FOODLINKS CENTAR Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek je osnovan u okviru TEMPUS projekta 158714 (2010-2013), s ciljem da unaprijedi suradnju Fakulteta s industrijom i olakša transfer znanja s Fakulteta u industriju u području upravljanja sigurnošću i kvalitetom hrane. Kroz projekt su razvijeni materijali i provedena edukacija koja je omogućila da Vam pružimo slijedeće vrste usluga:

 1. Tehničke i znanstvene informacije, uključujući zakonodavstvo.
 2. Tehničke usluge u implementaciji sustava upravljanja sigurnošću i kvalitetom hrane prema internacionalnim standardima ISO 9001 i IFS.
 3. Trening u kompanijama iz slijedećih područja:
 • Sustavi upravljanja kvalitetom (ISO).
 • HACCP sustav.
 • International Food Standard (IFS).
 • Uspostava sustava sigurnosti hrane u ugostiteljskim objektima i malim poduzećima.
 • Projektiranje i gradnja objekata u poslovanju s hranom.
 • Opasnosti za sigurnost hrane. 
 • Osobna higijena.
 • Čišćenje i dezinfekcija.
 • Kontrola štetnika. 

 

Kontakt:
prof. dr. sc. Ljiljana Primorac
F. Kuhača 20, 31000 Osijek
Tel: 031 224 321
Fax: 031 207 115
 

prof. dr. sc. Jurislav Babić
F. Kuhača 20, 31000 Osijek
Tel: 031 224 333
Fax: 031 207 115
 

http://www.ptfos.unios.hr/index.php/projekti#primorac

http://www.foodlinks.eu/

Naslovnica FOODLINKS Centar