istražiti utjecaj membranske filtracije i mogućnost primjene pojedinih modula za filtraciju vina.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA :
Suvremene metode sušenja u prehrambeno - procesnom inženjerstvu - 0113005

GLAVNI ISTRAŽIVAČ:
dr.sc. Srećko Tomas, izv.prof.

SURADNICI NA PROJEKTU:

 1. dr.sc. Mate Bilić, doc.
 2. Mirela Planinić, dipl.ing.
 3. Darko Velić, dipl.ing.
 4. Natalija Velić, dipl.ing.
 5. Frane Čačić, dipl.ing.
 6. Ana Bucić, dipl.ing.

KONZULTANTI NA PROJEKTU:

 1. dr.sc. Bernarda Šeruga, izv.prof
 2. dr.sc. Drago Šubarić, doc.
 3. dr.sc. Đurđa Vasić-Rački, red.prof.
 4. dr.sc. Davor Šamota, izv.prof.

Sažetak projekta:
Za očuvanje izvorne kakvoće nekog prehrambenog proizvoda, tj za sprečavanje njegovog kvarenja i degradacije, potrebno je provesti njegovo konzerviranje. Sušenje predstavlja jedno od najraširenijih metoda konzerviranja preh. proizvoda. Poznavanje kinetike sušenja predstavlja temelj za pravilno vođenje i optimiranje procesa sušenja. Cilj ovog projekta je istraživanje kinetike sušenja različitih preh. proizvoda, naročito organsko biološki proizvedenog, tj. mjerenje promjene mase i temperature vlažnog uzorka tijekom sušenja, kako bi se dobila ovisnost vlažnosti, brzine sušenja i temp. uzorka o vremenu sušenja. Kinetika sušenja će se istraživati u ovisnosti o procesnim parametrima pojedinih, suvremenih metoda sušenja kao što su vakuum sušenje, halogeno (IR) sušenje i mikrovalno sušenje, te njihova usporedba s klasičnim konvekcijskim sušenjem. Eks. rezultati poslužiti će za provjeru prihvatljivosti postojećeg eksponencijalnog mat. modela za opis kinetike sušenja u ovisnosti o procesnim parametrima ili pronalazak novog prihvatljivog mat. modela kako bi se na taj način omogućila analiza i simuliranje kinetike sušenja. Rezultati će se provjeravati ponavljanjem istraž. pri istim proc. parametrima za isti istraživani materijal. Analiza prikladnosti mat. i fizikalno-kem. modela za opis kinetike sušenja prehrambenih proizvoda provest će se korištenjem vlastitih i komercijalnih računalnih programa. Predloženo istraživanje je od velikog značaja jer sušenje ima vrlo bitnu ulogu u preh. procesnom inženjerstvu budući da se gotovo svi preh. proizvodi suše najmanje jedanput tijekom proizvodnje. Kako se tijekom sušenja troši puno energije i vremena, ovo istraživanje će ukazati na mogućnost optimizacije i automatskog vođenja sušenja različitih preh. prizvoda, kako u velikim industrijskim postrojenjima tako i u malim obiteljskim gospodarstvima, a naročito kod prerade organsko-bioloških sirovina proizvedenih u Slavoniji i Baranji. Također će se istraživati proces sušenja pekarskog kvasca kao biokatalizatora. Osim biološko tehnoloških često su prisutni i ekonomski efekti koji u mnogome odlučuju u korist potrebe konz. preh. proizvoda sušenjem. Naime cijena osušenih preh. proizvoda daleko je viša od cijene svježih proizvoda. Također treba dodati da osušene preh. proizvode naša zemlja u velikoj mjeri uvozi, te je potrebno osmisliti proizvodnju osušenih preh. proizvoda na efikasan način kako bi se smanjio ili eliminirao uvoz, te se povećao izvoz.

