Poštovani studenti,

2. parcijalni ispit iz predmeta Ekologija održat će se 28. 05. 2019. u dva termina: od 8,00 do 9,00 h i od 9,00 do 10,00 h u predavaonici P1.

Raspored po grupama biti će naknadno objavljen.

Za pristup 2. parcijalnom ispitu OBVEZNA je prijava i upis na listu prijava koja će biti dostupna u studentskoj referadi.

Rok za prijavu je 27.05.2019. do 9,00 h.

Nositelj predmeta:

izv. prof. dr. sc. Mirna Habuda-Stanić

Naslovnica Ispitni rokovi i kolokviji EKOLOGIJA - PROMJENA TERMINA 2. parcijalnog ispita