U srijedu 31.1.2018. u 12:00 sati na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek održana je uvodna konferencija projekta naziva „Razvoj novih proizvoda od koštica grožđa“ financiranog iz EU fondova, na kojoj su se predstavili ciljevi i aktivnosti projekta. Projekt provode Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i iločka Poljoprivredna zadruga "Trs".Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.499.606,55 kn, od toga će se 1.103.004,16 kn financirati iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Projekt traje do 2020. godine, a na predstavljanju su osim dekana Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, prof. dr. sc. Jurislava Babića, i voditelja projekta u sklopu Fakulteta, prof. dr. sc. Tihomira Moslavca, bili i zamjenik ravnatelja Poljoprivredne zadruge "Trs" Mario Faletar i gradonačelnica Iloka Marina Budimir.

Tijekom projekta, Poljoprivredna zadruga „Trs“ ulagat će u istraživanje i razvoj kako bi diverzificirala vlastitu proizvodnju. U suradnji s Prehrambeno-tehnološkim fakultetom u Osijeku istraživat će se mogućnosti proizvodnje i uvođenja novih proizvoda koji kao sirovinu koriste koštice grožđa. U okviru projekta planirano je opremanje laboratorija za istraživanje te razvoj tri nova proizvoda- ulja, brašna i ekstrakta od koštica grožđa, koji će se po završetku projekta komercijalizirati, odnosno ponuditi tržištu. Novi proizvodi koristit će se u kozmetičke i prehrambene svrhe. Od projekta će imati korist i Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek jer će se objaviti novi znanstveni radovi, a suradnja s proizvođačima vina na tom istraživanju koristit će studentima jer će steći praktična znanja.

 

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Na PTFOS-u održana uvodna konferencija projekta „Razvoj novih proizvoda od koštica grožđa“ u organizaciji iločke Poljoprivredne zadruge „Trs“ i PTFOS-a