Opći cilj:
Razviti matematičke modele kinetike suvremenih metoda sušenja namirnica, uz optimizaciju utroška energije i vremena trajanja ukupnog procesa, te uz što je moguće veće očuvanje izvorne kakvoće primarno proizvedenih prehrambenih proizvoda. Nadalje je cilj osmisliti efikasnu praktičnu provedbu sušenja prehrambenih proizvoda, kako za malo tako i za srednje gospodarstvo i što je osobito važno za organsko-biološku (ekološku) proizvodnju vezanu za malo gospodarstvo uz automatsko vođenje procesa. Namjena projekta je i determiniranje najpogodnije tehnike sušenja povrća iz ekološke proizvodnje Slavonije i Baranje, prije svega suradnjom s udrugom "Biopa", a u cilju maksimalnog očuvanja nutritivnih vrijednosti povrća. Konačni cilj je na temelju provedenih istraživanja prikupiti podake neophodne za "scale-up" (prenošenje u poluindustrijsko ili industrijsko mjerilo) najpogodnije tehnike sušenja i projektiranje operativne industrijske sušare.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA:
Interakcije u sustavu metalni ambalažni materijal-hrana - 0113006

GLAVNI ISTRAŽIVAČ:
Prof. dr. sc. Marijan Šeruga, redovni profesor

POPIS SURADNIKA:
Dr.sc. Spomenka Kovač, docent
Mr.sc. Damir Hasenay, asistent
Martina Medvidović, dipl. inž., mlađi asistent Dajana Gašo-Sokač, dipl inž., mlađi asistent Lidija Jakobek, dipl. inž., mlađi asistent (zn. novak) Valentina Šimunić, dipl. inž., mlađi asistent (zn. novak) Zlatko Laslavić, dipl. inž. (Zavod za javno zdravstvo) Belita Laslavić, dipl. inž. (Zavod za javno zdravstvo) Suzana Čavar, dipl. inž. (Zavod za javno zdravstvo) Andrej Bašić-Palković, tehničar
Bernardica Grabić, tehničar
Nada Vučinić, tehničar (Zavod za javno zdravstvo)

KONZULTANT:
Prof.dr. Gerhard Stingeder (Institut za kemiju, Sveučilište BOKU, Beč, Austrija)

Sažetak projekta:
U procesima pakiranja i čuvanja prehrambenih proizvoda, pravilan izbor ambalažnog materijala i odabir odgovarajuće tehnologije pakiranja za određenu vrstu hrane, često mogu biti odlučujući u pogledu kakvoće i zdravstvene ispravnosti upakiranog proizvoda. Metalni ambalažni materijali (npr. aluminij i njegove legure) nalaze široku primjenu u prehrambenoj industriji za pakiranje različitih vrsta prehrambenih proizvoda. Tijekom pakiranja i čuvanja hrane u metalnoj ambalaži odvijaju se interakcije između metalnog ambalažnog materijala i hrane, pri čemu dolazi do prijelaza metala iz ambalaže u hranu, te do prijelaza pojedinih sastojaka iz hrane na površinu metalne ambalaže. Dosadašnje spoznaje ukazuju da te interakcije mogu dovesti do nepoželjnih promjena u kakvoći i zdravstvenoj ispravnosti namirnica. To je posebno interesantno u slučaju upotrebe aluminijske ambalaže, zbog široke medijske i znanstvene pažnje usmjerene na moguću toksičnost aluminija za ljudski organizam. O procesima interakcije između aluminija i hrane upakirane u aluminijsku ambalažu u literaturi ima malo podataka. Na temelju dosadašnjih znanstvenih spoznaja nije moguće u potpunosti objasniti sve pojave vezane za interakcije aluminija kao ambalažnog materijala i hrane. Stoga, cilj ovog projekta su istraživanja kemijskih, fizikalno-kemijskih i elektrokemijskih interakcija između hrane i metalnih ambalažnih materijala (prije svega aluminija i njegovih legura), kao i utjecaja ovih interakcija na sastav, kakvoću i svojstva hrane i/ili metalnih ambalažnih materijala. U ovim istraživanjima koristiti će se različite suvremene instrumentalne metode analize hrane. Očekuje se da će rezultati predloženih istraživanja dati detaljniji uvid u procese i mehanizme interakcija koje se odvijaju tijekom pakiranja i čuvanja između aluminija kao ambalažnog materijala i određene namirnice, te utvrditi koji sve procesi učestvuju u interakciji između aluminija i hrane, koji sve prirodni sastojci hrane utječu na te interakcije, te definirati utjecaj pojedinih sastojaka hrane na ukupan proces interakcija u sustavu aluminij-hrana. Značaj ovih istraživanja je u tome što doprinose razvoju i primjeni u prehrambenoj industriji onih ambalažnih materijala od aluminija i njegovih legura, koji će maksimalno očuvati izvornu kakvoću hrane upakirane u aluminijsku ambalažu, s osobitim naglaskom na nutritivnu i zdravstvenu ispravnost upakirane hrane.

