Udruga bivših studenata i prijatelja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek - TehnOS
Franje Kuhača 20
31000 Osijek

Matični broj: 2746913
Broj registra (RNO): 178825
OIB: 45858839384

KONTAKT:
Tajnica Udruge: Ivana Lauš, dipl. ing.
Tel.: 031/224-383
Fax: 031/207-115