Pored znanstveno-nastavnog rada, velik dio aktivnosti Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek (PTF) odvija se u sklopu suradnje s gospodarskim okruženjem, gradskim, županijskim te državnim institucijama. Suradnja omogućuje dvosmjerni protok informacija, stečenih znanja i iskustava, a unapređenje takvoga sinergijskog djelovanja predstavlja jedno od glavnih opredjeljenja na kojem se temelji razvoj PTF-a.

PTF je u posljednjih deset godina postao prepoznatljiv kao važan strateški partner velikog broja hrvatskih poduzeća, koja su ujedno i nositelji razvoja gospodarstva u regiji. Suradnja sa gospodarstvom omogućava poduzećima da kroz suradnju sa znanstvenicima s PTF-a u svoje poslovanje apliciraju najnovija svjetska dostignuća.

Rezultat dugoročne uspješne suradnje s gospodarstvom potpisivanje je čitavog niza bilateralnih sporazuma o suradnji na području znanstvenoistraživačkog i stručnog rada. Suradnja s gospodarstvom u budućnosti će se još više intenzivirati kroz edukacijske programe koji se trenutno provode te one koje će se u budućnosti organizirati u skladu s potrebama gospodarstva.

Kako bi unaprijedio suradnju s gospodarstvom PTF je osnovao Centar za razvoj i tehnološki inženjering CERT-ING, poseban odjel u okviru fakulteta s ciljem uspostavljanja što bolje suradnje s gospodarskim subjektima i državnim institucijama.

Djelatnosti CERT-ING-a definirane su posebnim pravilnikom, a obuhvaćaju:

 • izradu programa razvoja
 • izradu analiza i ekspertiza iz prehrambeno tehnoloških i srodnih područja
 • izradu tehnološko investicijskih projekata, programa i elaborata
 • izrada stručnih prijedloga za rješavanje tehnoloških problema u postojećim tehnologijama
 • "consulting" poslovi
 • razvoj novih proizvoda i procesa (tehnologija)
 • optimiranje potrošnje energije, vode i drugih resursa
 • nadzor namirnica i sirovina
 • ispitivanje prehrane
 • ostali poslovi iz područja prehrane, kemijske i biokemijske tehnologije

Za obavljanje navedenih poslova CERT-ING-u je na raspolaganju nekoliko istraživačkih laboratorija, te referentna laboratorijska i informatička oprema. Također, ovisno o vrsti naručenog posla CERT-ING organizira stručne timove i imenuje voditelja izvođenja poslova (projekta), obvezno iz redova doktora znanosti u nastavnom zvanju (docenta, izvanrednih profesora i redovitih profesora). U stručne timove ovisno o zahtjevu posla (projekta) osim zaposlenika na PTF-u (doktora znanosti, magistra znanosti i diplomiranih inženjera) mogu se imenovati vanjski suradnici iz Hrvatske ili inozemstva, (ekonomisti, arhitekti, strojari, agronomi, biolozi, itd.), zavisno o prirodi i opsegu projekta koji se radi.

Surađujući s našim CERT-ING-om može se doći do novih rješenja i projekata uz minimalna ulaganja. 

Institucije i Gospodarski subjekti s kojima Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek ima uspješnu višegodišnju suradnju:

 • Hrvatska gospodarska komora - Županijska komora Osijek
 • Hrvatska agencija za hranu Osijek
 • Žito, Osijek
 • Belje, d.d., Darda
 • Vodovod Osijek
 • Lura, Zagreb
 • Saponia, Osijek
 • Zvečevo d.d. Požega
 • Kandit premijer - Tvornica šećera, Osijek
 • Kandit, Osijek
 • Pivovara, Osijek
 • Tehnološki centar, Split
 • Maraska, Zadar
 • Fero Leko, Požega
 • Borinci, Vinkovci
 • Belišće d.d., Belišće
 • Biopa, Udruga za ekološku proizvodnju hrane, Osijek
 • Tehnologijsko razvojni centar, Osijek
 • Leda, lokalna ekonomska razvojna agencija, Vinkovci
 • RWTÜV Croatia d.o.o., Slavonski Brod
 • Plus, Slavonski Brod
 • Erdutski vinogradi, d.d., Erdut
 • IPK Tvornica ulja, Čepin
 • Stimacommerce, Daruvar
 • Tijara Internacional d.o.o., Žminj
 • Sladorana, Županja
 • Slavonija Nova, Županja
 • Novi žitar, Donji Miholjac
 • Kanaan, Donji Miholjac
 • Apimel, Višnjevac
 • Jezgra d.o.o., Nuštar-Cerić
 • Meso-Rad d.o.o., Cerić
 • Grad Pakrac
 • Spider grupa d.o.o.
 • Vukovarsko pivo d.o.o. 

Kontakt:

prof. dr. sc. Jurislav Babić, dekan
F. Kuhača 20, 31000 Osijek
Tel: 031 224 304
Fax: 031 207 115
E-mail: jbabic@ptfos.hr

prof. dr. sc. Stela Jokić, prodekan za znanost
F. Kuhača 20, 31000 Osijek
Tel: 031 224 333
Fax: 031 207 115
E-mail: sjokic@ptfos.hr

prof. dr. sc. Lidija Jakobek Barron, prodekan za razvojno-stručni rad
F. Kuhača 20, 31000 Osijek
Tel: 031 224 325
Fax: 031 207 115
E-mail: lidija.jakobek@ptfos.hr