Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu za informacijsko održavanje imenika zadužena je kadrovska služba za djelatnike služba referade za studente.

Dokument s podacima o AAI korisničkom računu korisnicima se uručuje isključivo osobno ili e-poštom.

Identiteti se dodjeljuju subjektima prema sljedećim pravilima:

Djelatnici

  • prilikom zaposlenja kadrovska služba otvara korisnički račun na neodređeno vrijeme i ukida isti prestankom radnog odnosa

Studenti

  • studentima se AAI korisnički račun otvara prilikom upisa na fakultet u Uredu referade
  • korisnički račun se otvara na određeno vrijeme (tekuća akademska godina) i produžuje se automatski prilikom upisa više godine, ukida se prestankom statusa studenta

Vanjski suradnici

  • vanjski suradnici na zahtjev mogu dobiti AAI korisnički račun, tako da se obrate u Informatičku službu, te im se uz provjeru njihovog statusa u bazi kadrovske službe otvara korisnički račun
  • korisnički račun se otvara za tekuću akademsku godinu, te se produžuje za zahtjev za narednu godinu ukoliko osoba i dalje ima status vanjskog suradnika u bazi kadrovske službe

Gosti

 

  • osobe koje su gosti na Fakultetu (strani studenti na razmjeni, nastavnici u posjeti…) mogu dobiti AAI identitet uz potpisani zahtjev šefa katedre/laboratorija čiji su gosti
  • korisnički račun se otvara na period za koji se predviđa da će osoba biti gost Fakulteta
  • Brisanje AAI@EduHr identiteta vrši se isključivo na pisani zahtjev korisnika, uprave Fakulteta ili odgovarajuće službe Fakulteta.

Svaku izmjenu statusa korisnika, korisnik ili odgovarajuća služba moraju dostaviti Informatičkoj službi najkasnije sedam dana po promjeni statusa.