Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju

Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode

Kolegij: Fizikalna kemija

 

OBAVIJEST STUDENTIMA

 

1. parcijalni ispit iz kolegija Fizikalna kemija održat će se u utorak 17.12.2019. od 8 do 10h u P-2 i P-3. Studenti se prijavljuju za I. parcijalni ispit iz kolegija potpisom na papir na oglasnoj ploči Katedre. Raspored studenata po predavaonicama bit će objavljen u narednom periodu.

dr.sc. Ivana Tomac

Naslovnica Ispitni rokovi i kolokviji Fizikalna kemija - I. parcijalni ispit 17.12.2019