Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Zavod za primijenjenu kemiju i ekologiju

Katedra za primijenjenu kemiju i instrumentalne metode

Kolegij: Ambalaža i pakiranje hrane

 

OBAVIJEST STUDENTIMA

 

1. parcijalni ispit iz kolegija Ambalaža i pakiranje hrane održat će se u utorak 16.4.2019. od 8h do 11h u P-2. Studenti se prijavljuju za I. parcijalni ispit iz kolegija potpisom na papir na oglasnoj ploči Katedre. Raspored studenata po predavaonicama bit će objavljen u narednom periodu.

dr.sc. Ivana Tomac

Ivana Buljeta, mag. ing.

Naslovnica Ispitni rokovi i kolokviji Ambalaža i pakiranje hrane - I. parcijalni ispit 2018_2019