Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek raspisuje

NATJEČAJ

1.  za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste  u znanstveno – nastavno zvanje  i znanstveno – nastavno radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemije na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kemiju i ekologiju.

2.  za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste  u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologija, znanstvene grane anglistika na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za strane jezike i kineziologiju.

3.  za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja prehrambene tehnologije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za kemiju i ekologiju.

4.  za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja biotehnologije na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za biokemiju i toksikologiju.

5.  za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste  u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja kemija na određeno vrijeme u punom radnom vremenu, na Katedri za kemiju i ekologiju.

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu ("Narodne novine" br. 93/14.).

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 93. i člankom 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i uvjete propisane člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati  uvjete propisane člankom  98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i uvjete utvrđene člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici na natječaj pod točkom 3. i 4. moraju ispunjavati  uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) i uvjete propisane člankom 43. stavkom 1. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pristupnici na natječaj pod točkom 5. moraju ispunjavati uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) i  uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (www.ptfos.unios.hr). 

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 1. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 2. -  Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 3. – Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 3. i 4.. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 5. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.

Uz prijavu na natječaj pristupnici pod točkom 5.  obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta.

Obrazac 2.,  Obrazac 3., Obrazac 4. i Obrazac 5. objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta www.ptfos.unios.hr. Dokumentacija se predaje u dva primjerka, osim radova (od kojih 1 originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u i PDF formatu.

Sve informacije vezane uz provedbu natječajnog postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja, i dr.) biti će javno objavljene na web stranici Fakulteta (www.ptfos.unios.hr)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj”.

Podnošenjem prijave na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek

Attachments:
Download this file (Obrazac br. 2.doc)Obrazac br. 2.doc261 Downloads
Download this file (Obrazac br. 3.doc)Obrazac br. 3.doc307 Downloads
Download this file (Obrazac br. 4.doc)Obrazac br. 4.doc319 Downloads
Download this file (Obrazac br. 5.doc)Obrazac br. 5.doc257 Downloads
Naslovnica Obavijesti Naslovnica Natječaj za izbor i prijam