Usmeni ispiti iz predmeta: Prijenos tvari i energije, Jedinične operacije u prehrambenom inženjerstvu i Jedinične operacije u procesnom inženjerstvu, u izvanrednom ispitnom roku 10. 12. 2019., održavat će se 16. i 17. 12. 2019. (ponedjeljak i utorak).

Prijava usmenog ispita obavlja se osobno, e-mailom na: mirela.planinic@ptfos.hr, uz navođenje termina ispita (vremena) u kojima student nema druge nastavne obveze. Prijavu je potrebno obaviti najkasnije u petak, 13. 12. 2019., do 10 h, nakon čega će na web-u biti oglašen raspored usmenih ispita.

 

prof. dr. sc. Mirela Planinić

Naslovnica Ispitni rokovi i kolokviji PTE, JOPI, JOPRI - termini usmenih ispita, rok: 10. 12. 2019.