Usmeni ispiti iz predmeta: Prijenos tvari i energije, Jedinične operacije u prehrambenom inženjerstvu i Jedinične operacije u procesnom inženjerstvu, u ispitnom roku 20. 9. 2019., održavat će se 24. i 25. 9. 2019. (utorak i srijeda).

Prijava usmenog ispita obavlja se osobno, e-mailom na: mirela.planinic@ptfos.hr, uz navođenje termina ispita (vremena) u kojima student nema druge nastavne obveze. Prijavu je potrebno obaviti najkasnije u ponedjeljak, 23. 9. 2019., do 12 h, nakon čega će na web-u biti oglašen raspored usmenih ispita.

 

prof. dr. sc. Mirela Planinić

Naslovnica Ispitni rokovi i kolokviji PTE, JOPI, JOPRI - termini usmenih ispita, rok: 20. 9. 2019.