Opći cilj:
Cilj ovog projekta su istraživanja kemijskih, fizikalno-kemijskih i elektrokemijskih interakcija između hrane i metalnih ambalažnih materijala (prije svega aluminija i njegovih legura), kao i posljedica ovih interakcija na sastav, kakvoću i svojstva hrane i/ili metalnih ambalažnih materijala. Krajnji cilj je razvoj i primjena onih metalnih ambalažnih materijala (prije svega od aluminija i njegovih legura) koji će maksimalno očuvati izvornu kakvoću prehrambenih proizvoda, s osobitim naglaskom na nutritivnu i zdravstvenu ispravnost upakirane hrane.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA:
Modeliranje i optimiranje procesa zamrzavanja hrane - 0113008

GLAVNI ISTRAŽIVAČ
Doc. dr. sc. Dragan Kovačević, JMBG: 1710968301005, Matični br. 198412

SURADNICI NA PROJEKTU:

 1. Mr. sc. Damir Magdić, JMBG: 1701967302807, Matični br. 209572, Zvanje: asistent, status: ISTRAŽIVAČ
 2. Mr. sc. Jasna Kordić, JMBG: 2411959305002, Matični br. 120613, Zvanje: asistent, status: ISTRAŽIVAČ
 3. Prof. dr. sc. Želimir Kurtanjek, JMBG: 1508946330075, Matični br. 24881, status: KONZULTANT
 4. Izv. Prof. dr. sc. Andrija Pozderović, 1602950300004, Matični br. 7816, status: KONZULTANT
 5. Doc. dr. sc. Drago Šubarić, JMBG: 1310963300010, Matični br. 179310, status: KONZULTANT
Sažetak projekta:
Sve izraženiji zahtjevi tržišta za tzv. zdravom hranom intenzivirali su istraživanja u području fizikalnih metoda konzerviranja, osobito procesa zamrzavanja, te pakiranja i skladištenja smrznute hrane. Očuvanje nutritivnih, organoleptičkih i tehnoloških svojstava hrane moguće je postići odabirom načina zamrzavanja, optimiranjem procesnih parametara, te dodatkom krioprotektora. Biokemijski mehanizam djelovanja krioprotektora u hrani još uvijek se istražuje, ali se općenito može reći da su krioprotektori tvari koje u hrani povećavaju maseni udio vezane vode koja pri uobičajenim temperaturama zamrzavanja ne smrzava, te kao mehanička barijera sprječava spontane interakcije proteina, odnosno koagulaciju. Osim mono i disaharida, šećernih alkohola i dikarboksilnih kiselina, istraživanja su pokazala da dobra krioprotektorska svojstva imaju i niskokalorični ugljikohidrati polidekstroza, palatinit i lakcitol. // Tijekom istraživanja ispitala bi se krioprotektorska djelotvornost različitih dodataka (ugljikohidrata, hidrokoloida, soli i njihovih smjesa) čiji su maksimalni udjeli u mesu, ribi i njihovim proizvodima propisani Pravilnikom o aditivima koji se mogu nalaziti u namirnicama ("N.N." 122/2000). Djelotvornost postupka zamrzavanja i skladištenja hrane u smrznutom stanju te krioprotektorska djelotvornost, određivali bi se: a) mjerenjem temperatura i entalpija denaturacije izoliranih proteina primjenom diferencijalne motridbene kalorimetrije (DSC), b) određivanjem masenog udjela vode i leda izvođenjem matematičkih modela i eksperimentalno pomoću neinvazivne metode odziva zvučnog impulsa (analizom frekvencijskog spektra na temelju brzih Fourierovih transformacija) i računalnom analizom slike, te c) određivanjem termofizikalnih svojstava pomoću diferencijalne termičke analize (DTA), uređaja za određivanje toplinske difuzivnosti Dickersonovom metodom, konduktometra s linijskim izvorom topline i modeliranjem nestacionarnih procesa uz primjenu matematičkih tehnika (metoda kolokacije i metoda konačnih elemenata). U svrhu optimiranja procesa zamrzavnja pomoću izmjerenih vrijednosti termofizikalnih svojstava, razvili bi se simulacijski modeli za različite geometrijske sustave. // Rezultati istraživanja poslužili bi za optimiranje procesnih parametara i projektiranje uređaja za zamrzavanje, te odabir i optimiranje različitih dodataka u svrhu kriostabilizacije smrznute hrane.

NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA
Arsen u vodi za piće istočne Hrvatske - 0113009

GLAVNI ISTRAŽIVAČ:
Dr.sc. Mirko Kuleš, docent

ISTRAŽIVAČKO I TEHNIČKO OSOBLJE:
Dr.sc. Milan Čačić, docent
Mirna Habuda-Stanićdipl.ing., mlađi asistent Natalija Škugor, dipl.ing., mlađi asistent Ante Radoš, dipl.ing. stručni suradnik
Vlatka Tucak, tehničar
Ivanka Cindrić, tehničar
Mr.sc. Željka Romić, istraživač
Adela Krivohlavek, dipl.ing., istraživač

Sažetak projekta:
Podzemne vode istočne Hrvatske bogate su željezom, manganom i amonijakom, a značajni su i udjeli organskih tvari. Prethodnim istraživanjima ustanovljeno je da podzemne bunarske vode sadrže značajne udjele prirodnih organskih tvari, a kao posljedica geološkog sastava tla često se pojavljuje i arsen u koncentracijama i iznad 0,5 mg/l. Navedena koncentracija značajno prelazi preporuku Svjetske zdravstvene organizacije i maksimalno dozvoljene koncentracije u Europskoj zajednici od 0,01 mg/l. Projekt bi se odvijao u tri faze.
U prvoj fazi projekta istraživanjima bi se točno utvrdile koncentracije arsena u podzemnim i površinskim bunarima istočne Hrvatske. Preliminarnim istraživanjima utvrđeno je da se arsen pojavljuje u bunarskim vodama koje koriste vodoopskrbni sustavi Vinkovaca, Osijeka, Čepina, Markušice, Andrijaševaca i dr. u koncentracijama iznad 0,01 mg/l a da sadržaj arsena u bunarima seoskih domačinstava nije poznato. Druga faza projekta bazirala bi se na poboljšanju postojećih i primjeni novih tehnologija u cilju smanjenja koncentracije arsena u vodi za piće metodama flokulacije i koagulacije, primjeni različitih oksidativnih sredstava (klor, kalijev permanganat, Fentonov reagens), pronalaženju najboljeg načina zbrinjavanja otpadnog mulja nastalog prilikom obrade vode za piće, koji predstavlja toksični otpad zbog visokog udjela arsena. Uklanjanje arsena iz vode za piće ovisi o obliku arsena u vodi, tvrdoći vode, sadržaju organskih supstanci u vodi i drugim karakteristikama bunarske vode, što će biti istraženo na primjeru bunarskih voda vodoopskrbnog sustava grada Osijeka. Zbog apsorpcije arsena u ljudskom organizmu i toksičnih efekata koje izaziva kao što su inaktivacija enzima, kromosomalne promjene do kancerogenih oboljenja, u trećoj fazi projekta istražilo bi se u kojoj mjeri se arsen koncentra u urinu, krvi i kosi ispitivane populacije. Utvrditi će se koncentracije arsena kod populacije u području povišene koncentracije arsena u vodi za piće u odnosu na područja s dozvoljenom koncentracijom arsena u vodi.

