18. prosinca 2017. godine, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek i Podravka d.d., jedno od najvećih i najuspješnijih prehrambenih poduzeća u Republici Hrvatskoj, potpisali su ugovore za financiranje dva istraživačko-razvojna projekta, ukupne vrijednosti oko 300.000,00 kuna.

Cilj ova dva projekta je upotrebljavati nusproizvode prehrambene industrije bogate nutritivnim tvarima u razvijanju funkcionalne hrane (nutritivno obogaćeni ekstrudirani proizvoda) te razvijati proizvode sa smanjenim unosom soli.

Istraživanja će se raditi na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek gdje će znanstvenici tijekom 12 mjeseci razvijati nove ideje i proizvode za Podravku d.d.

Članica Uprave Podravke d.d. Ljiljana Šapina te Jasmina Ranilović, direktorica istraživanja i razvoja u Podravci, istaknule su kako se navedenim projektima traži prilika za razvoj novih proizvoda koji će se plasirati u Hrvatskoj, ali i u zemljama Europske unije i u svijetu. Projekti doprinose inovaciji, kreaciji i dodanoj vrijednosti prehrambenih proizvoda.

Cjelokupnu suradnju i potpisivanje ugovora podržao je i rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Vlado Guberac.

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Suradnja Prehrambeno-tehnološkog fakulteta i Podravke