Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek ustroj i izvođenje novog poslijediplomskog sveučilišnog studija Prehrambena tehnologija i nutricionizam.

Znanstveno područje: Biotehničke znanosti

Znanstvena polja: 4.0.5. Prehrambena tehnologija i 4.0.6. Nutricionizam

Znanstvene grane: Sve grane u poljima Prehrambena tehnologija i Nutricionizam.

Akademski stupanj koji se stječe završetkom studija

 

Ispunjenjem svih propisanih uvjeta i javnom obranom doktorske disertacije stječe se akademski stupanj doktor znanosti(dr. sc.).

Smjer Prehrambena tehnologija: doktor znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja

Biotehničkih znanosti, znanstvenog polja Prehrambena tehnologija

Smjer  Nutricionizam: doktor znanosti (dr. sc.) iz znanstvenog područja Biotehničkih

znanosti, znanstvenog polja Nutricionizam.

 

Poslijediplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam započinje od akademske 2017./2018.

 

Više o Studiju: http://www.ptfos.unios.hr/doktorski-PTN

 

Informacija o postupku upisa u rujnu 2017.

 

Kontakt:

prof. dr. sc. Jurislav Babić, prodekan za znanost
F. Kuhača 20, 31000 Osijek
Tel: 031 224 333
E-mail: jbabic@ptfos.hr

 

prof.dr.sc. Daniela Čačić Kenjerić

Tel: 031 224 340

E-mail: dkenjeri@ptfos.hr

 

 

 

 

Naslovnica Obavijesti Naslovnica Novi Doktorski studij Prehrambena tehnologija i nutricionizam