Cilj projekta:
Cilj projekta je sagledavanje kontaminacije bunarskih voda sa arsenom, njegove koncentracije, tehnološki postupci u cilju uklanjanja arsena, kao i parametri koa što su tvroća vode, organske supstance u vodi, oblik arsena u vodi i drugo na njegovo uklananje primjenom taložnih i flokulacijskih tehnologija. S obzirom na toksičnost arsena, razmotrit će se koncentracije arsena kod populacije u području sa povišenim koncentracijama arsena u vodi.


NAZIV I ŠIFRA PROJEKTA:
Pojavnost mikotoksina u hrvatskim žitaricama  - CroMycoScreen- HR.3.2.01.

GLAVNI ISTRAŽIVAČ

doc. dr. sc. Bojan Šarkanj

SURADNICI NA PROJEKTU:

 1. prof.dr.sc. Tomislav Klapec, status: MENTOR
 2. Maja Babić, dipl. oec. status: KONTAKT OSOBA
 3. Lidija Brodar, dipl.ing. status: Stručni suradnik na projektu
Sažetak projekta:

CroMycoScreen projekt ispitati će pojavnost reguliranih i nereguliranih mikotoksina u uzorcima žitarica s područja Republike Hrvatske. Prema svim izvješćima EFSA-e o novim mikotoksinima za koje su traženi podaci pojavnosti, ne postoje rezultati iz Republike Hrvatske, što zbog nedostatka opreme, što zbog nedostatka kvalificiranog znanstvenog kadra. Od novih mikotoksina koji nisu uključeni u trenutnu zakonsku legislativu a EFSA traži dodatna izvješća o pojavnosti tu su: enniatini (ENN's), bovericin (BEA), sterigmatocistin (STERA), moniliformin (MON), diacetoksiscirpenol (DAS), nivalenol (NIV), 3- i 15-acetildeoksinivalenol (3-AcDON, 15-AcDON), ergot alkaloidi (EA), alternaria toksini (AT) te maskirani oblici mikotoksina od kojih je najznačajniji deoksinivalenol-3-glukozid (D3G). Maskirani mikotoksini su mikotoksini koje su biljke konjugirale te su zbog modifikacije promijenili kemijska svojstva zbog čega ih klasične metode za detekciju ne mogu pravilno detektirati i kvantificirati. Povećani interes za maskirane mikotoksine može se vidjeti i nedavnim osnivanjem EFSA-ine radne grupe za maskirane mikotoksine u hrani i krmivima, te zahtjev Europske komisije o „znanstvenom mišljenju rizika životinja i javnog zdravstva povezanog s prisutnosti deoksinivalenola (DON), metabolita deoksinivalenola i maskiranog deoksinivalenola u hrani i krmivu“.

Kontinuirao izostavljanje prikazivanja rezultata pojavnosti novih mikotoksina predstavlja problem kod procijene rizika kojem su građani Republike Hrvatske izloženi unosom hrane koja može sadržavati nemjerene mikotoksine. Nadalje poznato je da postoji međusobno sinergistički učinak mješavine pojedinih mikotoksina, te bi se detaljnijim uvidom lakše prepoznao potencijalni problem za zdravlje Hrvatskih građana, te bi se tako moglo preventivno djelovati.

Istraživanja koja će se provoditi na projektu pripadaju skupini temeljnih istraživanja, što znači da, ovisno o dobivenim rezultatima, postavljaju osnove za sva ostala istraživanja. Mjerenje se planira provesti multimikotoksinskom metodom u suradnji s inozemnim partnerom, Centrom za analitiku, Odjel za agrobiotehnologiju, IFA Tulln, zbog nepostojanja zadovoljavajuće opreme i metoda u Republici Hrvatskoj.

{/tabs}